Kockázatkezelés

Wärtsilä, más vállalatokhoz hasonlóan, normál tevékenységének végzése közben különböző kockázatoknak van kitéve.  Vállalkozást nem lehet egy bizonyos kockázati szint elfogadása nélkül vezetni, és az üzleti tevékenység várható előnyeit kell a velejáró kockázattal összevetni.

A kockázatkezelés lényege biztosítani, hogy Wärtsilä képes legyen stratégiája hatékony végrehajtására és céljai elérésére mind rövid, mind hosszú távon. A kulcskérdés azoknak a kockázatoknak a meghatározása, amelyek potenciálisan képesek akadályozni a vállalatot céljai elérésében, és annak eldöntése, hogy ezek a kockázatok elfogadható szintűek-e.

A meghatározás szerint a kockázat a bizonytalanságnak a célkitűzésekre gyakorolt hatása. A hatás eltérést jelent a várhatótól pozitív vagy negatív irányban, más szóval fenyegetés vagy lehetőség. Intézkedések szükségesek a feltárt kockázatok elkerülésére, csökkentésére, átvitelére, vagy megfigyelésére, vagy a lehetőségek megragadására és kihasználására. Wärtsilä szervezett kockázatkezelési eljárása egy sor visszaható, proaktív, védő és megelőző eszközt kínál, amelyeket nem csak a fenyegetések elleni védelemben használatosak, hanem egyes kockázatokat lehetőséggé is változtatnak.

A kockázatok csak akkor kezelhetők, ha azokat előzőleg feltárták, és megértették, a kockázatkezelési terv rendelkezésre áll, és a kapcsolódó ellenőrzések folyamatos követése megtörténik. Ezért a kockázatkezelés Wärtsilä stratégiai és operatív menedzsmentjének központi elemét képezi.

A kockázatkezelés Wärtsilä-nál azon lehetőségek és fenyegetések folyamatos elemzéséből és kezeléséből áll, amelyekkel a vállalatnak céljai elérésére kifejtett törekvései és a folyamatos üzletmenet biztosítása során szembe kell néznie.

A kockázatkezelés alapja Wärtsilä műveleteinek és termékeinek életciklus alatti minősége, valamint a folyamatos, szisztematikus veszteség kiküszöbölési törekvések a Vállalatcsoport minden szintjén, nem csak az irányítási rendszer integrált részeként, hanem minden alkalmazott napi munkájának részeként.  Hosszú távon ez az egyetlen eszköz a kockázattal kapcsolatos általános költségek csökkentésére.

A kockázatkezelés politikája és folyamata

Wärtsilä rendelkezik vállalati szintű kockázatkezelési politikával, amely meghatározza és hivatalossá teszi a Vállalkozások kockázatkezelési és jelentési eljárásait. A dokumentum kockázatkezelési irányelvként működik, közös megegyezést hozva létre a kockázattal kapcsolatos elgondolásokban. Összehangolja és felépíti a munkamódszereket, tekintettel a csoporton belüli kockázatkezelésre egy eljárás elérése érdekében, amely által a felderített kockázatok mérhetővé és egységesíthetővé válnak. A politika következetességet hoz a kockázatkezelési gyakorlatba, és struktúrát biztosít a szervezet és a Vállalkozások számára napi kockázatkezelési feladatok kezelésére az egyeztetett eljárások szerint. Egységesített szótárt is szolgáltat a további irányítás biztosításához a kockázatkezeléssel kapcsolatos általános feltételek és meghatározások vonatkozásában.

 

A Vállalkozások felelősek a kockázatokért és az arra adott válaszokért, így a kezelt kockázatok a Vállalkozások menedzsment csapatainak és az egyéni vezetők felelősségi körébe tartoznak. A kockázatkezelési eljárás felügyeli a kockázatnak kitett területet, a kockázatok szisztematikus feltérképezése, felmérése, kezelése, jelentése, monitoringja és ellenőrzése által, beleértve a fennmaradó kockázatok jelentését. Wärtsilä kockázatkezelési eljárása az ISO 31000 kockázatkezelési iránymutatásokon és elveken alapszik, és az ISO 31000 szótára került átvételre a kockázattal kapcsolatos, Vállalatcsoporton belüli kommunikáció megkönnyítése céljából.

