Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2006

Wärtsilä Corporation, Pörssitiedote 4 toukokuuta 2006 at 08.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ KASVOI 51% VIIME VUODEN VASTAAVASTA AJASTA – KANNATTAVUUS TAVOITTEIDEN MUKAINEN

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA:

- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 591,9 milj. euroon (483,8)

- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 35,9 milj. euroon (29,3)

- Kannattavuus 6,1% (6,0)

- Tilauskertymä kasvoi 51,0% 1.023,4 milj. euroon (678,0)

- Tilauskanta uudella ennätystasolla 3.415,4 milj. euroa (2.066,9)

- Tulos/osake parani 0,55 euroon (0,33)

- Koko vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

 

KATSAUSKAUSI 1-3/2006 LYHYESTI

Wärtsilän liiketoiminta käsittää Ship Power-, Services- ja Power Plants –liiketoiminnat. Vuonna 2005 toisen liiketoimintasegmentin muodostanut Imatra Steel siirtyi osaksi Oy Ovako Ab:ta. Vertailukelpoisuuden vuoksi alla on esitetty vuoden 2005 liikevaihto ja liiketulos ilman Imatra Steeliä.

Milj. euroa                   1-3/2006         1-3/2005        2005             Liikevaihto                      591,9            483,8     2.520,3            
Liiketulos                        35,9             29,3       202,5            
Tulos ennen veroja                40,0          42,2 1)       212,4            
Tulos/osake, euro                 0,55             0,33        1,80            
Korolliset nettovelat
kauden lopussa                   435,5            270,7       255,9            
Bruttoinvestoinnit                39,6            132,3       231,1             

1) Ensimmäisen neljänneksen 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 6,7 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy Imatra Steelin tulos ennen veroja 16,5 miljoonaa euroa.

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi lähes neljänneksen ja tulos kehittyi suunnitelman mukaisesti. Erityisen ilahduttavaa oli Services-liiketoiminnan 26%:n kasvu.

Kysyntä on jatkunut voimakkaana alkuvuonna – tilauskertymä kasvoi yli 50%. Hyvä kysyntä näyttää jatkuvan edelleenkin. Tähän perustuen Wärtsilä on päättänyt lisätä moottorien kokoonpano- ja koeajokapasiteettia sekä Vaasassa että Triestessä. Kiinan apumoottoritehtaan tuotanto alkaa aikataulussaan kesäkuussa”.

Wärtsilä Oyj Abp
Raimo Lind                    Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja         tiedotusjohtaja

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS Wärtsilän konsernijohdossa, John Stenbergin ranta 2, 4.5.2006 klo 10.45.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2006

Tässä Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TILAUSKERTYMÄ KASVOI 51% VIIME VUODEN VASTAAVASTA AJASTA – KANNATTAVUUS TAVOITTEIDEN MUKAINEN

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA:

- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 591,9 milj. euroon (483,8)
- Vertailukelpoisten liiketoimintojen liiketulos parani 35,9 milj. euroon (29,3)
- Kannattavuus 6,1% (6,0)
- Tilauskertymä kasvoi 51,0% 1.023,4 milj. euroon (678,0)
- Tilauskanta uudella ennätystasolla 3.415,4 milj. euroa (2.066,9)
- Tulos/osake parani 0,55 euroon (0,33)
- Koko vuoden kannattavuusarvio muuttumaton

KATSAUSKAUSI 1-3/2006 LYHYESTI

Wärtsilän liiketoiminta käsittää Ship Power-, Services- ja Power Plants –liiketoiminnat. Vuonna 2005 toisen liiketoimintasegmentin muodostanut Imatra Steel siirtyi osaksi Oy Ovako Ab:ta. Vertailukelpoisuuden vuoksi alla on esitetty vuoden 2005 liikevaihto ja liiketulos ilman Imatra Steeliä.

Milj. euroa                   1-3/2006         1-3/2005        2005            
Liikevaihto                      591,9            483,8     2.520,3            
Liiketulos                        35,9             29,3       202,5            
Tulos ennen veroja                40,0          42,2 1)       212,4            
Tulos/osake, euro                 0,55             0,33        1,80            
Korolliset nettovelat
kauden lopussa                   435,5            270,7       255,9            
Bruttoinvestoinnit                39,6            132,3       231,1             

1) Ensimmäisen neljänneksen 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 6,7 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy Imatra Steelin tulos ennen veroja 16,5 miljoonaa euroa.

