Wärtsilän hiilineutraaliusstrategian seuraava askel: Sustainable Technology Hubin avajaiset

Wärtsilä avasi uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin (STH), Vaasassa 1.6.

Wärtsilä avasi uuden teknologiakeskuksen, Sustainable Technology Hubin (STH), Vaasassa 1.6. Uusi keskus avaa mahdollisuuksia innovaatioille ja yhteistyölle sekä vihreän teknologian, kestävien polttoaineiden ja digitaalisten ratkaisuiden kehitykselle. STH tukee näin tavoitettamme viedä merenkulku- ja energia-aloja kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Keskukseen viitattiin aiemmin nimellä Smart Technology Hub, mutta nimi muutettiin avajaisten yhteydessä Sustainable Technology Hubiksi.

Suunnitelma uuden teknologiakeskuksen rakentamisesta julkistettiin vuonna 2018. Kokonaisinvestointi oli noin 250 miljoonaa euroa. Keskuksessa on moderni polttoainelaboratorio, monikäyttöiset testaustilat sekä huippuluokan pitkälle automatisoidut tuotantolinjat. Keskus tuo saman katon alle 1 500 työntekijää, mikä lisää toiminnan tehokkuutta ja pienentää logistiikan hiilijalanjälkeä. Tiloissa hyödynnetään kehittynyttä energian talteenottoa, mikä mahdollistaa rakennuksen lämmityksen omavaraisesti. Kestävien polttoaineiden kehityksen ja käyttöönoton myötä STH on kulmakivi Wärtsilän pyrkiessä hiilineutraaliuteen omissa toiminnoissaan vuoteen 2030 mennessä.

Päivää ennen virallisia avajaisia järjestimme sijoittaja- ja lehdistötilaisuuden sekä kierroksen toimitiloissa. Tässä blogipostauksessa kerromme lyhyesti tilaisuuden annista. Tilaisuus nauhoitettiin, ja myös esitysmateriaalit ovat saatavilla. Lisätietoa STH:sta on saatavilla myös keskuksen nettisivuilta: https://www.sustainabletechnologyhub.com/.

Konsernijohtajamme Håkan Agnevall aloitti puhumalla siitä, kuinka merenkulku- ja energia-alojen hiilineutraaliuspyrkimykset ovat kiihtymässä. Merenkulun hiilineutraalius vaatii polttoainejoustavuutta ja eri polttoaineiden sekoittamista. Kun asiakkaat tekevät investointipäätöksiä, kriittisiä päätöksentekokriteereitä ovat polttoainejoustavuus sekä muuntamismahdollisuus tulevaisuuden polttoaineille. Energia-alalla sähkön kokonaistuotannon odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä (IEA World Energy Outlook 2021). Tätä ajaa sekä talouskasvu että sähköistyminen. Toinen keskeinen trendi energia-alalla on aurinko- ja tuulivoimaan siirtyminen. Mutta kuten tiedämme, säätövoimaa tarvitaan, koska aurinko ei aina paista eikä tuuli aina puhalla. Me Wärtsilässä tarjoamme kahta toisiaan tukevaa säätövoimaratkaisua; lämpövoima (moottorit) ja energian varastointi (akut).

Merenkulku- ja energia-alojen siirtyminen kohti hiilineutraaliutta edellyttää useita erilaisia ratkaisuja. Hyvä uutinen on, että meillä on johtava asema monissa niistä. Kehitämme parhaillaan moottoriteknologiaa ammoniakille ja vedylle, jotka ovat hiilineutraaleita polttoaineita. Moottoreiden lisäksi tarjoamme myös sähköistysratkaisuja, energiansäästölaitteita, hiilidioksidin talteenottoa ja digitaalisia palveluita. Jotta voisimme olla uskottava ajatusjohtaja toimialoillamme, meillä on oltava laaja tuotevalikoima. Teemme myös yhteistyötä tarjotaksemme ratkaisuja, joihin meillä ei ole omaa teknologiaa.

