Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2007

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 4 toukokuuta 2007 at 08.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ JATKOI VAHVAA KASVUAAN – KYSYNNÄN ODOTETAAN JATKUVAN HYVÄNÄ

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA

 • Tilauskertymä 1.157 milj. euroa (1.023), kasvua 13%
 • Tilauskanta 4.860 milj. euroa (3.415), kasvua 42%
 • Liikevaihto kasvoi 29% 761 milj. euroon (592)
 • Liiketulos parani 77% 63 milj. euroon (36)
 • Kannattavuus 8,3% (6,1)
 • Tulos/osake 0,44 (0,55)

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Vahva tilauskanta ja hyvä kysynnän jatkuminen kaikilla markkinoilla kasvattivat liikevaihtoa 29% vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Pitkän aikavälin toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi yhdistettynä hyvään kysyntään sekä suotuisaan myynnin jakaumaan johtivat odotetusti parantuneeseen liiketulokseen.”

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvaan tilauskantaan perustuen Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tapahtuu myös kuluvana vuonna. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 4. toukokuuta 2007 klo 10.45 Wärtsilän konsernijohdossa. Mikäli haluatte esittää kysymyksiä puhelinkonferenssissa, soittakaa numeroon 09-8248 6348, ja näppäilkää PIN-koodi 2160. Halutessanne vain kuunnella puhelinkonferenssia, soittakaa samaan numeroon ja näppäilkää PIN-koodi 390911.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind              Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja     Tiedotusjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 14 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 130 toimipisteessä lähes 70 maassa.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

KATSAUSKAUSI 1-3/2007 LYHYESTI

MEUR

1-3/2007

1-3/2006

Muutos %

2006

Liikevaihto

761

592

29%

3 190

Liiketulos

63

36

77%

262

% liikevaihdosta

8,3%

6,1%

 

8,2%

Tulos ennen veroja

60

40 1)

 

447 2)

Tulos/osake, euroa

0,44

0,55 3)

 

3,72

Liiketoiminnan

 

 

 

 

rahavirta

79

-2

 

302

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

kauden lopussa

179

435

 

55

Bruttoinvestoinnit

42

40

 

193

 

 1. Tammi-maaliskuun 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 7 milj. euroa
 2. Katsauskauden 1-12/2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 67 milj. euroa ja 124 milj. euron myyntivoitto Assa Abloy:n B-osakkeiden myynnistä.
 3. Tammi-maaliskuun 2006 tulokseen sisältyy laskennallisia verosaatavia +26 milj. euroa, jotka liittyvät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

 

MARKKINAKEHITYS

Ship Power

Vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana laivanrakennusmarkkinat pysyivät aktiivisina, joskin kehitys oli hieman maltillisempaa kuin kahtena edellisenä vuonna. Katsauskautena kirjattiin 785 (988) uutta laivatilausta, mikä vastaa vuosien 2003 ja 2004 tasoja. Irtolasti- ja erikoisalusten segmenteillä, kuten offshore- ja ro-ro –aluksissa, tilausaktiviteetti säilyi samalla tasolla tai jopa kasvoi verrattuna vuoteen 2006. Kysyntä kontti- ja tankkerisegmenteissä oli huomattavasti alhaisempi katsauskauden aikana.

Kiina jatkoi kasvuaan laivanrakennusmarkkinoilla vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kiinalaiset telakat saivat vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana noin 45% kaikista tilauksista laivojen kappalemäärillä mitattuna. Korea sai noin 24% ja Eurooppa 13% uusista laivatilauksista. Myös tonneissa mitattuna (dwt) Kiinalla oli johtava asema noin 51%:n osuudella uusista tilauksista. Korean osuus oli 27%.

Wärtsilän Ship Power –liiketoiminnan markkinaosuudet

Keskinopeiden päämoottoreiden viimeisten 12 kuukauden kokonaismarkkinavolyymi oli ensimmäisen neljänneksen lopussa 8.800 MW. Wärtsilän osuus säilyi hyvin korkealla tasolla ja oli 46% (51% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Hidaskäyntisissä päämoottoreissa kokonaismarkkinat kasvoivat 27.700 MW:iin (26.600) ja Wärtsilän markkinaosuus oli 14% (16% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Wärtsilän osuus apumoottorimarkkinasta säilyi muuttumattomana 6%:ssa.

Power Plants

Kysyntä jatkui vahvana kaikilla Power Plants – liiketoiminnan pääsegmenteillä: perusvoimantuotannon, teollisuuden sekä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitettujen voimaloiden markkinoilla. Maantieteellisesti kysyntä jakaantui tasaisesti, mikä pienentää yksittäisiin markkinoihin ja maantieteelliseen keskittymiseen liittyviä riskejä.