TILAUSKERTYMÄ KASVOI 51%

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 1.023,4 milj. euroa (678,0). Kasvua oli 51,0%. Uusia tilauksia kirjattiin eniten Ship Power –liiketoiminnassa, jossa tilauskertymä oli 501,5 milj. euroa (298,9), eli 67,8% edellisvuotta korkeampi. Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 138,0 milj. euroa (120,7). Tilauskanta ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa oli kaikkien aikojen ennätystasolla eli 3.415,4 milj. euroa (2.066,9). Kasvua oli 65,2%.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

Milj. euroa                      1-3/2006   1-3/2005   Muutos(%)       2005
Ship Power                          501,5      298,9       67,8%    1.545,3
Services                            382,8      257,4       48,7%    1.077,1
Power Plants                        138,0      120,7       14,4%      865,2
Tilauskertymä yhteensä            1.023,4      678,0       51,0%    3.491,1
Tilauskanta yhteensä              3.415,4    2.066,9       65,2%    2.905,7

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Wärtsilän vertailukelpoisten liiketoimintojen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 591,9 milj. euroa (483,8), kasvua oli 22,3%. Vertailukelpoinen liiketulos parani 35,9 milj. euroon (29,3). Kannattavuus parani 6,1%:iin (6,0).

Liikevaihto liiketoiminnoittain

Milj. euroa                      1-3/2006   1-3/2005   Muutos(%)       2005
Ship Power                          151,6      133,9       13,3%      710,3
Services                            299,7      237,9       26,0%    1.093,1
Power Plants                        139,7      109,4       27,8%      710,3
Muut                                  0,9        2,7                   6,6
Yhteensä                            591,9      483,8       22,3%    2.520,3

Rahoituserät olivat -2,6 milj. euroa (-4,5). Nettokorot olivat -3,0 milj. euroa (-3,9).

Tulos ennen veroja oli 40,0 milj. euroa (42,2). Ensimmäisen neljänneksen 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 6,7 milj. euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy Imatra Steelin tulos ennen veroja 16,5 milj. euroa.

Tilikauden verot olivat 12,2 milj. euroa (-11,7). Veroihin sisältyy laskennallisia verosaatavia +25,5 milj. euroa, jotka liittyvät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

Osakekohtainen tulos parani 0,55 euroon (0,33).

RAHOITUS

Kasvaneiden toimintavolyymien seurauksena varastoihin sitoutui pääomaa ja liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 milj. euroa (6,9).

Likvidit varat kauden lopussa olivat 114,8 milj. euroa (140,7). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 435,5 milj. euroa (270,7). Omavaraisuusaste oli 41,9% (40,2) ja nettovelkaantumisaste 0,41 (0,28).

INVESTOINNIT

Ensimmäisen neljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 39,6 milj. euroa (132,3), jotka koostuvat 17,0 milj. euron (116,3) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 22,5 milj. euron (16,0) tuotannollisista ja informaatioteknologia-investoinneista. Poistot olivat 17,6 milj. euroa (17,2).

OMISTUKSET

Wärtsilän omistus Assa Abloy AB (publ):ssa on säilynyt ennallaan, 17.270.350 osaketta, mikä on 4,7% yhtiön osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 264,6 milj. euroa, josta laskennallinen verovelka 61,6 milj. euroa on kirjattu.

Wärtsilän omistus Oy Ovako Ab:ssa on 26,5%. Omistuksen tasearvo katsauskauden lopussa oli 113,4 milj. euroa. Lisäksi Wärtsilä on myöntänyt Ovakolle 21,2 milj. euron osakaslainan, jonka yhtiö on maksanut takaisin huhtikuussa 2006. Osakkuusyhtiötuloksena Wärtsilä on kirjannut kaudelta 1-3/2006 6,7 milj. euroa.

Maaliskuussa Oy Ovako Ab:n omistajat ilmoittivat kartoittavansa strategisia vaihtoehtoja Ovakon omistukseen liittyen. Vaihtoehtoja voivat olla osakeomistuksen osittainen tai täysimääräinen myynti.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä ensimmäisellä neljänneksellä oli keskimäärin 12.286 henkilöä (12.231). Maaliskuun lopussa henkilöstöä oli 12.605 (12.322). Eniten henkilöstön määrä kasvoi Services-liiketoiminnassa.

MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Ship Power -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nimitettiin 1.4.2006 alkaen DI Jaakko Eskola (47). Johtaja Eskola on tullut Wärtsilän palvelukseen vuonna 1998.

