Tiivistelmä Q4 2023 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Neljännen vuosineljänneksen hiljaista kautta edeltävä puhelu pidettiin 4. tammikuuta 2024 talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berendsin kanssa. Tässä blogikirjoituksessa tiivistämme puhelun pääviestit ja -kysymykset.

Neljännen vuosineljänneksen hiljaista kautta edeltävä puhelu pidettiin 4. tammikuuta 2024 talous- ja rahoitusjohtaja Arjen Berendsin kanssa. Tässä blogikirjoituksessa tiivistämme puhelun pääviestit ja -kysymykset. Puhelun nauhoite on saatavilla täällä.

Ennen kysymys- ja vastausosiota, Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä liiketoimintamme viimeaikaisesta kehityksestä, markkinatunnelmasta ja mahdollisuuksista.

Markkinatunnelma Wärtsilän liiketoimintojen suhteen on pysynyt melko positiivisena, vaikka yleinen makroympäristö on ollut haastava. Palveluliiketoiminta jatkaa hyvällä tasolla, jota tukee palveluiden arvoportailla nouseminen.

Asiakkaiden aktiivisuustaso on ollut omien odotustemme mukaista, ja aiempi lausuntomme moottorivoimalaitosten korkeammasta tilauskertymästä vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna pätee tämänhetkisiin näkymiin.

Näkymät energialiiketoiminnassa sekä energian varastoinnin ja voimalaitosten markkinoilla ovat edelleen hyvät, ja pysyneet aktiivisena, vaikka kilpailu varastointiratkaisuissa on kovaa. Energian strateginen painopiste on siirtynyt EPC:stä (kokonaisriskin kantamisesta) kohti EEQ:ta (laitetoimituksia), kuten pääomamarkkinapäivänä marraskuussa todettiin. Vuoteen 2024 EEQ:n tilauskanta on jo noin 80%, verrattuna vuosi sitten olleeseen 40%.

Merenkulun markkinoilla rajallinen telakkakapasiteetti vaikuttaa edelleen uusien alusten kustannuksiin. Clarksonin arvioiden mukaan tilausten odotetaan olevan vuonna 2023 pienempiä keskeisillä segmenteillämme kuin vuonna 2022. Odotamme kuitenkin jatkossa kasvua keskeisillä kohdemarkkinoillamme, kuten risteily-, lautta-, kaasunkuljetus-, offshore- ja erikoisaluksilla. Odotettu kasvu on ~11% vuodessa vuoteen 2030 asti Clarksonin tietojen perusteella.

Kuten aiemmin tiedotettiin, Wärtsilän tekemien organisaatiomuutosten johdosta Marine Systems raportoidaan viimeisen kerran liiketoimintayksikkönä neljännellä vuosineljänneksellä. Gas Solutions siirretään Portfolio-liiketoimintaan, ja loput liiketoiminnat Shaft Line Solutions ja Exhaust Treatments yhdistetään Marine Poweriin. Muutokset tehdään organisaation ja raportointirakenteen yksinkertaistamiseksi. 1.1.2024 alkaen Wärtsilällä on vain kaksi raportointisegmenttiä: Marine ja Energy. Portfolioliiketoiminta raportoidaan jatkossakin muuna liiketoimintana kuten tähän asti.

Q&A

Vaikuttavatko litiumin hinnanvaihtelut tai akkukustannukset energian varastointialaan? Ovatko nämä näkökohdat ajankohtaisia asiakkaiden kanssa käytävissä keskusteluissa?

Keskustelut näistä aiheista ovat tasaantuneet verrattuna viime vuoden toiseen vuosineljännekseen, jolloin niistä keskusteltiin aktiivisemmin. Olemme myös ottaneet käyttöön litiumin hintoihin liittyvää indeksointia sopimuksissamme, koska opimme "kantapään kautta" että litiumin hinnat voivat olla erittäin epävakaita nykyisessä maailmantilanteessa. Tällä hetkellä litiumin hintojen vaihtelun ei pitäisi vaikuttaa marginaaleihimme liikaa. Indeksointi näyttää olevan normaali käytäntö markkinoilla nykyään.

Vaikuttaako tilanne Punaisellamerellä (aluksiin hyökätään alueella ja siksi niiden on vältettävä aluetta kulkien sen sijaan Afrikan ympäri) liiketoimintaanne?

