Wärtsilän tiedonantopolitiikka on päivitetty

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 1 heinäkuuta 2016 at 15.30 UTC+2

Wärtsilä on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvaillaan yhtiön toimintaperiaatteet ja menettelytavat, jotka liittyvät kommunikointiin pääomamarkkinoiden edustajien kanssa.

Tiedonantopolitiikan päivityksessä on huomioitu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (EU) liittyvät lainsäädännön muutokset, jotka tulevat voimaan 3.7.2016. Pienten teknisten muutosten lisäksi Wärtsilä on muuttanut pörssitiedotteena julkaistavien tilausten arvon minimirajan 100 miljoonaan euroon. Aiemmin tilaukset, joiden arvo oli vähintään 10% kyseisen liiketoiminnan edellisestä raportoidusta vuotuisesta liikevaihdosta tai tilauskannasta, julkaistiin pörssitiedotteina.

Päivitetty tiedonantopolitiikka, joka astuu voimaan 3.7.2016, löytyy tiedotteesta liitteenä ja on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Natalia Valtasaari
Sijoittaja- ja mediasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com  


Wärtsilä Oyj Abp

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
ja lakiasiat

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2015 Wärtsilän liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.800. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com