Irtautuminen Venäjän markkinoilta

Wärtsilä on saanut päätökseen hallitun irtautumisen Venäjän markkinoilta. Yhtiö ilmoitti toimintojen supistamisesta huhtikuussa 2022. Kaikki Wärtsilän toimintojen sopeutukset ja sulkemiset saatiin päätökseen paikallisten säännösten mukaisesti.

Wärtsilä tuomitsee edelleen jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ihmisoikeudet, turvallisuus ja hyvinvointi ovat erittäin tärkeitä Wärtsilälle. Olemme sodan alusta lähtien täysin sitoutuneet noudattamaan kaikkia toimintaamme sovellettavia kauppapakotteita.

Wärtsilä on saanut päätökseen hallitun irtautumisen Venäjän markkinoilta. Yhtiö ilmoitti toimintojen supistamisesta huhtikuussa 2022. Kaikki Wärtsilän toimintojen sopeutukset ja sulkemiset saatiin päätökseen paikallisten säännösten mukaisesti.

Venäjän toimintojen supistamispäätöksen seurauksena Wärtsilä teki ensimmäisen vuosineljänneksen taloudelliseen raportointiin noin 200 miljoonan euron varauksen. Varaus sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, joten se ei vaikuttanut vertailukelpoiseen liiketulokseen.

Toisen vuosineljänneksen taloudellisessa raportoinnissa Wärtsilä poisti tilauskannasta Venäjään liittyviä projekteja noin 240 miljoonan euron arvosta.

Alla lyhyt Q&A tilanteesta.

Mitä Venäjän markkinoilta poistuminen tarkoittaa käytännössä? 
Olemme lopettaneet kaiken liiketoiminnan Venäjällä kaikissa liiketoimintayksiköissä. Wärtsilä Digital Technologiesin toimisto Pietarissa on suljettu. Olemme rakentaneet uutta T&K-kapasiteettia Venäjän ulkopuolelle varmistaaksemme asiakassitoumusten keskeytymättömän täyttämisen. Solmimme myös sopimukset Transas Navigator -liiketoiminnan ja Wärtsilä Vostok LLC:n myymisestä yritysten paikalliselle johdolle. Wärtsilä ei tarjoa tai toimita mitään palveluita tai osia näille yrityksille.

Millaista liiketoimintaa Wärtsilällä oli Venäjällä? 
Pääasiallinen toimintamme Venäjällä liittyi merenkulkuliiketoimintoihin (laitteet ja palvelut). Toimintamme energiatoimialalla oli rajallista (pieni osa palvelutoiminnasta).

Miten määrititte 200 milj. euron alaskirjauksen?
Arvioimme erilaisia ​​skenaarioita koskien Venäjän-liiketoimintaa ja sitä, miten sanktiot vaikuttavat siihen. 200 miljoonan euron alaskirjaus sisälsi noin 75 miljoonaa euroa Voyage-liiketoiminnan liikearvon ja aineettoman omaisuuden arvonalennuksia, noin 50 miljoonaa euroa Venäjällä sijaitsevaan omaisuuteen liittyviä arvonalennuksia ja noin 75 miljoonan euron alaskirjaukset liittyen sanktioiden kohteena oleviin projekteihin ja saataviin. Summa edustaa näkemystämme todennäköisimmästä skenaariosta.

Mihin liiketoimintoihin tilauskannasta poistetut Venäjään liittyvät projektit kuuluivat?
Suurin osa tilauskannasta poistuista tilauksista liittyi Marine Poweriin.

Kuinka suuri osa tilauskantaan tehdystä Venäjään liittyvästä 240 milj. euron alaskirjauksesta oli vuonna 2022 toimitettavia tilauksia?
Noin 40% alaskirjauksesta koskee vuonna 2022 toimitettavia tilauksia ja loppuosa vuonna 2023 tai myöhemmin toimitettavia tilauksia.

Voitteko myydä joitain Venäjällä keskeytetyistä projekteista muille asiakkaille?
Emme kommentoi yksittäisiä projekteja tai valmistettujen ja/tai hankittujen laitteiden uudelleenkäytettävyyttä. Ennen kuin uudelleenkäyttöä/jälleenmyyntiä voidaan harkita, meidän on ensin käytävä läpi tehdyt sopimukset. Tämä työ on käynnissä, ja tilanne kehittyy jatkuvasti. On myös hyvä muistaa, että joissakin keskeytetyissä projekteissa laitteet ovat pitkälle räätälöityjä.

Mikä oli Venäjältä lähtemisen lopullinen taloudellinen vaikutus?Venäjältä irtautumisen taloudellinen vaikutus on linjassa ensimmäisellä neljänneksellä tehdyn 200 miljoonan euron alaskirjauksen ja varausten kanssa. Sanktioituja projekteja ja saamisia koskevat neuvottelut ja päätökset kestävät kauan. Tällä hetkellä meillä ei ole syytä muuttaa ensimmäisellä neljänneksellä tehtyä arviota.

Mikä oli Wärtsilän liikevaihdon osuus Ukrainassa ja Venäjällä ennen sotaa?
Venäjään liittyvien toimintojen osuus Wärtsilän liikevaihdosta vuonna 2021 oli noin 5%, josta palveluiden liikevaihto oli noin 40 MEUR. Liikevaihto Ukrainassa oli lähellä nollaa.

Millainen rooli Venäjällä on hankintaketjussanne?
Hankintamme Venäjältä ovat marginaalisen pieniä.

Onko teillä liiketoimintaa Valko-Venäjällä?
Myynti ja hankinta Valko-Venäjällä ovat marginaalisen pieniä.