• BŐVEBBEN

    a Wärtsilä-ről Magyarországon

Kockázatkezelés

Wärtsilä, más vállalatokhoz hasonlóan, normál tevékenységének végzése közben különböző kockázatoknak van kitéve.  Vállalkozást nem lehet egy bizonyos kockázati szint elfogadása nélkül vezetni, és az üzleti tevékenység várható előnyeit kell a velejáró kockázattal összevetni.

A kockázatkezelés lényege biztosítani, hogy Wärtsilä képes legyen stratégiája hatékony végrehajtására és céljai elérésére mind rövid, mind hosszú távon. A kulcskérdés azoknak a kockázatoknak a meghatározása, amelyek potenciálisan képesek akadályozni a vállalatot céljai elérésében, és annak eldöntése, hogy ezek a kockázatok elfogadható szintűek-e.

A meghatározás szerint a kockázat a bizonytalanságnak a célkitűzésekre gyakorolt hatása. A hatás eltérést jelent a várhatótól pozitív vagy negatív irányban, más szóval fenyegetés vagy lehetőség. Intézkedések szükségesek a feltárt kockázatok elkerülésére, csökkentésére, átvitelére, vagy megfigyelésére, vagy a lehetőségek megragadására és kihasználására. Wärtsilä szervezett kockázatkezelési eljárása egy sor visszaható, proaktív, védő és megelőző eszközt kínál, amelyeket nem csak a fenyegetések elleni védelemben használatosak, hanem egyes kockázatokat lehetőséggé is változtatnak.

A kockázatok csak akkor kezelhetők, ha azokat előzőleg feltárták, és megértették, a kockázatkezelési terv rendelkezésre áll, és a kapcsolódó ellenőrzések folyamatos követése megtörténik. Ezért a kockázatkezelés Wärtsilä stratégiai és operatív menedzsmentjének központi elemét képezi.

A kockázatkezelés Wärtsilä-nál azon lehetőségek és fenyegetések folyamatos elemzéséből és kezeléséből áll, amelyekkel a vállalatnak céljai elérésére kifejtett törekvései és a folyamatos üzletmenet biztosítása során szembe kell néznie.

A kockázatkezelés alapja Wärtsilä műveleteinek és termékeinek életciklus alatti minősége, valamint a folyamatos, szisztematikus veszteség kiküszöbölési törekvések a Vállalatcsoport minden szintjén, nem csak az irányítási rendszer integrált részeként, hanem minden alkalmazott napi munkájának részeként.  Hosszú távon ez az egyetlen eszköz a kockázattal kapcsolatos általános költségek csökkentésére.

A kockázatkezelés politikája és folyamata

Wärtsilä rendelkezik vállalati szintű kockázatkezelési politikával, amely meghatározza és hivatalossá teszi a Vállalkozások kockázatkezelési és jelentési eljárásait. A dokumentum kockázatkezelési irányelvként működik, közös megegyezést hozva létre a kockázattal kapcsolatos elgondolásokban. Összehangolja és felépíti a munkamódszereket, tekintettel a csoporton belüli kockázatkezelésre egy eljárás elérése érdekében, amely által a felderített kockázatok mérhetővé és egységesíthetővé válnak. A politika következetességet hoz a kockázatkezelési gyakorlatba, és struktúrát biztosít a szervezet és a Vállalkozások számára napi kockázatkezelési feladatok kezelésére az egyeztetett eljárások szerint. Egységesített szótárt is szolgáltat a további irányítás biztosításához a kockázatkezeléssel kapcsolatos általános feltételek és meghatározások vonatkozásában.

A Vállalkozások felelősek a kockázatokért és az arra adott válaszokért, így a kezelt kockázatok a Vállalkozások menedzsment csapatainak és az egyéni vezetők felelősségi körébe tartoznak. A kockázatkezelési eljárás felügyeli a kockázatnak kitett területet, a kockázatok szisztematikus feltérképezése, felmérése, kezelése, jelentése, monitoringja és ellenőrzése által, beleértve a fennmaradó kockázatok jelentését. Wärtsilä kockázatkezelési eljárása az ISO 31000 kockázatkezelési iránymutatásokon és elveken alapszik, és az ISO 31000 szótára került átvételre a kockázattal kapcsolatos, Vállalatcsoporton belüli kommunikáció megkönnyítése céljából.