Kaasuvoimaloiden kysyntä oli vahvaa katsauskaudella. Uusiutuvilla polttoaineilla käyvät voimalat, mm. nestemäisiä biopolttoaineita käyttävät laitokset, loivat edelleen Wärtsilälle hyviä mahdollisuuksia varsinkin Euroopassa. Kysyntä raakaöljyä tuottavilla alueilla, kuten Afrikan maissa ja Lähi-idässä, säilyi hyvällä tasolla.

Wärtsilän Power Plants –liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilällä on vahva jalansija raskasöljyvoimaloiden markkinoilla. Yhtiöllä on noin kolmannes oman tehoalueensa voimalamarkkinoista. Wärtsilän moottoreille sopivista kevytöljyvoimaloiden markkinoista, mukaan lukien nestemäiset biopolttoaineet, Wärtsilän osuus on noin neljännes. Kaasuvoimaloiden markkinat ovat kasvualue, jolla Wärtsilällä on hyviä kasvumahdollisuuksia. Wärtsilälle olennaisilla kaasuvoimaloiden markkinoilla yhtiön nykyinen markkinaosuus on noin 8%.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Katsauskauden tilauskertymä oli 1.157 milj. euroa (1.023), kasvua oli noin 13%. Ship Power –liiketoiminnan tilauskertymä säilyi odotetusti korkealla tasolla ja oli 521 milj. euroa (501), kasvua oli 4% vuoden 2006 vastaavaan kauteen. Offshore-segmentti oli erityisen aktiivinen ja sen osuus oli yli 50%:a Ship Power –liiketoiminnan katsauskauden tilauskertymästä. Katsauskaudella saatiin tilauksia porauslauttoihin, porausaluksiin, kelluviin öljyntuotantolaitoksiin sekä erilaisiin tukialuksiin.

Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 211 milj. euroa (138), kasvua oli 53% edellisvuoden vastaavaan kauteen. Öljyvoimaloiden kysyntä oli hyvä ja suurimmat tilaukset saatiin Mayottesta, Ranskan Polynesiasta ja Italiasta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Wärtsilä sai Italiasta kymmenen nestemäisellä biopolttoaineella toimivan voimalan tilausta. Näiden voimaloiden yhteisteho on 172 MW. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin USA:sta ja Venäjältä.

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.860 milj. euroa (3.415), kasvua oli 42%. Tilauskannasta noin 42% toimitetaan vuonna 2007.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

1-3/2007

1-3/2006

Muutos %

2006

Ship Power

521

501

4

2 270

Services

423

383

11

1 322

Power Plants

211

138

53

1 027

Tilauskertymä yhteensä

1 157

1 023

13

4 621

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

 

MW

1-3/2007

1-3/2006

Muutos %

2006

Öljy

130

172

-24

766

Kaasu

122

106

15

1 232

Uusiutuvat polttoaineet

204

142

44

353

 

Tilauskanta liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

31.3.2007

31.3.2006

Muutos %

2006

Ship Power

3 285

2 080

58

3 020

Services

433

388

12

357

Power Plants

1 140

943

21

1 061

Tilauskanta yhteensä

4 860

3 415

42

4 439

 

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 761 milj. euroa (592), kasvua oli 29%. Ship Power –liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 69% 256 milj. euroon (152). Ship Powerin osuus koko liikevaihdosta oli 34%. Power Plants –liiketoiminnan liikevaihto oli 150 milj. euroa (140) ja sen osuus Wärtsilän liikevaihdosta oli 20%. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 352 milj. euroon (300). Kasvua edellisvuoden vastaavaan kauteen oli 17%, josta 13% oli orgaanista kasvua. Services-liiketoiminnan osuus Wärtsilän liikevaihdosta oli 46%.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

 

 

 

MEUR

1-3/2007

1-3/2006

Muutos %

2006

Ship Power

256

152

69

985

Services

352

300

17

1 266

Power Plants

150

140

7

934

Liikevaihto yhteensä

761

592

29

3 190

 

TULOS

Katsauskauden liiketulos parani 63 milj. euroon (36) ja kannattavuus oli 8,3% (6,1).  

Rahoituserät olivat -4 milj. euroa (-3). Nettokorot olivat -2 milj. euroa (-3).  

Tulos ennen veroja oli 60 milj. euroa (40).

