Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa: Wärtsilän tytäryhtiö ja toimihenkilö syyttömiä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 3 heinäkuuta 2007 at 15.00 UTC+2

Wärtsilän tytäryhtiö Wärtsilä Finland ja sen toimihenkilö ovat syyttömiä nk. Gotland-lahjusjutussa. Korkein oikeus ei myöntänyt valtionsyyttäjälle valituslupaa ja siten Vaasan hovioikeuden 5.7.2006 päätös on lainvoimainen. Vuosina 1999 ja 2000 tehtyjen laivakauppojen yhteydessä Wärtsilä maksoi varustamoalennuksen Gotland Rederiet -varustamon edustajan ilmoittamalle tilille. Sekä Vaasan käräjäoikeus että hovioikeus vahvistivat, ettei kyse ollut lahjonnasta, kuten syytekirjelmässä oli esitetty. Oikeusasteissa tuli näytetyksi toteen, että kyse on alalla yleisesti käytetyistä varustamoalennuksista.

Lisätietoja; Johtaja Kari Hietanen, puh. 040 754 4363.

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen                                          Eeva Kainulainen

Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö                Tiedotusjohtaja