Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 3 elokuuta 2007 at 08.30 UTC+2

TILAUSKERTYMÄ JATKOI VAHVAA KASVUA – MARKKINOIDEN ODOTETAAN PYSYVÄN AKTIIVISINA

KESKEISTÄ TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ, HUHTI-KESÄKUU 2007

 • Tilauskertymä 1.369 milj. euroa (1.190), kasvua 15%
 • Liikevaihto 797 milj. euroa (845), -6%
 • Liiketulos parani 73 milj. euroon (70)
 • Kannattavuus 9,2% (8,3)

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELTA TAMMI-KESÄKUU 2007

 • Tilauskertymä 2.526 milj. euroa (2.214), kasvua 14%
 • Tilauskanta 5.460 milj. euroa (3.772), kasvua 45%
 • Liikevaihto kasvoi 8% 1.558 milj. euroon (1.437)
 • Liiketulos parani 136 milj. euroon (106), kasvua 29%
 • Kannattavuus 8,8% (7,4)
 • Tulos/osake 0,98 (2,15; vertailukelpoinen tulos/osake 0,75)
 • Rahavirta jatkui vahvana

 

KONSERNIJOHTAJA OLE JOHANSSON:

”Hyvä kysyntä markkinoilla jatkui kasvattaen tilauskertymää ja tilauskanta kohosi jälleen kaikkien aikojen ennätykseen 5,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon lievä lasku toisella neljänneksellä johtuu voimalatoimitusten ajoituksesta. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi voimakkaasti 23%. Kannattavuus kehittyi odotusten mukaisesti. Tuotantokapasiteetin lisäys Vaasassa, Triestessä ja Kiinassa tukee jatkuvaa kasvua”.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvaan tilauskantaan perustuen Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tapahtuu myös kuluvana vuonna. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 3. elokuuta 2007 klo 10.45 Wärtsilän konsernijohdossa. Mikäli haluatte esittää kysymyksiä puhelinkonferenssissa, soittakaa numeroon 09 8248 6642, ja näppäilkää PIN-koodi 657020. Halutessanne vain kuunnella puhelinkonferenssia, soittakaa samaan numeroon ja näppäilkää PIN-koodi 831966.

Taltiointi tilaisuudesta on saatavilla Wärtsilän internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind                    Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja & CFO     Tiedotusjohtaja

 

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yli 15 000 ammattilaista työskentelee Wärtsilän yli 130 toimipisteessä lähes 70 maassa.

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TOINEN NELJÄNNES 4-6/2007 LYHYESTI

MEUR

4-6/2007

4-6/2006

Muutos

Tilauskertymä

1 369

1 190

15%

Liikevaihto

797

845

-6%

Liiketulos

73

70

4%

% liikevaihdosta

9,2%

8,3%

 

Tulos ennen veroja

72

204 1)

 

Tulos/osake, euroa

0,54

1,60 1)

 

 

1) Huhti-kesäkuun 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 8 milj. euroa sekä 124 milj. euron myyntivoitto Assa Abloy:n B-osakkeiden myynnistä.

KATSAUSKAUSI 1-6/2007 LYHYESTI

MEUR

1-6/2007

1-6/2006

Muutos

2006

Tilauskertymä

2 526

2 214

14%

4 621

Tilauskanta 30.6.

5 460

3 772

45%

4 439

Liikevaihto

1 558

1 437

8%

3 190

Liiketulos

136

106

29%

262

% liikevaihdosta

8,8%

7,4%

 

8,2%

Tulos ennen veroja

132

244 1)

 

447 2)

Tulos/osake, euroa

0,98

2,15 3)

 

3,72 3)

Liiketoiminnan rahavirta

129

49

 

302

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

kauden lopussa

178

293

 

55

Bruttoinvestoinnit

112

116

 

193

 

1) Tammi-kesäkuun 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 15 milj. euroa sekä 124 milj. euron myyntivoitto Assa Abloy:n B-osakkeiden myynnistä.

 1. Vuoden 2006 tulokseen sisältyy Wärtsilän osuus Ovakon tuloksesta verojen jälkeen 67 milj. euroa sekä 124 milj. euron myyntivoitto Assa Abloy:n B-osakkeiden myynnistä.
 2. Tammi-kesäkuun 2006 tulokseen sisältyy myös laskennallisia verosaatavia +26 milj. euroa, jotka liittyvät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

 

MARKKINAKEHITYS

Ship Power

Laivanrakennuksen markkinat vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla olivat aktiivisia, vaikka vuoden alku lähti liikkeelle hieman hitaasti. Katsauskaudella uusia laivoja tilattiin enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna eli 1.676 alusta (1.566). Myös tonnimääräisesti laivatilauksia oli enemmän erityisesti kuivalastialusten suuren tilausmäärän vuoksi.