Katsauskauden verot olivat -17 milj. euroa (12). Vertailukauden veroihin sisältyi laskennallisia verosaatavia +26 milj. euroa, jotka liittyivät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

Tulos/osake oli 0,44 euroa (0,55).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Likvidit varat kauden lopussa olivat 148 milj. euroa (115). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 179 milj. euroa (435). Omavaraisuusaste oli 42,4% (41,9) ja nettovelkaantumisaste 0,19 (0,41).

Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 79 milj. euroa (-2).

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 124 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 42 milj. euroa (40), jotka koostuvat 12 milj. euron (17) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 30 milj. euron (23) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 18 milj. euroa (18).

Suuren volyymikasvun johdosta koko vuoden investoinnit nousevat noin 200 milj. euroon.

STRATEGISET YRITYSOSTOT JA YHTEISYRITYKSET

Tammikuussa Wärtsilä ja Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) allekirjoittivat sopimuksen 50/50-omisteisen yhteisyrityksen perustamisesta Koreaan. Yhteisyritys ryhtyy valmistamaan monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin, jotka kuljettavat nesteytettyä maakaasua. Yhtiön osakepääoma tulee olemaan 58 milj. euroa ja Wärtsilän osuus siitä on 29 milj. euroa. Yhteisyritys valmistaa Wärtsilä 50DF –monipolttoainemoottoreita Korean, Japanin, Kiinan ja Taiwanin laivanrakennusmarkkinoille. Tehdas keskittyy moottoreiden kokoonpanoon ja koeajoon. Ensimmäinen moottori valmistuu vuoden 2008 toisella puoliskolla. Wärtsilän Triesten tehdas Italiassa jatkaa edelleen Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottoreiden valmistusta laivanrakennuksen markkinoille Itä-Aasian ulkopuolelle ja kasvaville voimalaitosmarkkinoille. Sopimus edellyttää vielä viranomaishyväksyntöjä.

Helmikuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen ruotsalaisen Senitec AB:n ostamisesta. Yritys on erikoistunut tuotteisiin, joiden avulla jäte, kuten öljyinen vesi ja jäteöljy, erotetaan voimalaitoksissa, satamissa ja laivoissa. Ostettava liiketoiminta tarjoaa Wärtsilälle mahdollisuuden laajentaa tuotetarjontaansa jätehuollon ympäristöratkaisuissa.

Helmikuussa Wärtsilä osti eteläafrikkalaisen Marine Propeller (Pty) Ltd:n liiketoiminnan. Yritys sijaitsee Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa ja sen pääliiketoimintaa on potkurien korjaaminen. Yritysosto laajentaa Wärtsilän huoltotarjontaa Etelä-Afrikassa.

Edellämainittujen yritysten kauppahinta oli yhteensä 3 milj. euroa ja kauppahintojen kohdistamisen jälkeen syntyy 2 milj. euroa liikearvoa.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET

Tammikuussa Wärtsilä julkisti ostotarjouksen Wärtsilä India Ltd:n vähemmistöosakkaille 1.240.599 osakkeesta eli 10,3% yhtiön osakepääomasta. Tarjousaika meni umpeen 23.3.2007 ja ostotarjous oli onnistunut.

Tarjouksen perusteella Wärtsilä ostaa noin 6,9% osakkeista ja maksaa niistä noin 9 milj. euroa. Kun tarjousjärjestely on toteutettu, Wärtsilä Oyj Abp omistaa suoraan tai välillisesti 96,6% Wärtsilä India Ltd:n osakkeista. Wärtsilä India Ltd poistuu pörssistä noin 3 kuukauden kuluttua.

TUOTANTO

Wärtsilän investointiohjelmat keskinopeiden moottoreiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi Vaasassa ja Triestessä etenevät suunnitelmien mukaisesti. Koko kapasiteetti on käytössä vuoden 2007 toisella puoliskolla. Wärtsilän maailmanlaajuinen toimittajaverkosto on jatkanut kapasiteetin lisäämistä ja suurin osa näistä toimittajien investoinneista tulee niin ikään käyttöön vuoden 2007 aikana.

Japanilainen lisenssivalmistaja Hitachi Zosen tulee valmistamaan elektronisesti ohjattuja Wärtsilä RT-flex Common Rail -merimoottoreita. Maaliskuussa 2007 Hitachi Zosen sai tilauksen neljän 6-sylinterisen RT-Flex50-B –moottorin valmistamiseksi aluksiin, jotka rakennetaan Kiinassa. Ensimmäiset laivat toimitetaan vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Katsauskaudella aloitettiin Wärtsilä Auxpac 26 –moottorin koeajo. Tuote parantaa Auxpac-tuotevalikoimaa ja vastaa erityisesti suurempien apumoottoreiden kysyntään.