Ship Power -liiketoiminnan aiempi johtaja ja konsernin toinen varatoimitusjohtaja Mikael Mäkinen siirtyi toisen työnantajan palvelukseen 1.4.2006.

Power Plants –liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi nimitettiin 1.4.2006 alkaen KTM Christoph Vitzthum (36). Johtaja Vitzthum on tullut Wärtsilän palvelukseen vuonna 1995.

Power Plants -liiketoiminnan aiempi johtaja, DI, MBA Pekka Ahlqvist saavutti keväällä 2006 60 vuoden iän, jolloin hänellä oli työsopimuksensa mukaisesti oikeus siirtyä eläkkeelle. Hän jatkaa yhtiön palveluksessa tehtävänään Wärtsilän automaatioalan strateginen johtaminen.

Konsernin teknologiajohtaja, CTO, professori Matti Kleimola siirtyi eläkkeelle 1.5.2006 alkaen työsopimuksen mukaisen eläkeiän saavutettuaan. Professori Kleimola jatkaa johtokunnan neuvonantajana alan teknologiaan liittyvissä kysymyksissä.

STRATEGIA – KASVUA TUKEVAT RATKAISUT

Wärtsilän strategisena tavoitteena on säilyttää johtava asema markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras elinkaarenaikainen hyötysuhde ja luotettavuus. Tämän mahdollistaa Wärtsilän integroitu laite- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kasvaa myös lisäämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat asiakkaita operoimaan voimajärjestelmiään tehokkaammin ja turvallisemmin. Wärtsilä lisää osaamistaan automaatiossa ja vahvistaa myös tuotetarjontaansa ratkaisuilla, joiden avulla voimajärjestelmien operointi on luotettavaa ja ympäristön kannalta turvallista. Vahvistaminen tapahtuu kasvamalla orgaanisesti, solmimalla kumppanuussopimuksia ja tekemällä yritysostoja.

STRATEGISET TOIMENPITEET KATSAUSKAUDELLA

Ensimmäisellä neljänneksellä Wärtsilä toteutti useita strategisia tavoitteitaan tukevia toimenpiteitä:

Helmikuun alussa Wärtsilä osti Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) -yhtiön Aker Kvaernerilta. Yhtiö toimittaa voima- ja automaatiojärjestelmiä öljy-, kaasu-, meri- ja teollissovelluksiin. Yhtiö toimii pääasiassa Pohjanmeren alueella asiakkainaan suuret öljy- ja kaasuyhtiöt sekä norjalaiset telakat. Kauppa tukee kasvustrategiaa ja kasvattaa Wärtsilän tuotevalikoimaa sähköisissä propulsiojärjestelmissä, voimansiirrossa ja automaatiossa erityisesti öljy-, kaasu- ja offshore-alueilla. Wärtsilän omistukseen siirtymisen jälkeen yhtiön nimi on Wärtsilä Automation Norway AS ja se on konsolidoitu 1.3.2006 lähtien. Yhtiön henkilöstömäärä on 135.

Helmikuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa singaporelaisen pörssilistatun, merenkulun automaatioalan Total Automation Ltd:n koko liiketoiminnan ja kaikki Total Automationin tytäryhtiöt. Yleisten laivojen automaatiolaitteiden lisäksi Total Automation Ltd:llä on vahva jalansija offshore- ja LNG-sektoreilla. Yritys keskittyy korjausasennus- ja huoltopalveluihin. Asiakkaat ovat monikansallisia yhtiöitä, telakoita ja varustamoja. Kauppa täydentää Wärtsilän aiempia automaatioalan yritysostoja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kauppa lisää Wärtsilän mahdollisuuksia tarjota monipuolisia automaatio-huoltopalveluja. Kauppa vahvistuu vuoden 2006 toisella neljänneksellä.

Maaliskuussa Wärtsilä ja virolainen BLRT Grupp sopivat laivojen huoltoyhtiön perustamisesta Liettuaan palvelemaan Baltian markkinoita. Wärtsilä omistaa yhteisyrityksestä 51% ja BLRT Grupp 49%.

OSAKKEET JA OSAKKAAT                       1-3/2006       1-3/2005        2005
Osakevaihto Helsingissä, osakkeista           30,4%          19,0%       88,0%
Osakevaihto Helsingissä, äänistä              10,5%           6,9%       36,3%
Osakevaihto SEAQ:ssa, osakkeista               2,8%           3,8%       12,0%
Ulkomaalaisomistus kauden lopussa             27,2%          17,9%       24,1%

OSAKKEET 31.3.2006                          A-osake       B-osake          Yht.
Osakemäärä                               23.579.587    70.538.104    94.117.691
Äänimäärä                               235.795.870    70.538.104   306.333.974

OSAKE HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Katsauskausi 1.1.–31.3.2006           Ylin    Alin    Keskikurssi 1)    Vaihto

                                     euroa   euroa         euroa           kpl
A-osake                              32,45   24,80         28,77       380.400
B-osake                              32,28   24,80         28,77    28.216.962

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi.

