Giga Buffalo

Pääviestit Q2 2022 mid-quarter puhelusta

Järjestimme Q&A-pohjaisen kvartaalin puolivälin puhelun konsernijohtajamme Håkan Agnevallin kanssa perjantaina 20.5.2022

Järjestimme Q&A-pohjaisen kvartaalin puolivälin puhelun konsernijohtajamme Håkan Agnevallin kanssa perjantaina 20.5.2022. Nauhoite puhelusta on saatavilla täällä. Håkan aloitti puhelun lyhyellä palvelumarkkinakatsauksella. Esityskalvot ovat saatavilla täällä.

Håkan korosti, että Wärtsilällä on merkittävä ja kasvava palveluliiketoiminta, ja palvelusopimuksiemme määrä kehittyy oikeaan suuntaan. Asiakkaamme uusivat sopimuksia, mikä on parasta palautetta, mitä voimme saada. Aloitimme uuden Decarbonisation Modelling -palvelumme toimittamisen Carnivalille tukeaksemme heidän pyrkimystään vähentää laivastonsa kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi esittelimme Decarbonisation Service -konseptimme myös energiamarkkinoille. Decarbonisation Services on suunniteltu tukemaan asiakkaita sähköjärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvittavien ratkaisujen tunnistamisessa ja toteuttamisessa ottaen huomioon heidän pitkän aikavälin suunnitelmansa ja hiilineutraaliustavoitteensa.

Totesimme Q1-osavuosikatsauksessa käytössä olevien risteilyaluksien osuuden pysyneen ennallaan vuoden 2021 lopun tasolla 70 prosentissa. Kesän aikana risteilyaluksia pitäisi kuitenkin palata liikenteeseen yhä enemmän.

Lopuksi Håkan kertoi uusien alustilausten markkinoista. Vuonna 2021 selvästi lisääntyneiden alustilausten jälkeen on hyvä huomioida, että Clarksonin arvioiden mukaan tilaukset laskevat tänä vuonna. Raaka-aineiden hintojen nousu ja telakoiden kapasiteetin puute hidastavat uusien aluksien tilauksia. Clarksons kuitenkin odottaa alusten tilausmäärien kasvavan jälleen 2023 alkaen, kun laivastoa uusitaan kiihtyvällä tahdilla ja kysyntä kasvaa tasaisesti.

Alla kooste Q&A-osuuden kohokohdista:

Onko teillä ollut haasteita akkutoimittajienne kanssa Kiinan koronasulkujen vuoksi?
Suurin osa akuistamme tulee Kiinasta, ja raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut toimittajiimme. Toistaiseksi toimittajamme ovat suorittaneet toimitukset sopimusten mukaisesti, ja olemme pystyneet tekemään saman myös omien asiakkaidemme kohdalla. Eräs selkeä toimi, jonka olemme tehneet, on hintojen nostaminen.

Onko energian varastointiliiketoiminnan tappio pienempi tänä vuonna verrattuna viime vuoteen?
Olemme menossa oikeaan suuntaan, ja kuten olemme aiemmin todenneet, suunnitelmamme on, että varastointiliiketoiminta on kannattavaa parin vuoden kuluttua. Energian varastointi sopii myös Decarbonisation Service -palvelumalliin, ja kun skaalaamme liiketoimintaa, kannattavuus kasvaa.

Onko palveluiden kannattavuudessa ollut painetta kustannusinflaation vuoksi?
Palveluidemme hinnoitteluvoima on hyvä emmekä näe tässä suurta painetta.

Viime vuonna kerroitte, että perinteisten voimalaitosten näkymät ovat paranemassa. Ovatko nämä hankkeet edenneet?
Aktiviteettia on edelleen paljon korkeista energian hinnoista ja pandemiatilanteesta huolimatta. Mutta haluan vielä huomauttaa, että Q4/2021 tilauskertymä oli Wärtsilän kaikkien aikojen korkein.

Onko energian varastointiliiketoiminnassa potentiaalia palveluliiketoiminnalle, esimerkiksi viiden vuoden aikavälillä?
Energian varastoinnin palveluliiketoiminnassa on kaksi pääelementtiä: varaosahuolto ja Decarbonisation Services. Varaosahuolto on energian varastointiliiketoiminnassa vähemmän tärkeää voimalaitoksiin verrattuna, koska siellä on pääasiassa elektroniikkaa eikä liikkuvia osia. Decarbonisation Service -palvelumallia voidaan tarjota erityyppisille asiakkaille, ja se takaa heille alhaisimmat energiakustannukset sekä parhaan käyttövarmuuden. Uskomme, että Decarbonisation Service -palvelumallilla on paljon potentiaalia energian varastoinnissa.

