Năng lượng

Năng lượng

Wartsila dẫn đầu quá trình hướng tới một tương lai 100% năng lượng tái tạo. Chúng tôi giúp khách hàng đạt được các giá trị trong quá trình chuyển đổi năng lượng bằng cách tối ưu các hệ thống năng lượng và bảo vệ tài sản của họ trong tương lai. Các giải pháp của chúng tôi bao gồm các nhà máy điện ICE linh hoạt, hệ thống pin tích trữ và quản lý năng lượng, cũng như các dịch vụ khép kín nhằm tăng hiệu suất và đảm bảo hiệu quả. Wärtsilä đã cung cấp 72 GW công suất nhà máy điện ICE trên 180 quốc gia trên thế giới.

Các nhà máy điện động cơ đốt trong (ICE) linh hoạt

Các nhà máy điện động cơ đốt trong linh hoạt (ICE) có thể tối ưu hoá hệ thống điện trong tương lai của Việt Nam với chi phí hệ thống thấp nhất, đảm bảo sự ổn định hệ thống và  giảm phát thải. Đọc thêm »

© 2021 Wärtsilä