MARKKINA-ARVO                              31.3.2006    31.3.2005    31.12.2005

Milj. euroa                                  2.879,5      1.888,0       2.348,9

OPTIO-OHJELMAT

Wärtsilän yhtiökokouksen 15.3.2006 päättämä ylimääräinen osinko 0,60 euroa osakkeelta laski Wärtsilän vuosien 2001 ja 2002 optio-ohjelmien mukaista B-osakkeen merkintähintaa ylimääräisen osingon määrällä eli 0,60 euroa/osake ohjelmien ehtojen mukaisesti. Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta vuoden 2001 optio-ohjelman perusteella on siten 16,10 euroa ja vuoden 2002 optio-ohjelman perusteella 8,90 euroa.

YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous 15.3.2006 päätti jakaa hallituksen esityksen mukaisesti osinkoa 0,90 euroa ja ylimääräistä osinkoa 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,50 euroa.

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, toimitusjohtaja Risto Hautamäki, ministeri Jaakko Iloniemi, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden ajaksi hankkimaan ja luovuttamaan yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden lukumäärien suhteessa siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään kymmenen prosenttia (10%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutusta ei ole käytetty katsauskauden aikana.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet valiokuntiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen, Risto Hautamäki ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Jaakko Iloniemi.

LIIKETOIMINTAKATSAUS

SHIP POWER -LIIKETOIMINTA

Milj. euroa                       1-3/2006    1-3/2005   Muutos(%)     2005
Liikevaihto                          151,6       133,9       13,3%    710,3
Tilauskertymä                        501,5       298,9       67,8%  1.545,3
Tilauskanta kauden lopussa         2.079,8       974,0      113,5%  1.658,5

Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,3% 151,6 milj. euroon (133,9). Tilauskertymän kasvu jatkui voimakkaana ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja oli 501,5 milj. euroa (298,9). Kasvua oli 67,8%. Tilauskanta oli 2.079,8 milj. euroa (974,0) maaliskuun lopussa.

Katsauskauden aikana Wärtsilän kannalta keskeiset markkinat olivat ennakoidusti aktiivisia. Kaikilla öljyn- ja kaasunetsintään, -hyödyntämiseen tai -kuljettamiseen liittyvillä segmenteillä kysyntä oli erittäin vilkasta. Tämä on näkynyt vahvana offshore-alueen öljynporauslauttojen ja tukialusten kysyntänä sekä useina LNG-alusten tilauksina sekä tankkereiden tilausten jatkumisena.

Ensimmäinen neljännes oli Wärtsilän offshore- ja LNG-segmenttien kannalta erittäin vilkas. Wärtsilä sai useita uusia Wärtsilä 50DF -monipolttoaine-moottorien tilausta LNG-aluksiin. Ensimmäiset toimitukset Hyundai Heavy Industries:lla rakennettavaan laivasarjaan tehtiin maaliskuussa. Offshore-alueella Wärtsilä kirjasi useita koneisto- ja potkurilaitteistotilauksia syvän meren porauslauttoihin ja tukialuksiin. Nämä porauslautat ja laivat rakennetaan pääasiassa Aasian telakoilla. Vastikään yritysostojen kautta hankitut tuotteet ja osaaminen parantavat tulevaisuudessa Wärtsilän asemaa tällä alueella. Wärtsilä pystyy tarjoamaan integroituja järjestelmiä, jotka sisältävät myös automaatio- ja sähköratkaisut. Kauden aikana muita aktiivisia alueita olivat risteily- ja matkustaja-alus- sekä matkustaja-rahtialus –segmentit. Wärtsilä sai useita tärkeitä tilauksia Suomen, Ranskan ja Italian telakoilta.