 

Wärtsilä-nál a kockázatkezelési eljárás beágyazódott Wärtsilä kultúrájába és gyakorlatába, és a szervezet üzleti funkcióihoz és eljárásaihoz igazodott. Az eljárás egy folytonos hurokként képzelhető el, amely tartalmazza az egész komplexum, kockázatfelmérés, kockázatkezelés, kommunikáció és konzultáció ismétlődő lépéseit, és végül a monitoringot és felülvizsgálatot.  

Megvalósítás

Stratégiai kérdésekben az Igazgatótanács és a Vezetőség dönti el és állítja fel az irányelveket. A Vállalkozások felelősek a kitűzött célok eléréséért, valamint azok kockázatainak csökkentéséért és kezeléséért. A vállalati kockázatkezelési hatáskör a Vállalatcsoport pénzügyi osztályához tartozik, amely a pénzügyi igazgatónak tesz jelentést. Ez a hatáskör felelős a kockázat jelentési folyamatért és a vállalati és alárendelt szervezetek kockázatfelmérésének irányításáért. Koordinálja a Vállalatcsoporton belüli összes kockázatkezelési tevékenységet, ellenőrzi az üzleti kockázati profilt, és összehangolja a Vállalkozásokon belüli kockázat csökkentési munkát. Szintén felelős a Vállalatcsoport kockázatkezelési politikájának érvényesítéséért, és a kockázat jelentéssel kapcsolatos munka aktuális módjának meghatározásáért. Ezenkívül, a kockázatkezelési tevékenység körébe tartozik a biztosítható kockázatok globális és helyi biztosítási rendszereinek fejlesztése és kezelése. Az Auditáló Bizottság ellenőrzi és méri fel a kockázatkezelés megfelelőségét, míg a belső számvizsgálat felelős az éves kockázatkezelési folyamat felülvizsgálatáért. 

A kockázat csökkentési intézkedések meghatározása a normál üzletmenetben történik. A Vezetőség ülései irányítják az egyes üzletágak éves vezetői értékelését és bizonyos fő támogatási funkciókat, megnevezve azok kockázatait és a kockázatok csökkentését. A feltárt kockázatokat belső vagy külső kockázatok szerint sorolják be.  Ezeket mennyiségileg euróban határozzák meg, és megbecsülik valószínűségüket. Ezután elkészítik a Vállalatcsoport kockázati jelentését, amelyet az Igazgatótanácsnak nyújtanak be.

A kockázatkezelés a vállalkozásvezetési folyamat része, és a vállalkozás menedzsment csapat feladatát képezi. A vállalkozások felelősek a hozzájuk tartozó földrajzi területek, üzletágak, szervezetek és termelési központok kockázatkezelésének szervezéséért és jelentéséért. Minden follow-up intézkedés is a Vállalkozások felelőssége.


Kockázati kategóriák


A Wärtsilä-ra vonatkozó kockázatok négy kategóriába sorolhatók: stratégiai, üzemeltetési, veszélyes és pénzügyi kockázatok. A várható potenciális veszteség a stratégiai és üzemeltetési kategóriáknál a legnagyobb, a veszélyes és pénzügyi kockázat kategóriáknál a legkisebb. A legtöbb kategória kockázata lehet előnyös és hátrányos hatású.  Ebben a tekintetben a veszélyes kockázatok kivételt képeznek, mert ezeknél csak negatív hatás lehetséges.

Kockázati radart használnak a kockázati kategóriákon belüli fő kockázatok feltérképezésére a Vállalkozások és a Vállalati kockázatkezelés által tartott éves kockázatfelmérési workshop során. Az elmúlt években bizonyos fő támogatási funkciók, mint pl. a HR és a Vállalatcsoport pénzügyi vezetése is alkalmaztak hasonló kockázat feltérképezési eljárást. Vállalkozás vagy funkció specifikus kockázati radarok készülnek a Vállalkozás menedzsment csapatok használatára és értékelésére, amelyek rendszeresen felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek. A Vállalkozás specifikus radarokat egy egyszerű Vállalatcsoport kockázati radarban egyesítik, amelyet évente egyszer az Igazgatótanács és az Auditáló Bizottság megkap. Ennek célja a kockázatról folytatott tárgyalások megkönnyítése, valamint gyors áttekintés nyújtása arról, hol vannak kockázatkezeléssel kapcsolatos prioritások.

© 2021 Wärtsilä