Tilausten siirtyminen pienemmistä aluksista suurempiin ja konttialusmarkkinoiden elpyminen ovat tasoittaneet laivanrakennuksen maantieteellisten alueiden eroja. Kiinan markkinaosuus ensimmäisellä vuosipuoliskolla tilatuista aluksista oli edelleen suurin, 42%. Korea on kuronut umpeen eroa Kiinaan ja sen osuus nousi 33%:iin. Eurooppa sai 8% ja Japani 9% uusista tilauksista puolivuotiskaudella.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Keskinopeiden päämoottoreiden viimeisten 12 kuukauden kokonaismarkkinat olivat toisen neljänneksen lopussa 9.400 MW. Wärtsilän osuus laski hieman erittäin korkealta tasolta 42%:iin (46% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Keskeinen muutokseen vaikuttava tekijä oli tilausten tuotevalikoiman muutos suurista moottoreista pienempiin. Hidaskäyntisten päämoottoreiden kokonaismarkkinat kasvoivat 29.400 MW:iin (27.700). Wärtsilän markkinaosuus oli 15% (14% edellisen vuosineljänneksen lopussa). Apumoottorimarkkinoilla Wärtsilän markkinaosuus oli 5% (6% edellisen vuosineljänneksen lopussa).

Power Plants

Voimalaitosmarkkinoilla kysyntä jatkui vahvana ja kaikki Wärtsilän kannalta olennaiset segmentit – perusvoimantuotanto, teollisuus sekä sähköverkon vakaaseen toimintaan tarkoitetut voimalat - olivat aktiivisia katsauskauden aikana. Aktiivisuus markkinoilla jatkui kaikkialla maailmassa.

Öljyvoimaloiden kysyntä oli voimakasta katsauskaudella erityisesti Afrikassa ja Lähi-Idässä. Uusiutuvia polttoaineita käyttäviä voimaloita, joihin kuuluvat mm. nestemäisiä biopolttoaineita käyttävät voimalat, tilattiin aktiivisesti erityisesti Italiassa. Kaasuvoimaloiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla.

Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilällä on vahva jalansija raskasöljyvoimaloiden markkinoilla. Yhtiöllä on noin kolmannes oman tehoalueensa voimalamarkkinoista. Wärtsilän moottoreille sopivista kevytöljyvoimaloiden markkinoista, mukaan lukien nestemäiset biopolttoaineet, Wärtsilän osuus on noin neljännes. Kaasuvoimaloiden markkinat ovat kasvava alue, jolla Wärtsilällä on hyviä kasvumahdollisuuksia. Wärtsilälle olennaisilla kaasuvoimaloiden markkinoilla yhtiön nykyinen markkinaosuus on noin 8%.

TILAUSKERTYMÄ JA TILAUSKANTA

Wärtsilän tilauskertymä jatkoi vahvaa 15% kasvua toisella neljänneksellä ja oli 1.369 milj. euroa (1.190). Ship Power -liiketoiminnassa saavutettiin kaikkien aikojen paras neljännesvuoden tilauskertymä 673 milj. euroa (660). Power Plants –liiketoiminnan tilauskertymä toisella neljänneksellä oli 326 milj. euroa (243), kasvua oli 34%.

Katsauskaudella tammi-kesäkuussa Wärtsilän tilauskertymä oli 2.526 milj. euroa (2.214), kasvua oli 14%. Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä kasvoi edelleen 3% viime vuoden vastaavalla kaudella saavutetulta korkealta (1.161) tasolta ja oli 1.194 milj. euroa. Suurin osa uusista tilauksista oli edelleen offshore-alusten ja porauslauttojen laitteistoja. Tärkeä virstanpylväs oli kokonaisen voimantuotanto-, automaatio- ja propulsiojärjestelmän tilaus brasilialaisen Dynamic Producer Inc:n öljyntuotantoalukseen. Risteilylaivojen segmentillä Wärtsilä sai tilauksen toiseen Caribbean Cruise Ltd:n Genesis-alukseen. Toimitukseen kuuluvat päämoottorit ja ohjauspotkurit.

