Wärtsilän ja MAN Dieselin HERCULES-Beta -projektille EU:n hyväksyntä

Wärtsilä Oyj, Lehdistötiedote, 1 huhtikuuta 2009 at 10.00 UTC+2

Euroopan komissio on antanut hyväksyntänsä HERCULES-Beta -tutkimushankkeelle. HERCULES-Beta on laaja, kansainvälisenä yhteistyönä toteutettava tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on maksimoida laivojen dieselmoottorien polttoainehyötysuhde yhdistettynä erittäin alhaisiin päästöihin sekä kehittää hyötysuhteeltaan optimaalinen ja puhdas uuden sukupolven dieselmoottori. HERCULES-Betan tarkoituksena on alittaa kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) nykyiset raja-arvot ja vähentää merkittävästi merenkulun ympäristövaikutuksia.

HERCULES-Beta –projekti

HERCULES-Beta käynnistettiin 1.syyskuuta 2008. Hankkeen budjetti on 25 miljoonaa euroa, ja sen on tarkoitus kestää 36 kuukautta. Projektin 32 osallistujan joukossa on muun muassa moottorikomponenttien toimittajia, laitevalmistajia, yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä varustamoita kymmenestä Euroopan maasta.

HERCULES-Beta on vuonna 2002 aloitetun, pitkäaikaiseksi strategiseksi tutkimus- ja tuotekehityssuunnitelmaksi tarkoitetun HERCULES-ohjelman toinen vaihe. Projektin taustalla ovat Euroopan kaksi johtavaa moottorivalmistajaa, Wärtsilä ja MAN Diesel. Dieselpropulsiojärjestelmiä käytetään nykyään 99 prosentissa maailman laivakannasta.

Projektin päätavoitteena on laivojen dieselmoottorien polttoaineenkulutuksen alentaminen 10 prosentilla ja laivojen dieselpropulsiojärjestelmien tehokkuuden nostaminen yli 60 prosenttiin. Samalla CO2-päästöt vähenevät merkittävästi. Lisätavoitteena on pienentää laivamoottorien NOx-päästöjä 70 prosentilla ja hiukkaspäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

HERCULES-Beta käsittää 54 aliprojektia, ja sitä rahoitetaan kuljetuksiin liittyvästä Euroopan komission 7. puiteohjelmasta (FP7, aihealue "Kuljetukset").

Alkuperäinen HERCULES-projekti

Vuonna 2007 Wärtsilän ja MAN Dieselin johtama yli 40 eurooppalaisen yrityksen, yliopiston ja tutkimuslaitoksen ryhmä sai onnistuneesti päätökseen 43 kuukautta kestäneen laajan HERCULES (High Efficiency R&D on Combustion with Ultra-Low Emissions for Ships) -tutkimusprojektin. Yhteistyöprojektin budjetti oli 33 miljoonaa euroa, ja sen rahoittajina toimivat Euroopan unioni (15 miljoonaa euroa) ja Sveitsin liittovaltion hallitus (2,5 miljoonaa euroa).

Projektin ensimmäinen vaihe keskittyi työkalujen (esimerkiksi simulointiohjelmiston ja mittaustekniikoiden) kehittämiseen sekä päästöjen ja polttoaineenkulutuksen alentamismahdollisuuksien selvittämiseen. Projektissa kehitettiin ja käytettiin prototyyppejä. Saatujen tulosten perusteella polttoainekulutuksen sekä päästöjen vähentämiseen ja projektin kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen on hyvät mahdollisuudet.

HERCULES-Beta rakentuu suoraan HERCULES-projektin ensimmäisen vaiheen löydösten pohjalle. Aiemmin määritettyjen työkalujen avulla pyritään tutkimaan moottoreita tarkemmin sekä ymmärtämään ja optimoimaan niiden toiminta. Sekä analyyttisiä tutkimuksia että prototyyppejä hiotaan ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella siten, että saavutetaan erittäin alhaiset päästöt ja alhainen polttoaineenkulutus. Lopuksi ensimmäisessä vaiheessa kehitetyille prototyypeille tehdään kenttätestejä, joissa kerätään tietoja todellisen käyttöympäristön vaikutuksista analysointia varten.

Lisätietoa HERCULES-projektin web-sivustolla osoitteessa www.hercules-b.com (saatavilla huhtikuun lopussa).

Lisätietoja:

Nikolaos P. Kyrtatos
HERCULES-projektikoordinaattori
Puh: +30 210 7721119
npk@uleme.com

Klaus Heim
Johtaja, Global R&D
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +41 5226 24462

Niels Kjemtrup
Senior Manager
Process Development
MAN Diesel
Puh: +45 3385 1280

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen sekä palvelujen toimittajana. Wärtsilän ratkaisut tukevat asiakasyritysten liiketoimintaa tuotteen koko elinkaaren ajan. Wärtsilä kehittää teknisiä sovelluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö. Innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen avulla Wärtsilän tavoitteena on olla kaikkien asiakkaittensa arvostetuin yhteistyökumppani. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lähes 19 000 ammattilaista työskentelee 160 toimipisteessä 70 maassa. Vuonna 2008 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa. Wärtsilä on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com