Kooste Q3 2022 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen Q3 2022 hiljaista kautta edeltävän puhelun pääviestit ja kysymykset.

Parantaaksemme sijoittajasuhdeviestintämme tasoa ja tasapuolisuutta olemme alkaneet järjestää hiljaista kautta edeltäviä puheluita talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa vuosineljänneksittäin. Tämän vuosineljänneksen puhelu pidettiin 30.9. Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen puhelun pääviestit ja kysymykset. Puhelun nauhoite on myös saatavilla täällä.

Ennen kysymys- ja vastausosiota, Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä markkinoiden viimeisimmästä kehityksestä.

Ensinnäkin ohjeistuksemme paremmasta kysyntäympäristöstä kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon pätee edelleen. Kysyntä on hyvällä tasolla sekä palvelu- että laiteliiketoiminnassa. Etenemme myös energian varastoinnissa hyvin tämän vuoden alkupuolella tapahtuneen hintojen uudelleen asettumisen jälkeen. Meillä on kuitenkin myös huolenaiheemme, jotka koskevat myös muita tuotantohyödykeyhtiöitä. Kustannusinflaatio, jonka luulimme tasaantuneen toisen vuosineljänneksen loppua kohden, on nyt palaamassa korkeampien energiakustannusten myötä. Korkeat energiakustannukset vaikuttavat erityisesti energiaintensiivisiin tuotantoprosesseihin, kuten esimerkiksi takeiden ja valujen tuottajiin. Toinen huolenaiheemme on palkkainflaatio, jota pyrimme hillitsemään hinnoittelulla ja jatkuvalla parantamisella. Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta uskon, että tällä vuosineljänneksellä se tulee olemaan parempi.

Merenkulkumarkkinoilla laivatilaukset ovat laskussa, mutta Clarksons ennakoi niiden nousevan ensi vuonna. Markkinoiden laskusta huolimatta uskon, että tilauskertymämme kehittyy edelleen melko hyvin. Suurin osa risteilyaluksista liikennöi jälleen (6-7% aluksista oli poissa käytöstä elokuun lopussa), mikä ajaa palveluliiketoimintamme kehitystä. Käyttötunnit korreloivat palveluliiketoiminnan kanssa sekä merenkulussa että energiamarkkinoilla. Emme näe lähitulevaisuudessa uusia risteilyalustilauksia, etenkään suurille risteilyaluksille. LNG-kuljetusalusten rakentaminen on lujaa ja sitä tukee Qatarin laajennusprojekti. Näemme myös yhä enemmän aktiivisuutta offshore-öljy ja -kaasusegmentissä, erityisesti palveluiden osalta. Vähärikkisen ja rikkipitoisen polttoaineen välinen hintaero on laskenut heinäkuusta lähtien, mutta on edelleen korkealla tasolla, mikä lisää rikkipesureiden kysyntää.

Vaikka energiamarkkinat ovat hiljalleen siirtymässä perusvoimasta säätövoiman käyttöön, moottoreiden käyttötunnit ovat kasvussa. Energian varastointiliiketoiminta kehittyy hyvin ja kysyntätilanne on vahva. Kolmannella neljänneksellä on tullut hyviä energian varastointitilauksia ja tulemme näkemään niitä myös jatkossa.

Alla valikoituja kysymyksiä ja vastauksia Q&A-osiosta.

Pystyttekö siirtämään kustannusten nousun hintoihin energian varastoinnissa?

Olemassa olevien sopimusten kohdalla se on haasteellista, mutta uusissa sopimuksissa olemme pystyneet nostamaan hintoja. Itse asiassa energian varastointimarkkina on hyväksynyt uuden hintatason varsin hyvin.

Toimitteko turboahdinalalla? Onko ABB:n turboahdinliiketoiminnan spin-offilla vaikutuksia liiketoimintaanne?

ABB turbo on meille keskeinen toimittaja ja teemme heidän kanssaan melko tiiviistä yhteistyötä, mutta he eivät ole ainoa toimittajamme. Olisimmeko kiinnostuneita ostamaan liiketoiminnan? Sanoisin että emme ole, koska se olisi meille taaksepäin integroitumista.