Power Plants -liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 537 milj. euroa (381) eli 41% enemmän kuin vastaavalla kaudella viime vuonna. Suurimmat öljyvoimalatilaukset saatiin Pakistanista, Senegalista ja Arubasta. Menestys nestemäisiä biopolttoaineita käyttävien voimaloiden markkinoilla jatkui toisella neljänneksellä ja Wärtsilä sai Italiasta kolme voimalatilausta, joiden teho on yhteensä 114 MW. Suurimmat kaasuvoimalatilaukset saatiin Venäjältä ja Bangladeshista.

Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli kaikkien aikojen ennätystasolla 5,460 milj. euroa (3.772), kasvua oli 45%. Tilauskannasta noin 30% toimitetaan vuonna 2007. Ship Power –liiketoiminnan tilauskanta oli 3.681 milj. euroa (2.505), mikä merkitsee toimituksia noin kahdeksi vuodeksi. Power Plants –liiketoiminnan tilauskanta oli 1.361 milj. euroa (887). Noin puolet Power Plants –tilauskannasta toimitetaan vuonna 2007.

TILAUSKERTYMÄ, TOINEN NELJÄNNES 4-6/2007  

MEUR

4-6/2007

4-6/2006

Muutos

Ship Power

673

660

2%

Services

369

286

29%

Power Plants

326

243

34%

Tilauskertymä yhteensä

1 369

1 190

15%

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

MW

4-6/2007

4-6/2006

Muutos

Öljy

313

377

-17%

Kaasu

236

177

33%

Uusiutuvat polttoaineet

114

17

554%

 

TILAUSKERTYMÄ KATSAUSKAUSI 1-6/2007

MEUR

1-6/2007

1-6/2006

Muutos

2006

Ship Power

1 194

1 161

3%

2 270

Services

792

668

19%

1 322

Power Plants

537

381

41%

1 027

Tilauskertymä yhteensä

2 526

2 214

14%

4 621

 

Tilauskertymä Power Plants

 

 

 

 

MW

1-6/2007

1-6/2006

Muutos

2006

Öljy

443

549

-19%

766

Kaasu

358

283

27%

1 232

Uusiutuvat polttoaineet

317

159

99%

353

 

TILAUSKANTA

MEUR

30.6.2007

30.6.2006

Muutos

2006

Ship Power

3 681

2 505

47%

3 020

Services

416

377

10%

357

Power Plants

1 361

887

53%

1 061

Tilauskanta yhteensä

5 460

3 772

45%

4 439

 

LIIKEVAIHTO

Wärtsilän toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 6%, mikä johtui voimaloiden toimitusten ajoituksesta. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 24%. Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23%, josta orgaanista kasvua oli 17%. Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto laski 62% edellisvuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Katsauskauden tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 8% ja oli 1.558 milj. euroa (1.437). Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti 42% 561 milj. euroon (397). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 262 milj. euroa (432). Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 726 milj. euroon (604), kasvua oli 20%, josta orgaanista kasvua oli 15%. Wärtsilän kokonaisliikevaihdosta Ship Powerin osuus oli 36%, Power Plantsin 17% ja Services-liiketoiminnan osuus 47%.

 

LIIKEVAIHTO, TOINEN VUOSINELJÄNNES 4-6/2007

MEUR

4-6/2007

4-6/2006

Muutos

Ship Power

305

245

24%

Services

374

304

23%

Power Plants

112

292

-62%

Liikevaihto yhteensä

797

845

-6%

 

LIIKEVAIHTO, KATSAUSKAUSI 1-6/2007

MEUR

1-6/2007

1-6/2006

Muutos

2006

Ship Power

561

397

42%

985

Services

726

604

20%

1 266

Power Plants

262

432

-39%

934

Liikevaihto yhteensä

1 558

1 437

8%

3 190

 

TULOS

Toisella neljänneksellä Wärtsilän liiketulos parani 73 milj. euroon (70) ja kannattavuus nousi 9,2%:iin (8,3). Katsauskauden 1-6/2007 liiketulos parani 136 milj. euroon (106) ja kannattavuus oli 8,8% (7,4).

Katsauskauden rahoituserät olivat -5 milj. euroa (-1). Nettokorot olivat -6 milj. euroa (-7). Osinkotulot olivat 6 milj. euroa (8). Tulos ennen veroja oli 132 milj. euroa (244).

Katsauskauden verot olivat 37 milj. euroa (41). Vertailukauden veroihin sisältyi laskennallisia verosaatavia +26 milj. euroa, jotka liittyivät aiemmin kirjattuihin rakennejärjestelykuluihin.

