• BŐVEBBEN

    a Wärtsilä-ről Magyarországon

A Wärtsilä elkötelezett a biztonságos és egészséges munkahely fenntartásában, valamint a működés által keltett káros környezeti hatás csökkentésében. Hasonló elkötelezettséget várunk el beszállítóinktól is. Az oldal további információkat közöl a Wärtsilä környezetvédelmi, munkaegészségügyi és biztonsági követelményeiről, valamint gyakorlatáról.

Tiltott és korlátozott vegyületek és anyagok

Az alapanyagokban és vegyszerekben található veszélyes vegyületek használatát számos ország jogszabályai és nemzetközi egyezmények korlátozzák. A veszélyes vegyületek életciklusuk egyes szakaszaiban – kivonás, gyártás, használat vagy végül, mint hulladék – károsíthatják az emberi egészséget, a környezetet vagy sérthetik az emberi jogokat.  

A Wärtsilä kötelessége, hogy bizonyos veszélyes vegyületek kiküszöbölésével vagy korlátozásával megfeleljen ezeknek az előírásoknak, és vevőinek információt szolgáltasson a termékekben található veszélyes anyagokról. Ezek az információk csak a Wärtsilä beszállítóinak segítségével gyűjthetők össze.

Fekete és szürke lista

A Wärtsilä fekete és szürke listája azokat a vegyületeket tartalmazza, amelyek a Wärtsilä-nál korlátozás vagy tiltás alá esnek. Mivel a fekete és szürke lista nem egyezik az országos szabályozásokkal, az országos szabályozás és a fekete és szürke lista legszigorúbb korlátozásai érvényesek. A beszállítók rendszeresen ellenőrizzék a fekete és szürke lista frissítéseit.

Wärtsilä Fekete és szürke listája itt letölthető

A beszállító köteles tájékoztatni a Wärtsilä-t, ha a szállítmány bármely tétele 0,1 súlyszázalék feletti arányban tartalmaz REACH előírások szerinti nagyon veszélyes anyagot (SVHC).

Problémás anyagok
A beszállító köteles igazolni és biztosítani, hogy a szállítmány, beleértve a saját beszállítóitól származókat is, nem tartalmaz konfliktusban érintett vagy magas kockázatú területről származó “problémás anyagokat”, beleértve az ónt, tantált, wolframot vagy aranyat.

A termékek akkor tekinthetők “problémamentes”-nek, ha:

  • ·nem tartalmaznak ónt, tantált, wolframot vagy aranyat (3TG)
  • a 3TG egyike sem származik a Kongói Demokratikus Köztársaságból vagy a vele szomszédos országokból
  • megállapítható, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságból vagy a vele szomszédos országokból származó 3TG nem finanszíroz fegyveres csoportokat

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Wärtsilä életmentő szabályai

Tíz életmentő szabályt fektettünk le a súlyos sérüléssel vagy halállal járó balesetek megakadályozását célzó következetes magatartás biztosítására. Az életmentő szabályok minden, a Wärtsilä műveleteiben résztvevő dolgozóra és partnerre, valamint telephelyi látogatóra vonatkoznak.

Az életmentő szabályok prezentációja itt letölthető.

Biztonsági kézikönyv

A Biztonsági kézikönyv segítséget és iránymutatást nyújt a biztonságos munkavégzéshez a Wärtsilä projekt helyszínein, gyárakban, műhelyekben vagy irodákban. A kézikönyv gyors áttekintést és összefoglalást nyújt azokról a minimális, alapvető biztonsági ismeretekről, amelyeket a Wärtsilä személyzetének világszerte alkalmaznia kell, a további helyi szabályok és rendelkezések megsértése nélkül. A vállalati irányelveken túlmenően, a helyi rendelkezéseket mindig be kell tartani.