Miten palkkainflaatio vaikuttaa vanhoihin sopimuksiinne?

En näe EPC-sopimuksia ongelmallisina, koska olemme yleensä tehneet sopimukset jo etukäteen alihankkijoidemme kanssa. Sen sijaan moottoreissa käytettävien tuhansien komponenttien kohdalla kustannusten nousu tulee olemaan ongelma. On kuitenkin hyvä huomata, että ongelma ei koske vain meitä, vaan kaikki, kilpailijamme mukaan lukien, joutuvat nostamaan hintoja.

Näettekö jo Inflation Reduction Actin vaikutukset energian varastointiliiketoimintaanne?

Hyödymme varmasti siitä ja huomaamme asiakasneuvotteluissamme jo nyt selkeästi kannustimen investoinneille.

Onko toisella vuosipuoliskolla odotettavissa enemmän energian varastointitilauksia kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla?

Kyllä.

Kuinka riippuvainen toimitusketjunne on Euroopasta?

Keskeiset komponentit, kuten takeet, tulevat enimmäkseen Euroopasta ja toimittajia on vain muutama. Suurin osa toimitusketjustamme on Euroopassa.

Miten Energyn palveluliiketoiminnalla menee?

Erittäin hyvin. Laitekantamme käyttötunnit ovat lisääntyneet ja ovat nyt korkealla tasolla. Olemme siirtyneet myös yhä enemmän sopimuspohjaisiin palveluihin ja näin ollen nousseet palveluiden ”arvoportailla”.

Voiko vahvalla dollarilla olla positiivinen vaikutus palveluiden liikevaihtoonne?

En mene tässä yksityiskohtiin, mutta yleisesti ottaen vahvalla dollarilla on meille positiivinen vaikutus koska tuotantomme on laajalti Euroopassa ja myymme myös dollarimääräisesti. Monet laitesopimuksemme on kuitenkin suojattu valuuttamuutoksilta.

Onko energianhallintajärjestelmänne GEMS merkittävä myyntietu energian varastointiliiketoiminnassa?

Kyllä, GEMS on erittäin kriittinen myyntikomponentti ja asiakkaamme arvostavat sitä. Ohjelmisto optimoi laitteiden käyttöikää ja -kustannuksia.

Onko vahva dollari ongelma kehittyvien markkinoiden asiakkaillenne?

Emme ole huomanneet tällaista vaikutusta.

Mitä risteily-, kaasunkuljetus- tai konttilaivatilaus merkitsee teille rahallisesti?

Vaikea sanoa, koska se riippuu paljon siitä, mitä varustukseen kuuluu. Risteily- tai kaasunkuljetusaluksilla arvo voi olla useita kymmeniä miljoonia ja konttialuksilla vähemmän, alle 10 miljoonaa.

Kasvaako säätövoimalaitosten kysyntä yhtä nopeasti kuin energian varastoinnin kysyntä? Tilaavatko asiakkaat niitä yhdessä energian varastoinnin kanssa?

Tyypillisesti tilaukset eivät tapahdu samaan aikaan, eikä meillä ole sopimuksia joihin sisältyvät molemmat. Olemme kuitenkin huomanneet, että aiemmin energian varastointia tilanneet asiakkaat tilaavat meiltä nyt myös säätövoimalaitoksia. Kysyntä säätövoimalaitoksille kasvaa, kun hiilivoimalaitoksia kytketään pois päältä ja asiakkaat tarvitsevat toisen ratkaisun pidempikestoiselle säätövoimalle. Akut toimivat lyhyemmillä ajoilla.

Miten olette kaupallistaneet GEMS:in?

Emme myy GEMS:iä erillisenä tuotteena, vaan se myydään tyypillisesti energian varastointisopimuksien yhteydessä. Joissain tapauksissa olemme yhdistäneet sen myös säätövoimalaitossopimuksiin. Ohjelmiston käytöstä veloitetaan maksu, mutta se on minimaalinen verrattuna sopimuksen laitteista koostuvaan osaan. GEMS on meille erityisesti kilpailijoista erottava tekijä.