Håkan Agnevall

Kohokohdat toimitusjohtaja Håkan Agnevallin isännöimästä Q&A-tapaamisesta

Wärtsilä järjesti virtuaalisen Q&A-analyytikkotapaamisen 8. syyskuuta. Tunnin mittainen tapahtuma sisälsi toimitusjohtaja Håkan Agnevallin lyhyen alustuksen sekä kysymys- ja vastausosion. Tapahtumassa ei julkaistu merkittävää uutta tietoa.

Wärtsilä järjesti virtuaalisen Q&A-analyytikkotapaamisen 8. syyskuuta. Tunnin mittainen tapahtuma sisälsi toimitusjohtaja Håkan Agnevallin lyhyen alustuksen sekä kysymys- ja vastausosion. Tapahtumassa ei julkaistu merkittävää uutta tietoa.

Marine

Hiilineutraaliuden tavoittelussa merkittävimmän tukijalan muodostavat vihreät polttoaineet, kuten metanoli, ammoniakki ja erinäiset vetyseokset. Kiristyvä lainsäädäntö sekä vähäpäästöisen kuljetuksen suosion nousu ovat merenkulkumarkkinoiden pääkasvutekijät. Merenkulun sääntely sisältyy EU:n Fit for 55 -ilmastopakettiehdotukseen, ja yhä useammat kauppiaat haluavat ostaa tuotteilleen ilmastoystävällisemmän kuljetuksen.

Energy

Energia-alan päätrendi pitkällä aikavälillä on sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin siirtyminen. Kun aurinko ei paista tai tuuli puhalla, tarvitaan säätövoimaa. Erityisesti Pohjois-Amerikassa säätövoiman ympärillä käytävä keskustelu on tällä hetkellä vilkasta. Omahan tuore tilaus Nebraskaan sekä Metaenergian tilauksen toteutus Italiassa todistavat, että säätövoimalla on tärkeä rooli sataprosenttisesti uusiutuviin energianlähteisiin siirtymisessä. Tällä hetkellä uudet polttomoottorimme toimivat pääasiassa maakaasulla, mutta tulevaisuudessa ne pystyvät käymään myös vihreillä polttoaineilla.

Energian varastointimarkkina kasvaa vauhdilla erityisesti Pohjois-Amerikassa mutta myös Australiassa ja Iso-Britanniassa, joissa olemme saaneet jalansijaa. BloombergNEF listasi vastikään Teslan, Fluencen ja Wärtsilän maailman johtaviksi energian varastointijärjestelmien toimittajiksi.

Yhdistävä teema: palvelut

Tällä hetkellä yli puolet liikevaihdostamme tulee palveluliiketoiminnasta, ja näemme siinä yhä enemmän potentiaalia. Solmimme asiakkaiden kanssa laitteiden suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, joissa sitoudumme tiettyyn polttoaineenkulutuksen pienennykseen.

Myös Wärtsilä Voyage, joka tarjoaa digitaalisia ratkaisuja aluksille ja satamille, tukee hiilineutraaliuden tavoittelua. Reittien ja satamatoimintojen optimointi vähentää polttoaineenkulutusta merkittävästi. Kesällä toteutimme yhdessä kumppaniemme kanssa maailman ensimmäisen digitaalisen satamakäynnin käyttäen Navi-Port-järjestelmäämme, joka helpottaa tiedonkulkua alusten ja määränpään välillä tarkan saapumisajan mahdollistamiseksi.

Ajatuksia suurimmista haasteista

Koronapandemia vaikuttaa vieläkin toimintaamme sekä merenkulku- että energialiiketoiminnoissamme. Risteilijöiden käyttöasteet ovat tällä hetkellä 20 prosentin luokkaa, mutta asiakkaamme ovat varovaisen optimisia. Erityisesti kehitysmaat, jotka kuuluvat energialiiketoiminnan päämarkkinoihimme, ovat kärsineet pandemiasta, ja asiakkaat siellä epäröivät edelleen tehdä uusia investointipäätöksiä.

Saatteko jo polttoainejoustavuuteen liittyviä kysymyksiä asiakkailta?

Asiakkaat etsivät jo sataprosenttisia vetyratkaisuja, ja meidän tavoitteemme on saada tekninen toteutus valmiiksi vuoteen 2025 mennessä. Teknisen toteutuksen valmistuminen ei kuitenkaan tarkoita, että olisimme heti valmiita suureen tuotantoon. Olemme osa ekosysteemiä, jonka tulee kehittyä; vedyn tarjonnan tulisi parantua ja hintojen laskea.

Mitä muita kasvutekijöitä näette hiilineutraaliuden lisäksi?

Wärtsilä Voyage on kasvutarina; meillä on hyvä asema markkinoilla, ja näemme mahdollisuuksia kasvaa. Konttialussegmentillä puolestaan on kysyntää rikkipesureille ja kaasuratkaisuille, vaikka moottoritarjontamme ei siellä olekaan erityisen vahvoilla.

Aikaisemmin asiakkailla on ollut tapana tehdä ympäristöön liittyvät laitepäivitykset vasta 1-2 vuotta ennen kuin määräykset tulevat pakollisiksi. Onko tämä muuttumassa?

Jotkut asiakkaat toimivat aktiivisemmin kuin toiset tällä saralla. Tietyt asiakkaat haluavat myös erottautua muista hiilijalanjäljellään eivätkä vain läpäistä määräyksiä minimitasolla.

Mikä on pitkän aikavälin tavoitteenne energian varastoinnin liiketoimintamallille?

Meillä on toistuva asiakasvirta ja kyky integroida varastointijärjestelmämme muuhun energiantuotantoon. Vahvuutemme on GEMS-energianhallintajärjestelmä, joka valvoo, ohjaa ja optimoi asiakkaiden laitteita. Kasvamme myös hybridiratkaisuissa, jotka yhdistävät polttomoottoreita ja varastointia. Tarjoamme hybridiratkaisuja yhdistettynä suorituskykyyn perustuviin sopimuksiin, ja näin pystymme tuottamaan asiakkaillemme lisäarvoa.