Oletatteko, että ongelmat komponenttien (erityisesti elektroniikan) saatavuudessa ja logistiikkakustannuksissa jatkuvat toisella vuosineljänneksellä?
Elektroniikan saatavuudessa on ollut suuria haasteita, mutta alamme nähdä valoa tunnelin päässä, mikä on rohkaisevaa. Olemme kuitenkin vielä kaukana normaalitilanteesta.

Ovatko koronasulut vaikuttaneet tuotantoonne Kiinassa?
Kyllä, tuotantolaitoksemme ovat olleet suljettuina, mutta käynnistyvät nyt hiljalleen uudestaan.

Jos asiakkaat epäröivät energian varastointijärjestelmien ostoa, tarkoittaako se, että he ostavat enemmän moottoreita säätövoimaksi?
Pidämme tasapainottavaa lämpövoimaa ja energian varastointia toisiaan täydentävinä ratkaisuina, sillä ne vastaavat erilaisiin ​​tarpeisiin. Eli kyseessä eivät ole toisensa poissulkevat ratkaisut.

Viestinne energian varastoinnista eroavat suuresti kilpailijanne Fluencen viesteistä. He kertovat, että kysyntäympäristö on vahva, mutta akkuja ei ole saatavilla. Te taas kerrotte, että saatte akkuja, mutta tilausympäristö on heikko. Miksi viestinne on niin erilainen?
Emme voi puhua kilpailijoidemme puolesta, mutta hinnoittelumme on kurinalaista, meillä on positiivinen myyntikate ja toimiva toimitusketju.

Voitteko selittää, miksi kaksitahtimoottoreiden markkinaosuus on kasvussa? Harkitsetteko palaamista kaksitahtimoottoreiden segmenttiin?
Kaksitahtimoottoreiden markkinaosuus ei ole yleisesti kasvanut verrattuna nelitahtimoottoreihin. Kaksitahtimoottorit hallitsevat tällä hetkellä LNG-kuljetusalusten segmenttiä. Pidempiaikaista teknologiakehitystä tarkasteltaessa pidän mahdollisena, että nelitahtimoottorit palaavat LNG-kuljetusaluksiin. Mutta tämä vie aikaa ja perustuu eräisiin nyt kehitteillä oleviin teknologioihimme, kuten hybridiratkaisuihin.

Oletteko huolissanne viivästyksistä toimitusketjussanne?
Toimitusketjun häiriöt vaikuttavat myös meihin, mutta pystymme hallitsemaan ne varsin hyvin, joten viivästykset eivät ole meille suuri huolenaihe.

Ovatko asiakkaanne etenkin merenkulun puolella täydentäneet varaosavarastojaan? Onko kysyntä kasvanut varastoiden täyttämisen vuoksi?
On hieman liian aikaista sanoa, mutta toistaiseksi ei näytä siltä, että kysyntä olisi kasvanut varastojen täydentämisen vuoksi. Vaikuttaa, ​​että kysynnän kasvu on laaja-alaista ja taustalla olevan operatiivisen toiminnan ohjaamaa. Seuraamme tilannetta kuitenkin erittäin tarkasti.

Näettekö tilausaktiviteetissa viivettä, koska asiakkaat odottavat ympäristömääräysten (CII, EEXI) voimaantuloa?
Käymme paljon keskustelua sääntelystä asiakkaidemme kanssa. Pohjimmiltaan CII on luokitusjärjestelmä, jossa aluksille annetaan teholuokitus. Alusten on vähennettävä päästöjään vuosi vuodelta pysyäkseen tietyssä luokassa, mikä avaa meille erittäin mielenkiintoisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kuinka valmistaudutte merenkulun sähköistämiseen?
Olemme todella innoissamme tästä. Yleisesti ottaen odotamme, että mahdollisuudet hybrideissä ovat itse asiassa huomattavasti suuremmat kuin täyssähkön kohdalla. Akku vie paljon tilaa aluksessa, joten se ei ole käyttökelpoinen ratkaisu jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hybridiratkaisuissa, joissa moottoria täydennetään akulla, näemme kuitenkin merkittävän jälkiasennus- ja uuslaitepotentiaalin. Meillä on oma hybriditiimi ja kehitämme osaamistamme tällä alueella.