Katsauskauden aikana Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus jatkoi kasvuaan. Kauden lopussa yhtiöllä oli 46% markkinoista (vuoden 2005 lopussa 45%). Vahva markkina-asema heijastaa sitä, miten hyvin markkinakysyntä ja Wärtsilän tuotetarjonta vastaavat toisiaan. Myös hidaskäyntisissä päämoottoreissa Wärtsilä kasvatti osuuttaan 24%:sta 27%:iin. Tammikuussa Wärtsilä allekirjoitti lisenssisopimuksen brasilialaisen NUCLEPin (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.) kanssa. Tämä on osoitus Wärtsilän vahvistuneesta asemasta hidaskäyntisten moottorien markkinoilla ja kehittyvien maiden potentiaalisten lisenssivalmistajien kiinnostuksesta Wärtsilää kohtaan. Apumoottoreissa Wärtsilän markkinaosuus kasvoi vuoden lopusta ja oli 10% (8). Wärtsilän apumoottoritehdas Kiinassa aloittaa tuotannon kesäkuun lopussa. Tämä parantaa Wärtsilän kilpailukykyä apumoottorimarkkinoilla.

SERVICES-LIIKETOIMINTA            1-3/2006    1-3/2005     Muutos(%)       2005

Liikevaihto, milj. euroa             299,7       237,9         26,0%    1.093,1
Tilauskertymä                        382,8       257,4         48,7%    1.077,1
Tilauskanta kauden lopussa           388,1       326,1         19,0%      303,3
Henkilöstö kauden lopussa            7.388       6.489         13,9%      7.200

Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 299,7 milj. euroon. (237,9). Kasvua oli 26%. Orgaanista kasvua oli 16,6%.

Hidaskäyntisten moottorien huolto jatkoi kasvuaan. Myös projektiluonteisten huoltopalveluiden sekä automaatiopalveluiden kysyntä kasvoi.

Wärtsilän Services -liiketoiminta jatkaa kasvuaan laajentamalla tuotevalikoimaa tuki-, käyttö- ja huolto-, sekä kunnostuspalveluissaan.

POWER PLANTS -LIIKETOIMINTA

Milj. euroa                       1-3/2006    1-3/2005   Muutos(%)     2005
Liikevaihto                          139,7       109,4       27,8%    710,3
Tilauskertymä                        138,0       120,7       14,4%    865,2
Tilauskertymä, MW
 Raskasöljy                           189         151       25,6%    1.134
 Kaasu                                  106         155      -31,6%      924
 BioPower, MWth                   124          58       114,1%      117
Tilauskanta
kauden lopussa                       943,0       766,7       23,0%    943,9

Power Plants –liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 139,7 milj. euroon (109,4). Kasvua oli 27,8%. Tilauskertymä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvoi 14,4% 138,0 milj. euroon. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 943,0 milj. euroa, joka on 23,0% enemmän kuin vertailukautena.

Suurin osa uusista tilauksista oli öljyvoimaloita. Tällä segmentillä Wärtsilä on selkeä markkinajohtaja. Suurin öljyvoimalatilaus saatiin El Salvadorista. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Gabonista, Japanista ja Bangladeshista.

Huhtikuun alussa Wärtsilä valittiin 163 MW:n kaasuvoimalatoimittajaksi Humbolt Bay:hin, Kaliforniaan. Sopimus vaatii vielä Kalifornian sähköviranomaisen (Public Utility Commission) hyväksynnän ja ympäristöluvan California Energy Commissionilta. Sopimus kirjataan tilauskantaan, kun kyseiset luvat on saatu. Laitoksen odotetaan tulevan kaupalliseen käyttöön vuoden 2009 puolivälissä.

MOOTTORITUOTANTO

Vastatakseen markkinoiden kasvavaan kysyntään Wärtsilä on päättänyt lisätä moottorien kokoonpano- ja koeajokapasiteettia sekä Vaasassa että Triestessä. Lisäksi tuotantoprosessia kehitetään, mikä lisää tehokkuutta ja joustavuutta koko toimitusketjussa.

Helmikuussa Wärtsilä osti Diesel Technology Solutions BV:n (DTS) työstökapasiteetin Hollannista. DTS on konsolidoitu 1.3.2006 lähtien. Henkilöstömäärä on 82.

Nämä toimenpiteet, avaintoimittajien ilmoittamat investointisuunnitelmat ja Wärtsilän keskitetty tuotantokapasiteetin johtaminen antavat Wärtsilälle mahdollisuuden vastata lisääntyneeseen kysyntään.

T&K

Wärtsilän työ ympäristöystävällisen teknologian kehittämiseksi ja voimakas keskittyminen kaasuteknologian sovelluksiin on lisännyt yhtiön menestystä tällä kasvavalla markkinasegmentillä sekä merellä että maalla. Asiakkaiden jatkuvasti kasvavien luotettavuusvaatimusten tukemiseksi yhtiön tuotteisiin liittyvät luotettavuuden varmistusprosessit ja luotettavuuskeskusten toiminta ovat olleet erityishuomion kohteena.