Tulos/osake oli 0,98 euroa (2,15).

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA

Likvidit varat kauden lopussa olivat 133 milj. euroa (137). Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 178 milj. euroa (293). Omavaraisuusaste oli 44,3% (44,0) ja nettovelkaantumisaste 0,18 (0,25).

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli vahva 129 milj. euroa (49).

OMISTUKSET

Wärtsilä omistaa 7.270.350 Assa Abloy:n B-sarjan osaketta, mikä vastaa 2,0% Assa Abloy:n osakkeista. Omistus on kirjattu taseeseen katsauskauden lopun mukaiseen markkina-arvoon 119 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Tammi-kesäkuun bruttoinvestoinnit olivat 112 milj. euroa (116), jotka koostuvat 43 milj. euron (72) yritysosto- ja osakeinvestoinneista sekä 69 milj. euron (44) tuotannollisista ja informaatioteknologiainvestoinneista. Poistot olivat 37 milj. euroa (35).

Suuren volyymikasvun johdosta koko vuoden 2007 investoinnit nousevat noin 200 milj. euroon.

STRATEGISET YRITYSOSTOT JA YHTEISYRITYKSET

Tammikuussa Wärtsilä ja Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI) allekirjoittivat sopimuksen 50/50-omisteisen yhteisyrityksen perustamisesta Koreaan. Yhteisyritys ryhtyy valmistamaan monipolttoainemoottoreita LNG-aluksiin, jotka kuljettavat nesteytettyä maakaasua. Yhtiön osakepääoma on 58 milj. euroa ja Wärtsilän osuus siitä on 29 milj. euroa. Yhteisyritys valmistaa Wärtsilä 50DF –monipolttoainemoottoreita Korean, Japanin, Kiinan ja Taiwanin laivanrakennusmarkkinoille. Ensimmäinen moottori valmistuu vuoden 2008 toisella puoliskolla. Wärtsilän Triesten toimitusyksikkö Italiassa jatkaa edelleen Wärtsilä 50DF -moottoreiden valmistusta laivanrakennuksen markkinoille Itä-Aasian ulkopuolelle ja kasvaville voimalaitosmarkkinoille. Kesäkuussa Euroopan Unionin kilpailuviranomaiset hyväksyivät yhteisyrityksen ja kaikki luvat eri viranomaisilta on saatu liiketoiminnan aloittamiseksi.  

Helmikuussa Wärtsilä osti ruotsalaisen Senitec AB:n. Yritys on erikoistunut tuotteisiin, joiden avulla jäte, kuten öljyinen vesi ja jäteöljy, erotetaan voimalaitoksissa, satamissa ja laivoissa. Ostettava liiketoiminta tarjoaa Wärtsilälle mahdollisuuden laajentaa tuotetarjontaansa jätehuollon ympäristöratkaisuissa.

Helmikuussa Wärtsilä osti Marine Propeller (Pty) Ltd:n liiketoiminnan. Yritys sijaitsee Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa ja sen pääliiketoimintaa on potkurien kunnostaminen.

Toukokuussa Wärtsilä laajensi potkurien huoltotarjontaa edelleen ostamalla potkurien kunnostusyhtiön McCall Propellers Ltd:n Isosta-Britanniasta.  

Edellämainittujen yritysostojen kauppahinta oli yhteensä 25 milj. euroa ja kauppahintojen kohdistamisen jälkeen syntyy 17 milj. euroa liikearvoa.

Toukokuussa Wärtsilä allekirjoitti sopimuksen englantilaisen Railko Ltd:n Marine -liiketoiminnan ostosta. Yritys on erikoistunut potkuriakselilaakereiden ja -tiivisteiden teknologiaan. Yritysosto parantaa Wärtsilän kilpailukykyä öljyvoidelluissa laakeriratkaisuissa ja lisää vesivoidellut laakerit tuotevalikoimaan. Railkon tuotteita käytetään kaikentyyppisissä laivoissa risteilyaluksista rahtilaivoihin. Kauppa vahvistui heinäkuun alussa.

MUUT STRATEGISET TOIMENPITEET

Tammikuussa Wärtsilä julkisti ostotarjouksen Wärtsilä India Ltd:n vähemmistöosakkaille 1.240.599 osakkeesta eli 10,3% yhtiön osakepääomasta. Tarjousaika meni umpeen 23.3.2007 ja ostotarjous oli onnistunut.