Polttokennoteknologian kehitysprojekti Large-SOFC (Solid Oxid Fuel Cell) on käynnistetty. Wärtsilä on avainasemassa muiden eurooppalaisten osanottajien kanssa. Muita ovat mm. VTT, Forschungszentrum Jülich GmbH, Topsoe Fuel Cell A/S ja Rolls-Royce Fuel Cell Systems Ltd.

Meneillään oleva Hercules-ohjelma, jonka tavoite on vähentää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä, päättyy syyskuussa 2007. Nykyisen ohjelman pääkumppanit, Wärtsilä ja MAN Diesel, suunnittelevat projektille jatkoa.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 14.583 (12.286). Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 14.754 (12.605). Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa, jonka henkilöstömäärä kasvoi noin 20%:lla edellisvuoden vastaavaan kauteen. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 8.746 henkilöä (7.388).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

31.3.2007

A-osake

B-osake

Yhteensä

 

Osakemäärä

23 579 587

72 123 010

95 702 597

 

Äänimäärä

235 795 870

72 123 010

307 918 880

 

 

 

 

 

 

Osakevaihto, kpl, 1-3/2007

439 000

33 485 382

33 924 382

 

 

 

 

 

 

1.1.-31.3.2007

Ylin

Alin

Keskikurssi 1)

Päätös

A-osake

49,74

38,05

44,38

45,75

B-osake

50,80

38,44

44,87

46,29

1)Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi.

 

 

 

 

 

 

 

Markkina-arvo

 

31.3.2007

31.3.2006

 

MEUR

 

4 417

2 880

 

 

 

 

 

 

Ulkomaalaisomistus

 

31.3.2007

31.3.2006

 

 

 

30,5%

27,2%

 

 

OPTIO-OHJELMAT

Wärtsilällä oli kaksi optio-ohjelmaa katsauskaudella. Vuoden 2001 optio-ohjelma päättyi 31.3.2007. Vuoden 2002 optio-ohjelma päättyy 31.3.2008. Optio-ohjelmien perusteella katsauskauden lopussa oli merkitsemättä yhteensä 298.020 osaketta, eli 0,3% osakepääomasta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2007, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2006. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta.

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että

- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta, ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai

- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen, Maarit Aarni-Sirviö ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Matti Vuoria.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Erittäin suuren kysynnän vuoksi joistakin keskeisistä komponenteista on pulaa. Esimerkiksi valujen ja takeiden maailmanlaajuinen kysyntä ylittää tarjonnan. Wärtsilä on ryhtynyt toimenpiteisiin keskeisten komponenttien saatavuuden varmistamiseksi. Useat toimittajat ovat investoineet tuotantoonsa ja pääosa näistä investoinneista tulee käyttöön vuoden 2007 aikana.

MARKKINANÄKYMÄT

Maailman talouskehitys säilyy vahvana ja näkymien odotetaan pysyvän suotuisina lähitulevaisuudessa. Rahtimarkkinat ovat pysyneet elinvoimaisina ja rahtihinnat ovat edelleen historiallisen korkealla tasolla. Hieman noussut korkotaso ja inflaatio eivät ole vaikuttaneet laivanrakennukseen. Laivatoimitukset kasvavat kuitenkin nopeammin kuin uusien laivojen kysyntä ja keskipitkällä tähtäimellä tämän odotetaan vaikuttavan rahtimarkkinoihin. Vaikka kehitys on alkuvuonna ollut edellisvuotta hitaampaa, näkymät koko vuodelle ovat edelleen hyvät.

Korkea energian hinta on johtanut jatkuviin investointeihin offshore- segmentillä. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit sekä laivoihin että erilaisiin tuotantoyksiköihin ovat lisääntyneet ja investointitason odotetaan pysyvän korkealla tasolla.

Voimalamarkkinoilla tilanne jatkuu hyvänä. Kasvava huoli ympäristöstä puoltaa tehokkaita voimantuotannon ratkaisuja. Kaikkien Wärtsilälle tärkeiden segmenttien odotetaan jatkuvan hyvin aktiivisina. Kysyntä jakaantuu maantieteellisesti tasaisesti pienentäen riippuvuutta yksittäisistä markkinoista.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvaan tilauskantaan perustuen Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – MAALISKUU 2007

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2007:

 • IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
 • IAS 1 -standardin muutos, tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
 • IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala
 • IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
 • IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja omaisuuserien arvonalentumiset.

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

3.5.2007

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus