Kooste Q2 2022 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Parantaaksemme sijoittajasuhdeviestintämme tasoa ja tasapuolisuutta olemme alkaneet järjestää hiljaista kautta edeltäviä puheluita talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa vuosineljänneksittäin. Tämän vuosineljänneksen puhelu pidettiin 20.6. Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen puhelun tärkeimmät viestit ja kysymykset.

Parantaaksemme sijoittajasuhdeviestintämme tasoa ja tasapuolisuutta olemme alkaneet järjestää hiljaista kautta edeltäviä puheluita talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa vuosineljänneksittäin. Tämän vuosineljänneksen puhelu pidettiin 20.6. Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen puhelun tärkeimmät viestit ja kysymykset. Puhelun nauhoite on myös saatavilla.

Ennen kysymys- ja vastausosiota, Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä markkinoiden viimeisimmästä kehityksestä. Esitys on saatavilla täällä.

Merkittävä virstanpylväs toisella vuosineljänneksellä oli uuden teknologiakeskuksemme Sustainable Technology Hubin (STH) avaaminen Vaasaan. Keskus auttaa meitä siirtymässä kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa. Nyt kaikki T&K-toimintamme on yhdessä paikassa STH:ssa, mikä auttaa kehitystyössä. Ammoniakkipolttoaineella toimiva moottorikonseptimme valmistuu vuonna 2023 ja vetymoottorikonseptin odotetaan valmistuvan vuonna 2025. Ensimmäinen metanolimoottorimme (W32) toimitetaan vuonna 2023. Olemme myös ykkönen laivojen hybridivoimajärjestelmissä.

Palveluliiketoimintamme on meille erittäin tärkeää, ja vuonna 2021 palveluidemme liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa. Palveluliiketoiminta on kasvumme ja kannattavuutemme avaintekijä. Puhumme usein nousemisesta ylöspäin palveluiden arvoportailla, mikä tarkoittaa sitä, että siirrymme ei-sopimuspohjaisista palveluista eli varaosista ja kenttähuollosta optimoituihin sopimuksiin, jälkiasennuksiin ja päivityksiin. Nykyisen laivaston muuntaminen raskasta polttoainetta käyttävästä LNG:tä tai vihreitä polttoaineita käyttäväksi luo meille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Sen lisäksi tarjoamme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia sekä merenkulku- että energia-aloille. Tällä hetkellä tuemme maailmanlaajuisesti yli 700 alusta elinkaarisopimuksilla ja 90% tukitapauksista voidaan ratkaista etänä lähettämättä ketään paikalle. Asiakkaidemme EUR/kW-kulutussuhteen odotetaan nousevan 2-5-kertaiseksi siirryttäessä ei-sopimuspohjaisista palveluista suorituskykyyn perustuviin sopimuksiin. Näemme kuitenkin merkittäviä mahdollisuuksia myös ei-sopimuspohjaisissa palveluissa. Käytämme yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja tavoittaaksemme asiakkaita, jotka eivät tällä hetkellä osta suuria määriä.

Energiamarkkinat ovat edelleen melko epävakaat ja asiakkaat ovat edelleen epävarmoja päätöksenteossaan. Näemme kuitenkin, että kustannusinflaatio on tasaantumassa. Lämpövoimalaitoksille on kysyntää ja näkymät ovat hyvät. Lämpövoimalaitostilaukset ovat kuitenkin luonteeltaan satunnaisia, ja yksittäisten tilausten ajoitus voi vaikuttaa merkittävästi kokonaistilauskertymään. Energian varastointiliiketoiminnan osalta ensimmäinen vuosineljännes oli vaisu ja tilauskertymä oli 70 miljoonaa euroa, johtuen lähinnä hintatason noususta. Nyt tilanne on tasaantumassa, kun asiakkaat hyväksyvät nykyisen hintatason. Energyn palveluliiketoiminnalla menee hyvin ja siellä edetään suunnitelman mukaisesti.

Myös Marine-palveluliiketoiminnalla menee hyvin. Uusia alustilauksia rajoittavat kustannusinflaatio ja telakoiden rajallinen kapasiteetti. Telakat ovat melko täynnä, ja joidenkin alusten toimitusajat ulottuvat vuoteen 2025 ja eteenpäin. 90% risteilyaluksista oli aktiivisena toukokuun lopussa ja alusten satamakäynnit saavuttivat koronaviruspandemiaa edeltävän tason. Offshore-öljy- ja kaasumarkkinoiden palvelunäkymät paranevat nyt kun alukset ovat palanneet toimintaan. Merituulivoimamarkkinoiden näkymät ovat pysyneet ennallaan ja merituulivoimaloille on kysyntää eri puolilla maailmaa. LNG-kuljetusalusten kysyntä jatkuu edelleen vahvana, kun Eurooppa pyrkii vähemmän riippuvaiseksi Venäjästä.

Luotamme julkaisemaamme toisen vuosineljänneksen ohjeistukseen, joka ohjasi samankaltaista kysyntäympäristöä kuin viime vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Miten voimme odottaa kassavirran kehittyvän?

