Tuuli

Kooste Q1 2022 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Parantaaksemme sijoittajasuhdeviestintämme tasoa ja tasapuolisuutta olemme alkaneet järjestää hiljaista kautta edeltäviä puheluita talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa vuosineljänneksittäin.

Parantaaksemme sijoittajasuhdeviestintämme tasoa ja tasapuolisuutta olemme alkaneet järjestää hiljaista kautta edeltäviä puheluita talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa vuosineljänneksittäin. Tämän vuosineljänneksen puhelu pidettiin 29.3. Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen puhelun tärkeimmät viestit ja kysymykset. Puhelun nauhoite on myös saatavilla.

Ennen kysymys- ja vastausosiota Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä markkinoiden viimeisimmästä kehityksestä.

Wärtsilä noudattaa omalta osaltaan Venäjään kohdistettuja pakotteita ja on keskeyttänyt viennin, toimitukset ja myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä Wärtsilälle, ja tuomitsemme sodan. Pakotteiden suora vaikutus toimitusketjuumme on vähäinen, koska meillä ei juurikaan ole toimittajia Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Toisaalta raaka-aineiden ja energian korkeammat hinnat vaikuttavat meihin välillisesti. Kustannusinflaatio kiihtyy, ja myös toimitusketjun pullonkaulat ovat kasvava ongelma. Nämä ongelmat olivat esillä jo koronapandemian aikana, mutta ne ovat nyt kasvaneet Venäjän/Ukrainan kriisin vuoksi.

Pitkällä aikavälillä Euroopan suunnitelman vähentää riippuvuutta venäläisestä öljystä ja kaasusta odotetaan tukevan nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetusta sekä uusiutuvaa sähköntuotantoa, joka puolestaan edellyttää myös energian varastointi- ja säätövoimaratkaisujen käyttöä. Vaikka LNG-kuljetusalusten kysyntä saattaa kasvaa lähitulevaisuudessa, on tärkeää pitää mielessä, että aasialaisten telakoiden tilauskirjat ovat jo täynnä ja toimitusajat uusille LNG-kuljetusaluksille ovat pitkiä. Ennakoimme kiinnostuksen polttoainetta säästäviä laitteita kohtaan kasvavan merenkulkualalla öljyn ja kaasun hintojen nousun vuoksi. Käytössä olevien risteilyalusten osuus pysyi vuoden alussa tasaisena Omikron-variantin vuoksi, mutta kaikkien alusten odotetaan palaavan liikenteeseen kesään mennessä. Noin 60% risteilyasiakkaista on Yhdysvalloissa, jonka talouden ja kuluttajien odotetaan kestävän kriisiä paremmin.

Energian varastointitilauksia julkaistiin vähemmän ensimmäisellä vuosineljänneksellä – tarkoittaako tämä heikompaa vuosineljännestä, vai onko julkaisemattomia tilauksia ollut enemmän?

Vaikka kysyntä on hyvällä tasolla, kiihtyvä kustannusinflaatio on pakottanut meidät nostamaan hintojamme, mikä taas on saanut osan asiakkaita harkitsemaan investointeja uudelleen tai lykkäämään niitä. Tarjouksien muuttuminen sopimuksiksi on tällä hetkellä normaalia hitaampaa. Esimerkiksi litiumin hinta on noussut 500% viimeisen vuoden aikana ja yli kaksinkertaistunut viime marraskuusta.

Kuinka suojaudutte kustannusinflaatiolta?

Se vaihtelee liiketoimintatyypeittäin. Kokonaistoimitusten osalta haluamme varmistaa kustannusrakenteen ennen sopimuksen allekirjoittamista ja saada toimittajilta vahvistuksen hinnoista. Tilaustuotteissa, kuten moottoreissa, on monia komponentteja, ja meillä on toimittajiemme kanssa pitkäaikaiset sopimukset. Paineita hinnankorotuksille syntyy, kun pitkäaikaisia sopimuksia uusitaan. Pyrimme kuitenkin päivittämään tarjousjärjestelmämme nopeasti varmistaaksemme, että emme jää väliinputoajaksi. Tämä on helpompaa palveluissa ja hankalampaa laiteliiketoiminnan kohdalla.

Millaisia vaikutuksia nousseilla kaasun hinnoilla on kaasuvoimaloidenne kysyntään?

Emme odota näkevämme suuria vaikutuksia heti. Mutta jos kaasun hinta pysyy korkealla pidemmän aikaa, sillä voi olla vaikutuksia päätöksentekoon. Kun uusiutuvan energian osuus kasvaa, myös säätövoimalaitosten kysynnän oletetaan kasvavan.

Onko tämän vuosineljänneksen kannattavuusjakauma samankaltainen kuin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä? Onko mitään erityistä huomioitavaa?

Kuten olemme aiemmin kertoneet, tänä vuonna laitemyynnin osuus korostuu. Kustannusinflaatio on noussut odotuksiamme korkeammalle. Palveluliiketoiminnassa kustannukset on helpompi siirtää eteenpäin, kun taas laiteliiketoiminnassa se on vaikeampaa.

Onko palveluliiketoiminnassa poikkeavuuksia, jotka tulisi ottaa huomioon, esimerkiksi komponenttien saatavuus, logistiikka, pääsy asiakkaiden luokse?

Kustannusten nousu vaikuttaa sekä laiteliiketoimintaan että varaosiin. Palveluliiketoiminnassa kasvaneet kustannukset pystytään siirtämään eteenpäin nopeammin. Sähkökomponenttien, kuten puolijohteiden, saatavuudessa on haasteita, ja ostot kalliimmilta välittäjämarkkinoilta ovat lisääntyneet. Muuten palveluliiketoiminnan näkymät varaosien osalta ovat hyvät, ja jotkut asiakkaat ostavat varaosia jopa etukäteen. Mitä tulee pääsyyn asiakkaiden luokse, erityisesti Kiinassa on vielä tiukkoja koronarajoituksia, ja siellä meillä on ollut haasteita.

Onko osakkeiden takaisinostosta ollut puhetta?

Emme ole puhuneet siitä viime aikoina.

Julkistetut tilaukset Q1 2022

22.3.2022
Marine Power
Valikoima propulsioratkaisuja, mukaan lukien Wärtsilä 31 -päämoottori
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

21.3.2022
Marine Systems
Palvelusopimus, joka kattaa neljän LNG-kuljetusaluksen nesteytyslaitokset
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

16.3.2022
Energy
Maakaasukäyttöinen moottorivoimalaitos
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

10.3.2022
Marine Systems
Pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, jotka asennetaan kahteen uuteen 218 metrin pituiseen RoPax-alukseen
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

9.3.2022
Marine Power
Pää- ja apumoottorit, polttoainesäiliöt, kaasunkäsittelylaitteet ja sähköjärjestelmät uuteen RoRo-alukseen
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

15.2.2022
Marine Power
Moottorit sekä polttoaineen varastointi- ja syöttöjärjestelmät kolmeen uuteen LNG:llä käyvään RoPax-alukseen
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

24.1.2022
Marine Power
Viisi metanolilla käyvää Wärtsilä 32 -moottoria
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)

20.1.2022
Energy
Maakaasukäyttöinen 110 MW:n joustava voimalaitos
Linkki tiedotteeseen (englanniksi)