Wärtsilä toimittaa voimalan Alaskaan

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 1 helmikuuta 2005 at 14.00 UTC+2

Wärtsilä toimittaa 10 MW:n kevytöljykäyttöisen voimalan julkiselle energialaitokselle Nomen kaupunkiin Alaskaan. Nome sijaitsee Luoteis-Alaskassa Beringin meren rannalla. Voimala otetaan käyttöön vuoden 2005 lopussa. Kaupan arvo on 4 milj. US dollaria.

Koska lämpötila saattaa talvisin pudota alueella miinus 50:een asteeseen, luotettavuus oli keskeinen tekijä toimittajaa valittaessa. ”Arvioimme valintaprosessin yhteydessä laajasti eri toimittajia ja Wärtsilän valintaan vaikuttivat luotettavuus, taloudellisuus, matalat päästöt ja palvelutarjonta”, sanoo John Handeland, Nomen energialaitoksen johtaja.

”Wärtsilällä on takanaan useita onnistuneita toimituksia Alaskaan, hiljattain meiltä tilattiin voimala Unalaskan kaupungin Dutch Harboriin. Ratkaisumme takaa luotettavan energiansaannin ja matalammat päästöt, joka on tärkeää alueen ympäristönsuojelun kannalta”, sanoo Frank Donnelly, Wärtsilän Pohjois-Amerikan voimalaliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Lisätietoja: tiedotusjohtaja Eeva Kainulainen, puh. 010 709 5235