Palvelut ovat kasvun ja kannattavuutemme avaintekijä, ja meillä onkin paljon jännittäviä mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassamme. Kun puhumme palvelumahdollisuuksien kasvattamisesta, tarkoitamme siirtymistä ei-sopimuspohjaisista palveluista (varaosat ja kenttähuolto), optimoidusta kunnossapidosta sekä jälkiasennuksista ja päivityksistä kohti suorituskykyyn perustuvia sopimuksia. Näemme kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia myös ei-sopimuspohjaisissa palveluissa, sillä digitaaliset työkalumme antavat meille mahdollisuuden palvella markkinaa uudella tavalla.

Mikä sitten on STH:n rooli? STH:ssa työskentelee monia asiantuntijoitamme, joilla on kriittistä osaamista tuotekehityksen, testauksen, valmistuksen ja huollon parista. Kehitämme uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat yhteensopivia tulevaisuuden polttoaineiden kanssa. Meillä on myös mahdollisuus käyttää matkustajalautta Aurora Botniaa kelluvana testilaboratorionamme. Vaasan energiaklusteri kattaa lukuisia suomalaisia teollisuusyrityksiä, ja olemme sen ylpeä jäsen. Pystymme houkuttelemaan tälle alueelle keskeisiä kykyjä ja osaamista.

Håkanin jälkeen Wärtsilä Marine Powerin johtaja Roger Holm ja Wärtsilä Voyagen johtaja Sean Fernback puhuivat lisää merenkulkualan hiilineutraaliudesta.

Roger aloitti huomauttamalla, että vaikka ulkopuolelta saattaa näyttää siltä, ​​että merenkulkualan hiilineutraaliuteen siirtyminen tapahtuu hitaasti, kaikki muutokset tapahtuvat yhden aluksen elinkaaren aikana. Avain muutokseen on polttoainejoustavuus, sillä laivanomistajien on mietittävä, miten säilyttää omaisuuden arvo vuosien ajan hiilineutraaliutta kohti siirryttäessä. Myös palvelumme muuttuvat, kun aluksia päivitetään yhä enemmän niiden käyttöiän aikana.

Sean mainitsi, että merenkulkualan digitalisaatio on selvästi jäljessä muihin toimialoihin verrattuna, mikä tarkoittaa, että arvonluontipotentiaalia on runsaasti. Wärtsilä Voyagen digitaaliset ratkaisut auttavat asiakkaitamme nopeuttamaan siirtymää kohti hiilineutraaliutta tarjoamalla älykästä reititystä ja matkan suunnittelua, avustettuja järjestelmiä (tilannetietoisuus, törmäysten välttäminen, älykäs telakointi), suorituskyvyn seurantaa ja parempaa polttoainetehokkuutta, älykästä satamahallintaa ja oikea-aikaisen (satamaan) saapumisen mahdollistavia ratkaisuja, automaatio- ja navigointijärjestelmiä sekä simulaatioratkaisuja merelle ja maihin.

Wärtsilä Energyn johtaja Sushil Purohit jatkoi puhumalla energiateollisuuden hiilineutraaliudesta. Lähtökohtana energiateollisuuden hiilineutraaliudelle on tietysti uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, lisääminen. Uusiutuva energia on kuitenkin katkonaista ja vaatii rinnalleen säätövoimaa, kuten moottoreita ja energian varastointijärjestelmiä, joita me Wärtsilässä toimitamme. Nykyisillä ja uusilla säätövoimamoottoreilla on keskeinen rooli voimajärjestelmien vakauttamisessa, kun luovumme joustamattomista laitoksista, muutamme säätövoimalaitokset toimimaan vihreillä polttoaineilla ja luovumme fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Tilaisuus päättyi Q&A-osioon sijoittajien ja median kanssa, joka alkaa tallenteessa kohdassa 1.08.40.