Energy mallinnus
Suomen energiajärjestelmä vuonna 2030

Miten takaamme luotettavan, kohtuuhintaisen ja vähäpäästöisen tuotannon?

 

Suomi voi nousta puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen kärkimaaksi, joka houkuttelee investointeja sekä puhtaaseen energiantuotantoon että vihreää siirtymää vauhdittavaan teollisuuteen.  

Jos tuotantoinvestoinnit ja vetyhankkeet toteutuvat, Suomen sähköntarve kasvaa. Yhtenä edellytyksenä teollisuuden tuotantoinvestoinneille on varmistaa luotettavan, vähäpäästöisen ja kohtuuhintaisen energian saatavuus. Wärtsilän mallinnus osoittaa tämän vaativan nopeita muutoksia Suomen energiajärjestelmään ja uuden toimitusvarman tuotantokapasiteetin rakentamista uusiutuvien energialähteiden tueksi sekä energiakustannusten nousun hillitsemiseksi.

Wärtsilän mallinnus tarkastelee sähkön hinnan ja sähköjärjestelmän luotettavuuden kehitystä Suomessa seuraavien vuosien aikana, vuoteen 2030 asti. Mallinnus näyttää:

  • sähkön hinnan ja sen sääriippuvuuden nousevan voimakkaasti; vuonna 2027 hinta on noin 30 % kalliimpi kuin vuonna 2023
  • sähköjärjestelmän luotettavuuden olevan tiukoilla jo normaalitilanteessa. Pitkittyneen tuulettoman ja kylmän sääjakson aikana Suomessa voi esiintyä sähköpulaa
  • 2 GW:n joustavaa ja toimitusvarmaa lisäkapasiteettia alentavan sähkön keskihintaa 10 % jo normaalitilanteessa, mikä vastaa 1,3 miljardin euron vuosittaisia säästöjä suomalaisille sähkönkäyttäjille
  • joustavan ja toimitusvarman kapasiteetin lisäämisen vaikuttavan oleellisesti sähköjärjestelmän luotettavuuteen

Lataa mallinnuksesta Wärtsilä 190 vuotta -seminaarissa pidetty esitys (suomeksi) tai yksityiskohtaisempi raportti (englanniksi) oheisista linkeistä. 

 

Wärtsilä 190 vuotta seminaari - Tuleeko Suomesta vihreän siirtymän suurvalta_Page_01

Wärtsilä 190 vuotta -seminaari

Lataa esitys

Finland’s power system outlook for 2027 & 2030_Page_01

Finland's power system outlook 2027 & 2030

Lataa raportti

Emme voi odottaa, että teolliset investoinnit tulevat Suomeen itsestään ja tehdä niitä edistäviä toimenpiteitä vasta sen jälkeen. Suomen tulee tehdä tietoista politiikkaa ja toimia aktiivisesti teollisten investointien saamiseksi Suomeen.

Malin Östman, Vice President, Strategy & Business Development, Wärtsilä Energy

Suomi tarvitsee kapasiteettimarkkinan mahdollisimman nopeasti

Energiamarkkinamme on toiminut hyvin maailmassa, jossa aurinko- ja tuulisähkön määrä on ollut suhteellisen pientä, ja toimitusvarman voimalaitoskapasiteetin vuotuiset käyttötunnit korkeita. Aurinko- ja tuulisähkön määrän kasvaessa toimitusvarman voimalaitoskapasiteetin käyttötunnit pienenevät, minkä johdosta laitosten käyttäminen ja uusien laitosten rakentaminen muuttuu kannattamattomaksi. Toimitusvarma kapasiteetti on kuitenkin oleellista Suomen sähkönsaannin turvaamisessa ja yhä enemmän sääriippuvan järjestelmämme tasaamisessa.

Kapasiteettimarkkinan – eli markkinan, jossa tuotantolaitokset saisivat korvauksen kapasiteetista itsestään – luominen Suomeen lisäisi sähköomavaraisuuttamme ja vähentäisi sähkön hinnan sääriippuvuutta. Tämä vaikuttaisi positiivisesti paitsi Suomen turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen, myös Suomen asemaan kilpailussa vihreän siirtymän investoinneista, joille vähäpäästöisen, kohtuuhintaisen ja tasaisen sähkön saatavuus on keskeistä. 

Euroopassa useilla mailla on oma kapasiteettimarkkinansa, jotka on järjestetty eri tavoin, mutta tähtäävät samaan tavoitteeseen: sähkön riittävyyteen. Suomeen kapasiteettimarkkina olisi rakennettava tavalla, joka ottaa huomioon vaihtelevat sääolosuhteemme ja tukee aurinko- ja tuulivoimakapasiteetin kasvua sekä hiilineutraaliustavoitteitamme. Siksi toimitusvarmuuden lisäksi myös joustavuus on otettava huomioon oleellisena elementtinä. Uusiutuvan energian integroiminen vaatii kapasiteetilta kykyä tuotannon nopeaan käynnistämiseen ja tuotannon nopeaa joustokykyä.

Wärtsilän ja AFRY:n toteuttama tutkimus tarkastelee eri vaihtoehtoja kapasiteettimarkkinan rakentamiselle ja miten ne soveltuisivat Suomen olosuhteisiin. Wärtsilän mallinnuksen tulosten ja tutkimuksen mukaan:

  • Suomi tarvitsee markkinanlaajuisen ja keskitetyn kapasiteettimarkkinan, jossa kapasiteettimaksuja saavat laitokset osallistuvat sähkömarkkinoille, eivätkä ole vain strategisena reservinä. Keskitetty markkina on mahdollista muuttaa myöhemmin hajautetuksi
  • Suomeen luotavan kapasiteettimarkkinan on huomioitava Suomen järjestelmän tarpeet: sähköjärjestelmämme on tiukimmillaan pitkittyneinä kylminä ja vähätuulisina jaksoina. Lisäksi tuuli- ja aurinkovoiman integrointi vaatii joustavuutta.
  • Teknologianeutraali kapasiteettimarkkina minimoi järjestelmän aiheuttamat kustannukset
  • Pitkät sopimukset (10-15 vuotta) mahdollistavat uusien laitosten rakentamisen, kun tulevaisuuden kassavirrat tiedetään
  • Hiilineutraalius on huomioitava. Kaikkien kapasiteettimaksuja saavien teknologioiden tulee olla päästöttömiä viimeistään vuonna 2035

Lataa Wärtsilän ja AFRY:n tutkimus How firm and flexible capacity supports Finland to become a green superpower - Capacity market options for Finland oheisesta linkistä.