Heikko kassavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtui jossain määrin viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen erittäin vahvasta kassavirrasta, jota tukivat merkittävästi käyttämämme toimitusketjun rahoitusratkaisut sekä eräät suuret ennakkomaksut. Odotamme edelleen pientä ponnistelua toisella vuosineljänneksellä, mutta tilanteen pitäisi parantua toisen vuosipuoliskon aikana.

Neuvotteletteko myös aiempien energian varastointitilausten hinnat uudelleen?

Suurin osa viime vuoden tilauskertymästä on hinnoiteltu kustannustaso huomioon ottaen, mutta osaa ei, koska tilauksen saamisen ja ostotilauksen tekemisen välillä on viive. Nykyisten sopimusten purkaminen ja korkeamman hinnan saaminen ei todennäköisesti tule toimimaan. Kaikki uudet tilaukset on nostettu uutta hintatasoa vastaavaksi, emmekä ota vastaan ​​uuden hintatason alapuolella olevia tilauksia.

Miten Kiinan koronasulut ovat vaikuttaneet palvelumyyntiinne Q2:lla?

Kiinan koronasulut vaikuttavat edelleen palvelutoimintaamme, vaikka vaikutus ei ole suuri. Meillä on onneksi paljon paikallisia palveluresursseja Kiinassa ja pystymme palvelemaan asiakkaita paikan päällä ilman, että lennätämme henkilökuntaa ulkomailta Kiinaan. Suurin osa Kiinan telakoista on myös avaamassa uudelleen.

Kuinka paljon kustannuksia aiheutuu T&K-keskuksen muuttamisesta pois Venäjältä? Milloin odotatte Voyagen kääntyvän voitolliseksi tilanteen huomioon ottaen?

Kasvatamme nyt resursseja Venäjän ulkopuolella ja siirrämme ihmisiä Venäjältä muihin paikkoihin. Keskitymme liiketoimintamme jatkuvuuden turvaamiseen. On vielä liian aikaista sanoa, kuinka paljon Voyagen kääntyminen voitolliseksi viivästyy, mutta jos minun on ilmoitettava aikaväli, sanoisin 6-12 kuukautta.

Miten kustannusinflaatio kehittyy?

Kustannusinflaatio kiihtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta nyt tilanne on tasoittunut. Olemme ottaneet indeksoinnin käyttöön lähes kaikissa uusissa sopimuksissamme turvataksemme marginaalimme.

Onko palkkainflaatio kiihtymässä? Kattaako indeksointi myös sen?

Inflaatiopaine on noussut myös palkkojen osalta, tosin se vaihtelee maittain. Toisin kuin materiaalien kustannusinflaatio, palkkainflaatio on todennäköisesti tullut jäädäkseen. Tietyissä tapauksissa myös palkkainflaatio indeksoidaan, esimerkiksi palvelusopimuksien kohdalla.

Suojaudutteko raaka-aineiden hintojen nousua vastaan?

Emme suojaa raaka-aineita. Ostamme komponentteja.

Oletteko huomanneet kysynnän lisääntyvän merivoimasegmentissä? Mitä tarjoatte merivoimille?

Aktiivisuus on lisääntynyt. Tarjoomamme vaihtelee laivatyypin mukaan, mutta voimme varmasti tarjota monia ratkaisuja tälle segmentille.

Ovatko tehtaanne olleet suljettuina Kiinassa?

Kyllä, mutta nyt ne ovat taas auki. Ne olivat suljettuina noin 6-7 viikkoa ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen aikana. Kriittisin toimitusketjumme ei sijaitse Kiinassa.

Onko uusia risteilyalustilauksia valmisteilla? Miten näette palvelumahdollisuuksien kehittyvän risteilyalusten kohdalla?

Uusista risteilyalustilauksista on ollut puhetta. Palveluliiketoimintamme korreloi käyttötuntien kanssa, joten käyttötuntien kasvaessa palvelumahdollisuutemme kasvaa.

Vaikuttaako viimeaikainen kaasun hinnannousu kaasumoottoreidenne kysyntään, erityisesti energia-alalla?

Ei, emme ole nähneet niinkään vaikutusta. Perusvoimalaitokset ovat yleensä joka tapauksessa varustettu monipolttoainemoottoreilla, joten ne käyvät myös nestemäisillä polttoaineilla.

Tavoitteenanne on lanseerata ammoniakkimoottorikonsepti vuonna 2023 ja vetymoottorikonsepti vuonna 2025. Pystyttekö aloittamaan myös moottoreiden myynnin näiden aikataulujen puitteissa?

Kyllä, voimme aloittaa tuotteiden myynnin samojen vuosien aikana.

Emme ole nähneet juurikaan julkistettuja tilauksia tämän vuosineljänneksen aikana. Mistä tämä johtuu?

Tilausten julkaisemiseen tarvitaan asiakkaan hyväksyntä, ja asiakkaat eivät usein anna lupaa julkaisuun erinäisistä syistä.

Pystyttekö antamaan ohjeistusta energian varastoinnin tilauskertymästä toisella vuosineljänneksellä?

Voin sanoa, että toinen vuosineljännes tulee olemaan parempi kuin ensimmäinen.