Tarjouksen perusteella Wärtsilä osti 7,3% osakkeista, joiden hinta oli yhteensä noin 10 milj. euroa, josta 7 milj. euroa on kirjattu liikearvoksi. Wärtsilä Oyj Abp omistaa suoraan tai välillisesti 97,0% Wärtsilä India Ltd:n osakkeista. Wärtsilä India Ltd poistui Bombayn pörssistä 18.6.2007.

Asiakaspalvelun parantamiseksi Kiinan nopeasti kasvavilla markkinoilla Wärtsilä avasi maaliskuussa suuren huoltokeskuksen Shanghaihin. Myös Vietnamiin lähelle Saigonin satamaa Ho Chi Minh Cityyn avattiin huoltoverstas ja Hanoihin toimisto Vietnamin kasvavan merenkulun, laivanrakennuksen ja energiateollisuuden asiakkaiden palvelemiseksi.

Koulutuspalvelujen kysyntä on kasvanut tasaisesti. Wärtsilä avasi uuden koulutuskeskuksen Koreaan tarjotakseen asiakkaille koulutusta maailman suurimmassa laivanrakennusmaassa.

TUOTANTO

Wärtsilän investointiohjelmat keskinopeiden moottoreiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi Vaasassa ja Triestessä etenevät. Koko kapasiteettilisäys on käytössä suunnitelmien mukaan vuoden 2007 toisella puoliskolla. Wärtsilän maailmanlaajuinen toimittajaverkosto on jatkanut kapasiteetin lisäämistä ja pääosa toimittajien investoinneista tulee käyttöön tänä vuonna.

Toukokuussa Wärtsilä ja Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (Vinashin) allekirjoittivat lisenssivalmistussopimuksen eräiden Wärtsilän hidaskäyntisten moottorityyppien valmistamiseksi ja myymiseksi Vietnamissa. Ensimmäinen moottori valmistuu suunnitelman mukaan vuonna 2010.

Wärtsilän yhteisyritys Wartsila CME Zhenjiang Propeller Co Ltd avasi uuden kiinteälapaisten potkurien tehtaan kesäkuussa Kiinassa. Uusi tehdas kaksinkertaistaa Wärtsilän tämäntyyppisten potkurien tuotantokapasiteetin.

Potkuriliiketoiminnan tuotanto- ja tuotekehitystoiminnat yhdistetään moottorien valmistusorganisaatioon ja niistä muodostetaan Industrial Operations -organisaaatio. Uuden rakenteen tavoitteena on vahvistaa keskeisiä osaamisalueita.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Wärtsilä lisää keskittymistä moottorien palamis- ja suorituskykyteknologian kehittämiseen investoimalla näille alueille.

Meneillään oleva Hercules-ohjelma, jonka tavoite on vähentää polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä, päättyy syyskuussa 2007. Nykyisen ohjelman pääkumppanit, Wärtsilä ja MAN Diesel, valmistelevat projektin seuraavaa vaihetta, josta annettiin ehdotus EU-komissiolle kesäkuun alussa.

Wärtsilä Auxpac 26 -moottorien koeajo alkoi katsauskaudella ja tulokset ovat olleet positiivisia. Tuote parantaa Auxpac-tuotevalikoimaa ja vastaa erityisesti suurempien apumoottoreiden kysyntään.

HENKILÖSTÖ

Wärtsilän henkilöstömäärä katsauskaudella oli keskimäärin 14 791 (12 650). Kesäkuun lopussa henkilöstöä oli 15 180 (12 918). Eniten henkilöstömäärä kasvoi Services-liiketoiminnassa, kasvua oli noin 19% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Katsauskauden lopussa Services-liiketoiminnassa työskenteli 8 937 henkilöä (7 537).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

OSAKKEET HELSINGIN PÖRSSISSÄ

 

 

 

30.6.2007

A-osake

B-osake

Yhteensä

 

Osakemäärä

23 579 587

72 223 078

95 802 665

 

Äänimäärä

235 795 870

72 223 078

308 018 948

 

 

 

 

 

 

Osakevaihto, kpl

 

 

 

 

1-6/2007

868 828

57 218 179

58 087 007

 

 

 

 

 

 

1.1.- 30.6.2007

Ylin

Alin

Keskikurssi 1))

Päätös

A-osake

50,50

38,05

45,80

47,80

B-osake

51,40

38,44

46,38

48,90

1) Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi.

