Pääviestit Q4 2022 mid-quarter puhelusta

Järjestimme Q4-kvartaalin puolivälin puhelun talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa 14.11. Tässä blogipostauksessa teemme yhteenvedon puhelun tärkeimmistä viesteistä ja kysymyksistä.

Järjestimme Q4-kvartaalin puolivälin puhelun talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa 14.11. Tässä blogipostauksessa teemme yhteenvedon puhelun tärkeimmistä viesteistä ja kysymyksistä. Jos haluat kuunnella koko puhelun, tallenne löytyy täältä.

Ennen Q&A-osiota, Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä viimeaikaisesta kehityksestä.

Palveluliiketoiminnalla menee edelleen mukavasti, ja se kehittyy hyvin. Myös laitetilauskanta kehittyy odotusten mukaisesti. On kuitenkin edelleen hyvä muistaa, että viime vuoden viimeisen neljänneksen tilauskertymämme oli ennätyksellisen korkea.

Laitekantamme käyttöasteet ovat hyvällä tasolla, mikä korreloi selvästi palveluliiketoimintamme kehityksen kanssa. Palvelusopimusten määrä oli kasvussa jo edellisillä vuosineljänneksillä, ja kehitys on jatkunut odotustemme mukaisesti myös tällä vuosineljänneksellä. On myös hyvä huomata, että palvelusopimustemme uusimisprosentti on yli 90% sekä energia- että merenkulkuliiketoiminnoissa.

Myös hybridijärjestelmät kuuluvat ratkaisuihimme hiilineutraalin merenkulun mahdollistamiseksi. Olemme varustaneet hybridijärjestelmillämme yli 80 alusta ja markkinaosuutemme on noin 25% (MWh-akkukapasiteetilla mitattuna). Energiamarkkinoilla julkistimme merkittävän tilauksen japanilaiselle voimalaitokselle, jossa moottorimme korvaavat kombikaasuturbiinit.

Jatkuva parantaminen on päivittäinen tapamme Wärtsilässä. Propulsioon keskittynyt yhteisyrityksemme Kiinan Zhenjiangissa on nyt suljettu, ja olette todennäköisesti myös nähneet tiedotteen Triesten tehtaamme sulkemisesta.

Ovatko LNG-kuljetusaluksiin liittyvät tilaukset jo tehty vai onko siellä vielä mahdollisuuksia?
Telakoiden ja laitetoimittajien välillä on vielä vireillä joitakin sopimuksia, mutta lyhyellä aikavälillä telakat ovat jokseenkin täynnä. Lyhyellä aikavälillä tarkoitan noin 1-1,5 vuotta eteenpäin, sen jälkeen muutokset ovat mahdollisia.

Onko Kiinan uudelleen avautumisella ollut vaikutuksia liiketoimintaanne?
Se on auttanut meitä selvästi. Insinööriemme on ollut hankala matkustaa Kiinaan karanteenien takia, joten olemme erittäin tyytyväisiä Kiinan avautumiseen.

Kuinka suuren osingon tulette jakamaan tältä vuodelta?
Noudatamme politiikkaamme, jonka mukaan jaamme osinkona vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksestamme. Hallitus tekee osinkoehdotuksen yhtiökokoukselle, joten en kommentoi asiaa enempää.

Miten kassavirtanne kehittyy vuoden loppua kohden?
Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen kassavirta oli ennätyksellisen korkea, ja voin jo nyt varmuudella sanoa, että tämän vuoden kassavirta ei tule olemaan samalla ennätyskorkealla tasolla. Tavoittelemme luonnollisesti positiivista kassavirtaa viimeiselle vuosineljännekselle ja suuret asiakasmaksut voivat vaikuttaa siihen merkittävästi.

Ovatko palveluidenne hinnat nykyisen kustannustason mukaiset?
Kyllä.

