Investors

Mitä haluaisit tietää Wärtsilästä sijoituskohteena? Sijoittajien kysymyksiä

Pyysimme sijoittajia sosiaalisessa mediassa lähettämään kysymyksiä Wärtsilästä sijoituskohteena. Saimme monia mielenkiintoisia kysymyksiä - kiitos! Tässä ovat IR-tiimin vastaukset.

Pyysimme sijoittajia sosiaalisessa mediassa lähettämään kysymyksiä Wärtsilästä sijoituskohteena. Saimme monia mielenkiintoisia kysymyksiä - kiitos! Tässä ovat IR-tiimin vastaukset.

Pystyttekö edelleen kasvattamaan palveluliiketoimintaanne? Miten?

Wärtsilä Marine Powerin, jonka piirissä on noin 80% merenkulun palveluliiketoiminnastamme, jälkiasennusliiketoiminnalla on mahdollisuus kolminkertaistua vuoteen 2030 mennessä (vihreiden polttoaineiden saatavuudesta riippuen), minkä taustalla ovat huomattavat mahdollisuudet liittyen nykyisen laivaston polttoainekonversioihin ja tehokkuuden parantamiseen. Pyrimme lisäämään ei-sopimuspohjaista palvelumyyntiä ja samalla laajentamaan palvelusopimusten osuutta laitekannasta sekä polttoainekulutuksen ja päästöjen vähennyksiin perustuvia sopimuksia. Marine Powerin palvelusopimusten uusimisaste on tällä hetkellä 94%. Myös Wärtsilä Energyssä näemme hyödyntämätöntä potentiaalia liittyen laitekantaamme ja siirtymään kohti laitteiden suorituskykyyn perustuvia sopimuksia.

Molemmilla loppumarkkinoillamme vihreät polttoaineet lisäävät palveluliiketoimintamahdollisuuksia jälkiasennushankkeiden osalta. Osa moottoreista on mahdollisesti ensin konvertoitava käyttämään maakaasua ja myöhemmin uusia polttoaineita.

Kuinka hyvin olette valmistautuneet vihreään ammoniakkiin polttoaineena?

Ammoniakki on yksi mahdollisista tulevaisuuden polttoaineista. Ammoniakki palaa hitaammin kuin muut polttoaineet, mutta palaminen on silti melko täydellistä. Wärtsilällä on johtava rooli tulevaisuuden puhtaita polttoaineita käyttävien moottoreiden kehittämisessä, ja olemme jo onnistuneesti testanneet moottoria, joka toimii 70% ammoniakkia sisältävällä polttoainesekoituksella. Ennakoimme, että meillä on 100-prosenttisella ammoniakilla toimiva moottorikonsepti valmiina vuonna 2023.

Heinäkuussa 2021 Wärtsilä ja korealainen laivanrakennusyhtiö Samsung Heavy Industries (SHI) solmivat sopimuksen yhteisestä kehitysohjelmasta (JDP), jonka tarkoituksena on kehittää ammoniakkia käyttäviä aluksia, joissa on 4-tahtiset apumoottorit.

Lue lehdistötiedote täältä (englanniksi): https://www.wartsila.com/media/news/22-09-2021-wartsila-and-shi-agree-to-collaborate-on-ammonia-fuelled-engines-for-future-newbuilds-2978445

Onko vetyteollisuuden ympärillä menossa kehityshankkeita?

Kehitämme polttoprosessia kaasumoottoreissamme, jotta ne voisivat polttaa 100-prosenttista vetypolttoainetta. Olemme tutkineet vetyä polttoaineena jo 20 vuoden ajan. Jo nykyisin moottoreissamme voidaan käyttää 25% vetyä ja loput maakaasua sisältävää polttoainetta. Tämä kehitys on osa yhtiömme strategiaa, jonka mukaan moottoriteknologiastamme tehdään tulevaisuudenkestävää energia- ja merenkulkumarkkinoiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävän maailmanlaajuisen suuntauksen mukaisesti.

Vedyn lisäksi myös muita mahdollisia uusiutuvia polttoaineita tutkitaan. Wärtsilän moottorit pystyvät jo polttamaan 100-prosenttista synteettistä hiilineutraalia metaania ja metanolia. Ennakoimme, että moottori- ja voimalaitoskonsepti puhdasta vetyä varten on valmis energiamarkkinoille vuoteen 2025 mennessä. Vihreän vedyn ennustetaan tuottavan 7% maailmanlaajuisesta energiantarpeesta vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää täältä (englanniksi): https://www.wartsila.com/energy/power-to-x-and-future-fuels 

Wärtsilä ei ole hyvä sijoitus, koska sen tuotteet ovat liian perinteisiä, eikä meriteollisuudesta ole mahdollista tehdä hiilineutraalia.

