Tiivistelmä Q1 2023 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Tämän vuosineljänneksen hiljaista kautta edeltävä puhelu järjestettiin 31. maaliskuuta. Tässä blogipostauksessa tiivistämme puhelun pääviestit ja -kysymykset.

Tämän vuosineljänneksen hiljaista kautta edeltävä puhelu järjestettiin 31. maaliskuuta. Tässä blogipostauksessa tiivistämme puhelun pääviestit ja -kysymykset. Jos haluatte kuunnella koko puhelun, nauhoite on saatavilla täällä ja esitysmateriaali täällä.

Ennen kysymys- ja vastausosiota, Arjen keskusteli liiketoimintamme viimeaikaisesta kehityksestä, vuoden 2023 kannattavuuden ajureista sekä hiljattain päivitetystä Clarksonin ennusteesta.

Kustannusten nousu rasittaa edelleen laiteliiketoimintaamme. Palkkainflaatio on myös globaali ongelma, ja vaikka yritämmekin hillitä inflaatiota hinnoittelulla, sitä ei ole helppo kattaa välittömästi. Voyagen integraatio Marine Poweriin etenee hyvin. Teemme toisella vuosineljänneksellä vielä lisämuutoksia, kun siirrämme osia Voyage -liiketoiminnasta ja Marine Electrical Systems -liiketoimintayksikön Portfolio business -liiketoimintaan.

Voin vahvistaa aiemmin kertomamme ohjeistuksen, joka ennusti energiamarkkinoille parempaa kysyntäympäristöä tälle vuodelle viime vuoteen verrattuna. Asennetun laitteistomme käyttöaste on hyvä, emmekä näe sen laskevan ainakaan lyhyellä aikavälillä. Yhdysvaltain Inflaatiolain (IRA) osalta on vielä paljon selvitettäviä yksityiskohtia, mutta näemme jo nyt selkeästi, että akkutoimittajat harkitsevat paikallisen tuotannon aloittamista Yhdysvalloissa.

Clarksons päivitti hiljattain uusien alusten tilausennusteensa. Rahtihintojen viimeaikaisesta nopeasta tasoittumisesta huolimatta rahtiliikennesektorilla on edelleen vahva kassa. Viimeaikaiset taloudelliset vastatuulet eivät ole yleisesti ottaen vaikuttaneet merenkulkuun kielteisesti. Pankkisektorin ongelmia on seurattava, mutta emme ole toistaiseksi havainneet kielteisiä vaikutuksia. Laivanrakennuksen hinnat jatkavat nousuaan vaikka teräksen hinta on laskenut, sillä työvoimakustannukset nousevat jatkuvasti. Telakoiden kapasiteetti kasvaa hyvin hitaasti, ja paikkojen puute nostaa hintoja enemmän kuin kustannukset. Vuoden 2023 laivanrakennuksen volyymeja on tarkistettu hieman alaspäin syyskuusta 2022: 1 544 aluksesta 1 460 alukseen. Tilausten odotetaan kasvavan uudelleen vuonna 2024 1 790 alukseen.

CII (Carbon Intensity Indicator) otettiin käyttöön vuoden alussa ja ensimmäiset luokitukset tehdään tämän vuoden lopulla, minkä pitäisi edistää jälkiasennuksia. Nopeuden vähentäminen (slow steaming) on yksi ratkaisu, ja sillä voi kattaa CII:n ensimmäiset vuodet. Wärtsilä tarjoaa tuoteratkaisun kaksitahtimoottoreiden nopeuden vähentämiseen. Metanolin kannatus on kasvussa, ja metanolia käyttävän alusten osuuden odotetaan kasvavan noin 20 prosenttiin alustilauksista (alusten määrällä mitattuna) vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kannattavuusajurimme ovat pysyneet pääosin samoina. Emme näe, että Kiinan Covid-tilanteella olisi enää vaikutusta liiketoimintaamme. Energialiiketoiminnassa toisen vuosipuoliskon moottoreiden tuotantomääristä ja tilausten saapumisesta tarpeeksi ajoissa tuotantomääriä tukemaan on epävarmuutta. Negatiivisiin tekijöihin lukeutuvat palkkainflaatio ja energiakustannukset, jotka voivat muuttua melko nopeasti, vaikka tilanne on viime aikoina ollut varsin hyvä. Positiivisia ajureita ovat palveluliiketoiminnan jatkuva kasvu, lisääntyvä ympäristökeskeisyys toimialoillamme, energian varastointiliiketoiminnan ja Voyagen kannattavuuden paraneminen, kustannusten optimointi (mukaan lukien Triesten tehtaan sulkeminen) sekä laitteiden ja palveluiden vahva tilauskanta. Myös ”sotaa edeltävillä” hinnoilla myytyjen laitetilausten osuuden pieneneminen tilauskannassa tukee kannattavuuttamme tänä vuonna.

Viimeaikaisissa tapaamisissa on esitetty paljon kysymyksiä rahavirrasta. Viime vuoden lopussa liiketoiminnan rahavirtamme oli negatiivinen. Olemme viimeisen kolmen vuoden aikana tehneet toimia nettokäyttöpääoman vähentämiseksi ja se onkin nyt merkittävästi alle koronapandemiaa edeltävällä tasolla. Jatkamme edelleen toimia nettokäyttöpääoman vähentämiseksi.

Näettekö nopeuden vähentämisen (slow steaming) uhkana palveluliiketoiminnallenne?

Kuten aiemmin mainitsin, olemme kehittäneet tuoteratkaisun 2-tahtimoottoreiden nopeuden vähentämiseen. On myös tärkeää muistaa, että jos kuljetettavien tuotteiden määrä pysyy samana ja alusten nopeutta vähennetään, aluksia tullaan tarvitsemaan enemmän.

Tarjoatteko metanolimoottoreita konttilaivoille?

Kyllä, tarjoamme apumoottoreita konttilaivoille, vaikka niiden päämoottorit ovatkin kaksitahtisia. Olemme myyneet jo kymmeniä metanolimoottoreita.

Miten edistytte hiilidioksidin talteenottoteknologiassa (CCS)?

Olemme myyneet rikkipesureita, joilla on valmius hiilidioksidin talteenotolle, ja niitä ollaan nyt asentamassa laivoihin. On tärkeää varmistaa, että pesurin ympärillä on tarpeeksi tilaa hiilidioksidin talteenottoyksikön asentamista varten. Meillä on myös hiilidioksidin talteenottoon keskittyvä testilaboratorio Norjassa, jonka testitulokset ovat olleet erittäin vaikuttavia ja olemme saavuttaneet tavoitteemme testauksissa. Asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita hiilidioksidin talteenottoteknologiasta.

Risteilijät ovat olleet aktiivisia, huomaatteko vaikutuksen palveluliiketoiminnassanne? Miten merituulivoimalasektorin kysyntä kehittyy?

Risteilypalveluliiketoiminta kehittyy positiivisesti, koska laivat liikennöivät ja meillä on palvelusopimuksia, jotka antavat myös lisämyyntimahdollisuuksia. Näemme myös kasvavaa kiinnostusta merituulivoimaloihin liittyviä aluksia kohtaan.

Saitte äskettäin tilauksen nesteytysjärjestelmistä kahdeksaan uuteen LNG-alukseen. Mitkä ovat tyypilliset toimitusajat ja kuinka suuria nämä tilaukset yleensä ovat?

Alustilauksen ja meidän vastaanottamamme tilauksen välinen aika vaihtelee yleensä 6-12 kuukauden välillä, mutta se riippuu myös telakan kapasiteetista. Nesteytysjärjestelmätilaukset ovat melko suuria tilauksia.