Wärtsilä käynnistää Suomessa kunnianhimoisen tutkimus- ja kehityshankkeen kohti päästötöntä merenkulkua

15 joulukuuta 2021 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä käynnistää maailmanluokan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa. Business Finland on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.

Wärtsilän johtaman nelivuotisen ”Zero Emission Marine” -yhteistyöhankkeen tavoitteena on mahdollistaa nollapäästöinen meriliikenne-ekosysteemi, joka kehittää kestäviä teknologiaratkaisuja. Näiden käyttöä voidaan myös laajentaa energiasektorille. Hankkeen tavoitteena on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä.

”Kukaan ei voi saavuttaa näitä kunnianhimoisia tavoitteita yksin, mutta tämä ainutlaatuinen merisektorin yhteistyöelin voi muuttaa vision todellisuudeksi. Wärtsilän ”Set for 30”-ilmastotavoitteet osoittavat sitoutumistamme päämääräämme kestävän yhteiskunnan kehittämisestä. Investoimme tuntuvasti  tutkimukseen ja kehitykseen, ja pitkän aikavälin tuotekehityksessä keskitymme polttoainejoustavuuteen, energiatehokkuuteen ja päästövähennyksiin. Vaasan pian valmistuva uusi teknologiakeskuksemme Smart Technology Hub pohjautuu vahvasti innovaatiokumppanuuksiin, joten veturiyrityksenä toimiminen on merkittävä askel kohti päämääräämme. Voimme nopeuttaa ja lisätä tärkeitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia Suomessa yhdessä koko ekosysteemin kanssa matkalla kohti nollapäästöistä merenkulkua”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Hannu Mäntymaa.

Wärtsilä haluaa hankkeen veturina johtaa ekosysteemin kohti taloudellisesti järkeviä hiilineutraaleja polttoaineita ja kiihdyttää vihreiden polttoaineiden käytön mahdollistavien teknologioiden käyttöönottoa. Moottoriteknologiaa ja energian varastointijärjestelmiä kehitetään kestäville hiilineutraaleille polttoaineille, kuten ammoniakille, vedylle ja sen johdannaisille. Hankkeen tiekartassa mukana ovat myös hiilen talteenotto ja varastointi sekä biopolttoaineiden hyödyntäminen.

Digitaaliset teknologiat mahdollistavat merkittävät vähennykset alusten polttoaineiden kulutuksessa, mikä parantaa uusien polttoaineiden käytön taloudellista kannattavuutta. Ekosysteemi tulee arvioimaan myös kaupallisia toimitusmalleja ja muita teknologiavaihtoehtoja, jotta ekosysteemin toimintaan voidaan luoda kannattavat liiketoimintamallit. Uusien teknologioiden markkinapotentiaali on huomattava ja se ulottuu yli meriliikennesektorin, sillä teknologiat ovat helposti käyttöönotettavissa muillakin energiasektorin alueilla.

Lähes 200 toimijan muodostamassa ekosysteemissä on mukana sekä isoja vakavaraisia yrityksiä että innovatiivisia pk-yrityksiä, joiden toimialoina ovat puhtaat tulevaisuuden polttoaineet, polttoaineteknologiat sekä automatisoidut ja optimoidut operaatiot. Ekosysteemiä vahvistavat teollisuusjärjestöt, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Business Finland käynnisti vuoden 2020 alussa kilpailun, jossa haastettiin veturiyrityksiä ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan Suomeen. Veturiyritys on globaaleilla markkinoilla toimiva alansa eturivin yritys, jolla on kyky ja halu ratkaista isoja haasteita ja aktivoida ekosysteemiä kansainvälisillä markkinoilla näkyvän kilpailuedun kehittämiseen ja viennin kasvattamiseen. Kesällä 2021 käynnistettiin uusi kilpailu, jonka rahoitus tulee suurelta osin EU:n elvytyspaketista. Business Finland on tänään 15.12.2021 myöntänyt Wärtsilän luotsaamalle nelivuotiselle veturihankkeelle 20 miljoonan euron rahoituksen. 

Lisätiedot: 

Hannu Mäntymaa
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
+358 40 751 5446
hannu.mantymaa@wartsila.com