Emme odota suurta vaikutusta. Liiketoiminnassamme palveluliiketoiminta korreloi ajotuntien kanssa, joten jos alus kulkee Afrikan ympäri, se lisää ajotunteja, millä voi olla jopa positiivinen vaikutus liiketoimintaamme. Asian pitkittyessä voi kuitenkin tulla häiriöitä ja haasteita Aasian telakoiden toimituksiin tai toimitusketjun laitteistoihin, joiden on tultava Euroopan tehtaille.

Wärtsilän palveluliiketoiminnan tilaukset ja myynti ovat kasvaneet erittäin voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana, millaisena näette palveluiden liiketoiminnan jatkossa, erityisesti jälkiasennuksissa?

Liiketoiminta näyttää kehittyvän hyvin. Tällä hetkellä jälkiasennushankkeiden näkymät ovat erilaisia energian ja merenkulun liiketoimintojen osalta. Dieselistä muuntaminen esimerkiksi LNG:ksi on yksi, mutta myös muita hiilineutraaliuteen liittyviä jälkiasennusmahdollisuuksia on, kuten energiansäästölaitteiden asentaminen ja hybridisaatio.

Vaikuttiko mikään tietty tekijä halukkuuteenne poistua Gas Solutions -liiketoiminnasta?

Kun otetaan huomioon strategiamme, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja palvelun arvoportailla nouseminen, Gas Solutions -liiketoiminta ei vaikuttanut enää kovin relevantilta tarjontaamme.

Onko kilpailu energian varastoliiketoiminnassa kasvanut neljännellä vuosineljänneksella verrattuna aikaisempiin vuosineljänneksiin?

Kilpailu energian varastoliiketoiminnassa on ollut kovaa pitkään, sillä olemme kasvumarkkinoilla, joille tulee jatkuvasti uusia osapuolia. Kovasta kilpailusta huolimatta mahdollisuuksia on kuitenkin paljon, ja otamme myös reilun osuuden markkinoista.

Wärtsilä, samoin kuin kilpailijanne, on ottanut käyttöön uusia polttoaineteknologioita, jotka ovat osa tulevaisuutta. Voivatko nämä vauhdittaa liiketoimintojen kasvua tai muuttaa laivanomistajien käyttäytymistä uusien laivojen tilaamisen jatkumisessa?

Tällä hetkellä telakoilla on hyvin rajallinen kapasiteetti. Jos telakkakapasiteettia olisi enemmän, vaihtoasennuksia saattaisi tulla lisää. Paljon on tapahduttava, jotta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevat vaatimukset täyttyvät, eikä se tapahdu hetkessä. Telakat ovat myös hyvin tietoisia mahdollisuuksista alalla, mutta uuden telakkakapasiteetin rakentaminen kestää tyypillisesti pari vuotta.

Mitä vaikutuksia EPC:stä EEQ:hun siirtymisellä on liikevaihtoonne ja toimitusmarginaaleihinne?

Marginaalit eivät ole kovin erilaisia, mutta liikevaihdossa on selvä ero. Riippuu laajuudesta, mutta liikevaihdon kannalta projektitasolla noin 20-30%.

Olette nyt julkaisseet ammoniakkimoottorin, ja vetymoottori seuraa muutaman seuraavan vuoden aikana. Mainostatteko ja myyttekö jo näitä moottoreita?

Ammoniakkimoottoreita olemme tuoneet markkinoille ja täten myös myymme aktiivisesti. Koska infrastruktuuri on vielä kehitteillä, polttoaineita ei tuoteta tai ole saatavilla täydessä mittakaavassa, joten kun infrastruktuurin kehitys on käynnissä, moottoreissa voidaan käyttää myös muita polttoaineita.

Toimivatko monipolttoaineiset moottorit energia-alalla?

Energialiiketoiminnassa pääpaino on HFO:ssa ja LNG:ssä. Ammoniakista keskustellaan hieman, mutta se ei ole tällä hetkellä aktiivista dialogia. Tulevaisuudessa, kun meillä on vetymoottorit valmiina, uskon, että siitä puhutaan enemmän energia-alallakin.

Näettekö korkotasojen vaikuttavan projektiasiakkaiden päätöksentekoon?

Vaikea vastata, koska asiakkaat ovat globaaleja ja näkökohdat ovat erilaisia. Jos ajatellaan energiavoimalaitosta tai moottoria, niin ei ole liian paljon tilaa lykätä päätöksiä korkojen takia, mutta joissain tapauksissa korkeammat korot ovat johtaneet siihen, että asiakkailla on ollut ylimääräistä harkinta-aikaa päätöksenteossa. Näistä syistä johtuvia peruutuksia ei kuitenkaan ole tullut.