Wärtsilä-nál a kockázatkezelési eljárás beágyazódott Wärtsilä kultúrájába és gyakorlatába, és a szervezet üzleti funkcióihoz és eljárásaihoz igazodott. Az eljárás egy folytonos hurokként képzelhető el, amely tartalmazza az egész komplexum, kockázatfelmérés, kockázatkezelés, kommunikáció és konzultáció ismétlődő lépéseit, és végül a monitoringot és felülvizsgálatot.  

Megvalósítás

Stratégiai kérdésekben az Igazgatótanács és a Vezetőség dönti el és állítja fel az irányelveket. A Vállalkozások felelősek a kitűzött célok eléréséért, valamint azok kockázatainak csökkentéséért és kezeléséért. A vállalati kockázatkezelési hatáskör a Vállalatcsoport pénzügyi osztályához tartozik, amely a pénzügyi igazgatónak tesz jelentést. Ez a hatáskör felelős a kockázat jelentési folyamatért és a vállalati és alárendelt szervezetek kockázatfelmérésének irányításáért. Koordinálja a Vállalatcsoporton belüli összes kockázatkezelési tevékenységet, ellenőrzi az üzleti kockázati profilt, és összehangolja a Vállalkozásokon belüli kockázat csökkentési munkát. Szintén felelős a Vállalatcsoport kockázatkezelési politikájának érvényesítéséért, és a kockázat jelentéssel kapcsolatos munka aktuális módjának meghatározásáért. Ezenkívül, a kockázatkezelési tevékenység körébe tartozik a biztosítható kockázatok globális és helyi biztosítási rendszereinek fejlesztése és kezelése. Az Auditáló Bizottság ellenőrzi és méri fel a kockázatkezelés megfelelőségét, míg a belső számvizsgálat felelős az éves kockázatkezelési folyamat felülvizsgálatáért. 

A kockázat csökkentési intézkedések meghatározása a normál üzletmenetben történik. A Vezetőség ülései irányítják az egyes üzletágak éves vezetői értékelését és bizonyos fő támogatási funkciókat, megnevezve azok kockázatait és a kockázatok csökkentését. A feltárt kockázatokat belső vagy külső kockázatok szerint sorolják be.  Ezeket mennyiségileg euróban határozzák meg, és megbecsülik valószínűségüket. Ezután elkészítik a Vállalatcsoport kockázati jelentését, amelyet az Igazgatótanácsnak nyújtanak be.

A kockázatkezelés a vállalkozásvezetési folyamat része, és a vállalkozás menedzsment csapat feladatát képezi. A vállalkozások felelősek a hozzájuk tartozó földrajzi területek, üzletágak, szervezetek és termelési központok kockázatkezelésének szervezéséért és jelentéséért. Minden follow-up intézkedés is a Vállalkozások felelőssége.

Kockázati kategóriák

A Wärtsilä-ra vonatkozó kockázatok négy kategóriába sorolhatók: stratégiai, üzemeltetési, veszélyes és pénzügyi kockázatok. A várható potenciális veszteség a stratégiai és üzemeltetési kategóriáknál a legnagyobb, a veszélyes és pénzügyi kockázat kategóriáknál a legkisebb. A legtöbb kategória kockázata lehet előnyös és hátrányos hatású.  Ebben a tekintetben a veszélyes kockázatok kivételt képeznek, mert ezeknél csak negatív hatás lehetséges.

Kockázati radart használnak a kockázati kategóriákon belüli fő kockázatok feltérképezésére a Vállalkozások és a Vállalati kockázatkezelés által tartott éves kockázatfelmérési workshop során. Az elmúlt években bizonyos fő támogatási funkciók, mint pl. a HR és a Vállalatcsoport pénzügyi vezetése is alkalmaztak hasonló kockázat feltérképezési eljárást. Vállalkozás vagy funkció specifikus kockázati radarok készülnek a Vállalkozás menedzsment csapatok használatára és értékelésére, amelyek rendszeresen felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek. A Vállalkozás specifikus radarokat egy egyszerű Vállalatcsoport kockázati radarban egyesítik, amelyet évente egyszer az Igazgatótanács és az Auditáló Bizottság megkap. Ennek célja a kockázatról folytatott tárgyalások megkönnyítése, valamint gyors áttekintés nyújtása arról, hol vannak kockázatkezeléssel kapcsolatos prioritások.