Olemme vahvasti eri mieltä! Meriteollisuuden on muututtava. Muutosta ohjaavat sekä sääntelyvaatimukset että vihreän kuljetuksen kasvava kysyntä. Euroopan komission lainsäädäntöpaketin Fit for 55 tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 55% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Fit for 55 -ehdotukset ja muu sääntely (kuten EEXI, CII) korostavat päästöjen vähentämiseen, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, polttoainejoustavuuteen ja energiatehokkuuteen liittyviä kasvumahdollisuuksia. Wärtsilä on edelläkävijä ja markkinajohtaja näillä aloilla. Sääntelyn lisäksi näemme vihreän merikuljetuksen kysynnän kasvavan asiakkaidemme asiakkaiden keskuudessa. Moottorimme ovat polttoainejoustavia, mikä tekee muutoksesta asiakkaillemme taloudellisesti kannattavan nykyisessä ympäristössä, jossa tulevaisuudessa käytettävästä polttoaineesta ei ole varmuutta.

Teknologinen kehityksemme etenee nopeasti. Heinäkuussa 2021 kerroimme edistysaskeleistamme vihreisiin polttoaineisiin, kuten ammoniakkiin ja vetyyn liittyen. Lue lehdistötiedote täältä: https://www.wartsila.com/fi/media-fi/uutinen/14-07-2021-wartsila-kaynnistaa-laajan-testiohjelman-kohti-vedylla-ja-ammoniakilla-toimivia-hiilivapaita-ratkaisuja-2953362 

Milloin arvioitte tekevänne nollatuloksen energian varastointiliiketoiminnassa? Millaisia mahdollisuuksia näette tässä liiketoiminnassa tulevaisuudessa?

Tavoitteenamme on saavuttaa nollatulos energian varastoinnissa muutaman vuoden sisällä. Energian varastoinnin kohdemarkkinan arvioidaan kasvavan vuositasolla 30% vuodesta 2020 vuoteen 2030. Meillä on kolme strategista painopistealuetta: 1) ylläpitää johtava asema sähköjärjestelmien optimoinnissa ja kasvattaa suorituskykyyn perustuvia palveluja, 2) kumppanuudet maailman johtavien akkukennojen toimittajien kanssa kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi ja 3) kasvattaa volyymia vahvan asiakaskunnan ja maailmanlaajuisen verkoston avulla.

Millainen on Wärtsilä Voyagen strategia? Yhteistyö WNI:n kanssa vaikuttaa oudolta, koska he ovat FOS:n suora kilpailija; miten selitätte tämän?

Keskitymme edelleen voimakkaasti Voyagen kääntämiseen kannattavaksi ja kustannuspohjan optimointiin. Covid-19:llä on ollut huomattava vaikutus Voyageen johtuen liiketoiminnan riippuvuudesta risteilysegmentistä, ja tämä on viivästyttänyt Voyagen tuloskäännettä. Tämänhetkinen arvio on, että Voyage saavuttaa nollatuloksen parin vuoden sisällä.

Wärtsilä Voyage ja maailman suurin yksityinen sääreitityspalvelujen tarjoaja Weathernews Inc (WNI) allekirjoittivat strategisen kumppanuussopimuksen aiemmin tänä vuonna. Kumppanuus mahdollistaa WNI:n sääennusteiden ja Optimum Ship Routeing (OSR) -palvelun integroinnin Wärtsilän tuotteisiin ja ratkaisuihin. Wärtsilän Fleet Operations Solution (FOS) on ainutlaatuinen palvelu, joka optimoi aluksen reitin automaattisesti toimittamalla täydellisen ja uusimman matkadatan sekä pitämällä henkilöstön sekä laivalla että satamassa ajan tasalla. Jatkuvasti päivittyvän uusimman säätiedon avulla FOS voi vieläkin tehokkaammin kasvattaa navigointiturvallisuutta, vähentää polttoaineen kulutusta ja optimoida matkaetapin.

Lue lisää kumppanuudesta täältä (englanniksi): https://www.wartsila.com/media/news/16-06-2021-wartsila-and-weathernews-partner-to-enhance-smart-data-solutions-designed-to-make-shipping-safer-and-greener-2933555 

Osinkopolitiikka: palaatteko takaisin 0,48 euron osinkoon?

Wärtsilän tavoitteena on jakaa vähintään 50% tuloksesta osinkona. Tavoite on saavutettu nyt monena peräkkäisenä vuotena. Tilikaudelta 2020 maksettiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta, mikä oli 88,2% operatiivisesta tuloksesta.

Yhdysvaltalainen välittäjäni ei käy kauppaa pohjoismaisilla tai PINK-osakkeilla – miten voin ostaa osakkeita?

Koska Wärtsilä ei ole kaupankäynnin osapuoli, suosittelemme, että otatte ensin yhteyttä omaan pankkiinne neuvoja varten. Monilla välittäjillä on pääsy Helsingin pörssiin, ja he voivat auttaa Wärtsilän osakkeiden ostamisessa.