Kooste Q4 2022 hiljaista kautta edeltävästä puhelusta

Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen Q4 2022 hiljaista kautta edeltävän puhelun pääviestit ja kysymykset. Puhelu järjestettiin 3. tammikuuta talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa.

Parantaaksemme sijoittajasuhdeviestintämme tasoa ja tasapuolisuutta olemme alkaneet järjestää hiljaista kautta edeltäviä puheluita talous- ja rahoitusjohtajamme Arjen Berendsin kanssa vuosineljänneksittäin. Tämän vuosineljänneksen puhelu pidettiin 3.1. Tässä blogipostauksessa kokoamme yhteen puhelun pääviestit ja kysymykset. Puhelun nauhoite on saatavilla täällä.

Ennen kysymys- ja vastausosiota, Arjen aloitti lyhyellä tiivistelmällä viimeisimmästä kehityksestä ja vuoden 2023 kannattavuusajureista.

Tilauskertymä neljännellä vuosineljänneksellä on kehittynyt melko pitkälti odotustemme ja ohjeistuksemme mukaisesti. On silti hyvä muistaa, että Wärtsilän tilauskertymä oli kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olemme edenneet hyvin palveluissa sekä energia- että merenkulkuliiketoiminnoissa. Palvelusopimustemme uusimisaste on ollut yli 90 % ja odotamme tämän trendin jatkuvan myös viimeisellä vuosineljänneksellä. On myös hyvä pitää mielessä, että viime vuonna liiketoiminnan rahavirtamme oli ennätyskorkealla tasolla.

Voyage-liiketoiminnan integrointi Marine Poweriin etenee hyvin. Selvitämme parhaillaan mahdollisia säästöjä ja käymme keskusteluja asiakkaidemme kanssa. Yhdistämällä moottorin, propulsion ja matkanteon tehokkuuden voimme luoda ainutlaatuista asiakasarvoa ja edistää merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Jatkamme tuotekehitystämme mahdollistaaksemme toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta. Tuotekehitystyömme sisältää monipolttoaineratkaisujen lisäksi myös muiden teknologioiden kehittämistä, ja etenemme tässä suunnitelmien mukaisesti. Yksi esimerkki on hybridiasennukset, joiden kysyntä kasvaa ja joissa meillä on jo nyt 25 prosentin markkinaosuus MWh-akkukapasiteetilla mitattuna.

Joulukuussa ilmoitimme, että kirjaamme 40 miljoonan euron varauksen liittyen Olkiluoto 1 ja 2-ydinvoimalaitosprojektiin. On hyvä pitää mielessä, että kustannusvarausta ei kirjata kertaluonteiseksi eräksi, ja se heikentää energialiiketoiminnan vertailukelpoista liiketulosta vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kustannusinflaatio on pysynyt korkealla tasolla. Kun kustannusinflaatio kiihtyi viime keväänä, meillä oli maaliskuun lopussa 2,2 miljardin euron edestä toimituksia tilauskannassa vuodelle 2022. Vaikutus näkyy vielä neljännellä vuosineljänneksellä.

Yksi vuoden 2023 kannattavuusajureista on palveluliiketoiminnan kasvu. Palveluliiketoiminnalla oli hyvä vuosi, ja odotamme hyvän kehityksen jatkuvan vuonna 2023. Hiilineutraaliuden merkitys tulee kasvamaan entisestään ja kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2023. Teemme myös kovasti töitä parantaaksemme energian varastointiliiketoiminnan ja Voyagen kannattavuutta, jotka ovat tällä hetkellä tappiollisia. Yksi esimerkki kustannusoptimoinnista on Triesten tehtaan sulkeminen Italiassa, minkä lisäksi jatkamme myös pienempien toimenpiteiden toteuttamista koko organisaatiossa. Tämän vuoden tilauskanta on myös suurempi kuin viimevuonna. On hyvä pitää mielessä, että kun kustannusinflaatio kiihtyi viime keväänä, tilauskannan toimitukset vuodelta 2022 sotaa edeltävin hinnoin olivat 2,2 miljardia euroa. Nyt näiden tilausten osuus vuodelle 2023 on 1,2 miljardia euroa.

Geopoliittiset jännitteet, mahdolliset kaupan rajoitukset, taantuman riski ja Kiinan koronatilanne aiheuttavat epävarmuutta liiketoimintaympäristössä. Palkkainflaatio on myös yksi negatiivisista tekijöistä, jotka vaikuttavat meihin. Lisäksi nousevilla energiakustannuksilla on vaikutusta, vaikka niiden kehitystä on vaikea ennustaa. Polttoainekustannukset vaikuttavat erityisesti testaukseen, toimitusketjuun ja energiaintensiiviseen tuotantoon.

Odotatteko palveluliiketoiminnassanne tyypillistä kausivaihtelua, joka parantaisi katteitanne muihin neljänneksiin verrattuna?

Viimeinen neljännes on tyypillisesti vahvin neljännes, ja se on odotuksemme myös tänä vuonna.

Miten odotatte energian varastointiliiketoiminnan kustannusten ja litiumin hintojen kehittyvän vuosina 2023 ja 2024?

Kustannuskehitystä on liian aikaista kommentoida. Sopimuksemme on indeksoitu ja kattaa mahdollisuuksien mukaan litiumin ja muiden raaka-aineiden hintojen nousun, joten näiden hintojen muutoksilla ei pitäisi olla vaikutusta katteisiimme.

Miten sotaa edeltäneen 1,2 miljardin euron tilauskannan toimitukset jakautuvat vuosineljänneksittäin?

Suurin osa on vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ehkä jonkin verran kolmannella neljänneksellä, mutta ei niin paljon neljännellä neljänneksellä.

Millaisia ​​vaikutuksia palkkainflaatiolla on liiketoimintaanne vuonna 2023?

Yleisesti ottaen palkkapaineet ovat melko globaaleja ja vaikuttavat sekä uusien työntekijöiden palkkaamiseen sekä nykyisten työntekijöiden säilyttämiseen. Tietysti on myös alueellisia eroja. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa meillä on paljon energian varastointiliiketoimintaa, on palkkapaineita. Mutta myös Euroopassa on palkkapaineita. Olemme tietysti tehneet joitakin oletuksia palkkainflaation suhteen, mutta on vaikea ennustaa tulevatko ne vastaamaan todellisuutta. Olemme kuitenkin valmistautuneet paremmin kuin vuosi sitten.

Olette julkaisseet vain muutamia tilauksia viimeisen vuosineljänneksen aikana, vaikka sanoitte aiemmin, että näkymät ovat hyvät. Voisitteko kommentoida tätä?

Tilauskertymämme on pitkälti odotusten mukainen. Tietysti ajoitus vaihtelee, mutta yleisesti ottaen tilanne näyttää varsin hyvältä. Valitettavasti emme voi julkistaa kaikkia tilauksia, koska asiakkaamme eivät välttämättä halua julkaista tietoja. Ilmoitettujen tilausten määrän ja tilauskertymän välillä ei siis ole suoraa korrelaatiota.

Odotatteko vuoden 2023 toimitusaikojen olevan samanpituiset kuin vuonna 2022? Onko toimitusketjussa eroja vuoteen 2022 verrattuna?

Sanoisin, että toimitusajat tulevat olemaan samat. Logistiikkakustannukset ovat edelleen haaste, mutta uskon, että pystymme nyt käsittelemään poikkeamia paremmin.

Puhelun nauhoite on nähtävissä täällä.