Mainitsitte, että teillä on hyvä laitetilauskanta ja viime vuoden viimeisellä neljänneksellä julkistitte joitakin erittäin suuria tilauksia. Onko niitä odotettavissa lisää?
Saamme kyllä isojakin tilauksia, vaikkakin ei niin usein. Tilausmäärät ovat kuitenkin mielestäni varsin hyvällä tasolla myös isompien tilausten osalta, mutta 400 miljoonan euron suuruiset tilaukset ovat kuitenkin harvinaisia.

Ovatko hintanne energian varastoinnissa pysyneet vakaina sen jälkeen kun nostitte niitä aiemmin tänä vuonna?
Kyllä, sanoisin niin. Markkinoilla on uusi hintataso, joka on nyt hyväksytty.

Oletteko vielä yksi pääpelureista energian varastointimarkkinalla Fluencen ja Teslan lisäksi?
Kyllä, sanoisin että tilanne ei ole muuttunut ja olemme vielä kolmen pääpelurin joukossa.

Nyt kun telakat ovat täynnä, kuinka pian alustilauksen jälkeen Wärtsilä saa tyypillisesti laitetilauksen? Onko aluksia, jotka on tilattu esimerkiksi 12 kuukautta sitten ja joille ei ole vielä tehty laitetilauksia?
Tämä riippuu paljon alussegmentistä. Esimerkiksi korealaiselta telakalta kaasunkuljetusaluksen saisi todennäköisesti vuonna 2027, mutta nyt myös Kiinan telakoita aktivoidaan uudelleen. Jos kaasunkuljetusalus tilataan toimitettavaksi alkuvuodesta 2027, laitetilaus ei todennäköisesti tule meille ennen vuotta 2025, koska asiakkaat haluavat uusinta teknologiaa. Joten mitä pidemmälle tilauskanta ylettyy, sitä pidempi on myös tämä prosessi.

Mikä on saamienne hybriditilausten taloudellinen vaikutus? Onko palvelusopimuksia tulossa lisää?
Sanoisin, että hybridijärjestelmiemme katteet ovat hyvät. Palveluvolyymit sen sijaan riippuvat ajotunneista.

Pystyttekö siirtämään palkkainflaation hintoihinne laiteliiketoiminnassa?
Nykyisten sopimusten hintojen uudelleen neuvotteleminen on haastavaa laitepuolella. Pyrimme kuitenkin varmistamaan, että toimitusketjumme hallinnan ja henkilöstöosastomme välillä on hyvä yhteys, jotta voimme reagoida muutoksiin mahdollisimman pian. Esimerkiksi sitten kun tiedämme, että tietyn maan työehtosopimusten mukainen yleiskorotus tulee olemaan x%, voimme ottaa sen jo huomioon tarjouksissamme. Tarjoustemme voimassaoloajat ovat myös hyvin lyhyitä, tällä hetkellä maksimissaan noin kuukauden pituisia.

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet palveluliiketoimintanne huomattavaan kasvuun?
Palveluliiketoimintamme korreloi laivojen käyttöasteiden kanssa. Tämän vuoden aikana risteilyalukset palasivat liikenteeseen ja konttialusten ajotunnit kasvoivat. Myös kaasunkuljetusalusten käyttöasteet ovat kasvaneet. Strategiamme kasvattaa suorituskykyyn perustuvien sopimuksien osuutta palvelutarjonnastamme on myös kannattavaa ja tukee asiakasuskollisuutta. Kuten aiemmin mainitsin, sopimustemme uusimisaste on myös erittäin korkea.

Mikä tuotealueistanne on tärkein palveluliiketoiminnan kasvua ajatellen?
Suurin osa kasvusta tulee moottoreista, mutta myös propulsio on tärkeä tuotealue. Esimerkiksi potkureissa on paljon pyöriviä osia, jotka aiheuttavat kulumista. Myös tiivisteet ja laakerit ovat tärkeitä palveluliiketoimintaa ajavia tuotealueita.