Wärtsilä jatkaa kaksitahtimoottorien ja yhteispaineruiskutuksella varustettujen moottorien (RT-flex) tuotevalikoiman laajentamista. Uusimmat moottorityypit RT-flex84 ja RT-flex68 on toimitettu asiakkaille.

Hyundai Heavy Industriesin kanssa kehitettävä RT-flex82 –moottoriprojekti etenee suunnitelmien mukaan. Ensimmäisen moottorin koeajo tapahtuu Hyundailla vuoden 2007 lopussa.

MARKKINANÄKYMÄT 2006

Öljyyn ja kaasuun liittyvillä markkinoilla on ollut vilkasta vuoden alussa ja aluksia on tilattu runsaasti. Muilla markkinoilla kysyntä on jatkunut viime vuoden tasolla. Telakoiden tilauskannat ovat ennätystasolla kolmen historiallisen korkean tilausvuoden jälkeen. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana rahtihinnat laskivat vuoden 2005 lopusta ja hintakehitys on muuttunut vaihtelevammaksi. Lisäksi vahvasti noussut öljyn hinta ja nousevat korot luovat haasteita maailman taloudelle. Näistä syistä on oletettavaa, että laivantilausvolyymit laskevat, kuten Wärtsilä on aiemmin ennakoinut.

Toisaalta esimerkiksi offshore-teollisuus hyötyy korkeasta öljyn hinnasta ja siksi investointihalukkuus jatkunee. Korkea öljyn hinta vaikuttaa myös kaasun käytön lisääntymiseen ja investoinnit LNG-aluksiin ja tuki-infrastruktuuriin jatkuvat. Risteily-teollisuus arvioi matkustajavolyymien kasvavan ja uusia risteilyaluksia tarvitaan tulevina vuosina.

Lähitulevaisuudessa Wärtsilä näkee tilausaktiviteetin jatkuvan korkealla tasolla.

Voimalamarkkinoilla tilanne jatkuu hyvänä. Sähköntarve taloudellisen kasvun tukemiseksi pysyy ennallaan. Maantieteellisesti kysyntä jakaantuu tasaisesti, mikä pienentää riippuvuutta yksittäisistä markkinoista.

Services jatkaa kasvuaan uusien tuotteiden ja yritysostojen kautta sekä laitekannan korkean käyttöasteen seurauksena.

Wärtsilä on varautunut hyvin kysynnän laskuun liiketoiminnan rakennejärjestelyjen ja Services-liiketoiminnan kasvun ansiosta.

KONSERNIN TULOSNÄKYMÄT VUODELLE 2006

Wärtsilän tulosnäkymät vuodelle 2006 ovat muuttumattomat. Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee merkittävästi vuosineljänneksestä toiseen. Näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Ensimmäisestä neljänneksestä tullee viime vuoden tapaan heikoin, viimeisestä paras. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2007.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34:n mukaisesti (Osavuosikatsaukset).

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämän hetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2006:

Wärtsilä on ottanut käyttöön seuraavat muutetut ja uudet standardit 1.1.2006 alkaen:

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen: Muutokset 31.3.2004 jälkeen:

  • Cash flow hedges of forecast intragroup transactions, annettu 14.4.2005, voimaan 1.1.2006.
  • Fair value option, annettu 16.6.2005, voimaan 1.1.2006.
  • Financial guarantee contracts, annettu 18.8.2005, voimaan 1.1.2006.

Näiden muutosten soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaukseen.

IAS 19 –standardin muutos: Amendment to Employee Benefits – Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures, annettu 16.12.2004, voimaan 1.1.2006. Muutos antaa vaihtoehtoisen tavan käsitellä vakuutusmatemaattisia voittoja ja tappioita. Muutos lisää myös liitetietovaatimuksia. Koska konserni ei aio muuttaa kirjattavien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamiskäytäntöään, standardimuutoksen käyttöönotto vaikuttaa ainoastaan vuosikertomuksessa esitettäviin liitetietoihin.

IFRIC 4 -tulkinta: Miten määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen, annettu 2.12.2004, voimaan 1.1.2006. Tulkinnan käyttöönotto toi 7,8 miljoonan euron lisäyksen investointeihin kauden aikana. Tuloslaskelmaan sillä ei ollut olennaista vaikutusta.

3.5.2006
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus