Wärtsilälle 184 miljoonan euron voimalaitosprojekti Jordaniasta

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 2 tammikuuta 2013 at 11.30 UTC+2

Wärtsilä on tehnyt sopimuksen AES Corporationin kanssa suuren voimalaitoksen toimittamisesta Jordaniaan. Avaimet käteen –projektin arvo on 184 miljoonaa euroa. Sopimus saatettaneen päätökseen lähiaikoina ja tilaus kirjataan Wärtsilän ensimmäisen neljänneksen 2013 tilauskantaan.

Yhdysvaltalainen AES Corporation on maailmanlaajuisesti toimiva itsenäinen voimantuottaja. Al-Manakher –voimalaitos rakennetaan Ammaniin Jordaniassa ja sen on arvioitu valmistuvan heinäkuuhun 2014 mennessä. Voimalaitokseen tulee yhteensä 16 Wärtsilä 50DF –monipolttoainemoottoria, joten se voi käyttää polttoaineenaan joko raskasta polttoöljyä tai maakaasua. Voimalaitoksen tuottama sähkö syötetään maan kantaverkkoon.

Tämä on jo toinen merkittävä voimalaitostilaus Wärtsilälle Jordaniasta lyhyen ajan sisällä. Lokakuussa 2012 tilattu voimalaitosprojekti on rakenteilla ja sen on arvioitu olevan käyttövalmis helmikuussa 2014.

Enemmän tietoa on saatavilla englanninkielisestä lehdistötiedotteesta.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Johtaja, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 040 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Oyj Abp

Vesa Riihimäki
Johtaja, Wärtsilä Power Plants

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen.
Vuonna 2011 Wärtsilän liikevaihto oli 4.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä oli noin 18.000 henkeä. Yrityksellä on lähes 170 toimipistettä 70 maassa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com