Osakkeiden merkinnät Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 2001 ja 2002 optio-oikeuksien perusteella

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 4 toukokuuta 2006 at 11.00 UTC+2

Wärtsilän vuoden 2001 optio-ohjelman osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2003. Ohjelman ehtojen mukaan 7.3.2006 – 25.4.2006 välisenä aikana on vaihdettu 198.900 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 298.350 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 1.044.225,00 euroa.

Vuoden 2002 optio-ohjelman ehtojen mukaan osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2004. Ohjelman ehtojen mukaan 7.3.2006 – 25.4.2006 välisenä aikana on vaihdettu 82.200 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 123.300 Wärtsilän B-osaketta. Tästä aiheutuva osakepääoman korotus on yhteensä 431.550,00 euroa.

Yhtiön osakepääomaa korotetaan yhteensä 1.475.775,00 eurolla. Korotuksen jälkeen osakepääoma on yhteensä 330.887.693,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 94.539.341 kappaletta, joista A-osakkeita 23.579.587 kappaletta ja B-osakkeita 70.959.754 kappaletta.

Yhtiö ilmoittaa osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen        
Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö

Eeva Kainulainen 
Tiedotusjohtaja

www.wartsila.com