 

 

 

 

 

 

 

Markkina-arvo

 

30.6.2007

30.6.2006

 

MEUR

 

4 659

3 110

 

 

 

 

 

 

Ulkomaalaisomistus

 

30.6.2007

30.6.2006

 

 

 

32,6%

28,8%

 

 

MUUTOKSET OMISTUKSESSA KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Heinäkuun 3. päivänä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma lisäsi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 2.795.615 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 3.984.306 osaketta, joka on 4,16% Wärtsilän osakkeista ja 9,46% äänistä.

Heinäkuun 3. päivänä Sampo Oyj vähensi omistustaan Wärtsilä Oyj Abp:ssa. Osakekaupan jälkeen Sampo omistaa 584.668 A-osaketta, joka on 0,61% Wärtsilän osakkeista ja 1,90% äänistä.

OPTIO-OHJELMAT

Wärtsilällä oli kaksi optio-ohjelmaa katsauskaudella. Vuoden 2001 optio-ohjelma päättyi 31.3.2007. Vuoden 2002 optio-ohjelma päättyy 31.3.2008. Optio-ohjelmien perusteella katsauskauden lopussa oli merkitsemättä yhteensä 197.952 osaketta, eli 0,2% osakepääomasta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2007, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2006. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,75 euroa osakkeelta.

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Heikki Allonen, vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, merenkulkuneuvos Antti Lagerroos, toimitusjohtaja Bertel Langenskiöld ja toimitusjohtaja Matti Vuoria.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

HALLITUKSELLE MYÖNNETYT VALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien A- ja/tai B-sarjan osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa hallituksen määräämin ehdoin ja hallituksen määräämään hintaan.

Valtuutuksen nojalla uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 9.555.434 kappaletta siten, että

- A-sarjan osakkeita annetaan enintään 2.357.958 kappaletta, ja B-sarjan osakkeita enintään 7.197.476 kappaletta osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ja/tai

- B-sarjan osakkeita annetaan enintään 9.555.434 kappaletta poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan yllä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Antti Lagerroosin ja varapuheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Maarit Aarni-Sirviö, Heikki Allonen, ja Matti Vuoria.

Nimitysvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Matti Vuoria.

Palkitsemisvaliokunta:
Puheenjohtaja Antti Lagerroos; jäsenet Heikki Allonen ja Matti Vuoria.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Erittäin suuren kysynnän vuoksi joistakin keskeisistä komponenteista on pulaa. Esimerkiksi valujen ja takeiden maailmanlaajuinen kysyntä ylittää tarjonnan. Wärtsilä on ryhtynyt toimenpiteisiin keskeisten komponenttien saatavuuden varmistamiseksi. Useat toimittajat ovat investoineet tuotantoonsa ja pääosa näistä investoinneista tulee käyttöön vuoden 2007 aikana.

MARKKINANÄKYMÄT

Maailman talouskehitys säilyy vahvana ja näkymien odotetaan pysyvän suotuisina lähitulevaisuudessa. Merenkulku ja laivanrakennus jatkuvat aktiivisina. Rahtimarkkinat ovat pysyneet elinvoimaisina ja rahtihinnat ovat edelleen historiallisen korkealla tasolla. Hieman noussut korkotaso ja inflaatio eivät ole vaikuttaneet laivanrakennukseen. Laivatoimitukset kasvavat kuitenkin nopeammin kuin uusien laivojen kysyntä ja keskipitkällä tähtäimellä tämän odotetaan vaikuttavan rahtimarkkinoihin. Markkinoiden odotetaan jatkuvan aktiivisina ainakin seuraavat kuusi kuukautta. Myös offshore-investointien sekä aluksiin että erilaisiin tuotantoyksiköihin odotetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin seuraavan puolen vuoden ajan.

Voimalamarkkinoilla tilanne jatkuu hyvänä. Tilauskertymän odotetaan pysyvän korkeana loppuvuoden ja erityisen hyvät näkymät ovat Etelä-Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa.

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvaan tilauskantaan perustuen Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI – KESÄKUU 2007

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Muutettujen ja uusien standardien soveltaminen (IFRS) alkaen 1.1.2007:

 • IFRS 7, Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
 • IAS 1 -standardin muutos, tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
 • IFRIC 8, IFRS 2:n soveltamisala
 • IFRIC 9, Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
 • IFRIC 10, Osavuosikatsaukset ja omaisuuserien arvonalentumiset.

Muutetuilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

2.8.2007

Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus