Wärtsilä levererar processlösning för att producera LBG (bioLNG) i Sverige och stödjer transportsektorns omställning till fossilfria transporter

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 18 oktober 2022 at 10:30 UTC+2
  • Layout biogas upgrading and liquefaction plant © Wärtsilä

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar sin processlösning för uppgradering och förvätskning av biogas som används för att minska koldioxidutsläppen från transporter och för att påskynda omställningen till renare transporter. Processlösningen har beställts av energibolaget St1 och byggs vid Borås Energi och Miljös anläggning i Sobacken, Borås i Sverige. Anläggningen väntas vara i full drift i slutet av 2023. Ordern togs upp i Wärtsiläs orderbok i september 2022.

Anläggningen kommer att utnyttja biogas från kommunala avfalls- och avloppsreningsverk. Biogasen  uppgraderas och förvätskas till LBG, ett förnybart flytande transportbränsle. Det blir den första anläggningen i sitt slag som samtidigt kan producera både LBG och biometan (i gasform) för inmatning till lokalt gasnät.

"St1 har åtagit sig att öka produktionen av hållbar energi och biogas kommer att spela en allt viktigare roll i detta. Vi opererar redan Wärtsiläs biogasuppgradering i Sverige och fortsätter gärna samarbetet med det nya förvätsningsprojektet”, säger Matti Oksanen, Director, St1’s Gas Business.

"Wärtsilä fortsätter att leda branschen i omställningen till kolneutrala energilösningar. Vår gedigna erfarenhet och expertis inom uppgraderingsteknologi för biogas är oöverträffad i branschen, och vår teknik för förvätskning är extremt tillförlitlig och erbjuder de lägsta driftskostnaderna för att göra biogas flytande. Vi är stolta över att St1 återigen har valt oss, eftersom det är ett tydligt bevis på en nöjd kund", kommenterar Rolf Håkansson, Sales Manager, Wärtsilä Gas Solutions, Biogas Solutions.

När anläggningen är i drift kommer den att kunna producera 10 ton LBG per dag. Utöver processlösningen kommer Wärtsilä även att  leverera reservdelspaket och serviceavtal.

Projektet har beviljats stöd från Klimatklivet, ett svenskt investeringsprogram som riktar sig till projekt som minskar klimatpåverkan.

Wärtsilä Gas Solutions är marknadsledande inom innovativa system och livscykellösningar för gasvärdekedor. Våra huvudsakliga fokusområden är hantering av gas vid sjötransporter (lagring, bränsle, överföring och hantering av avkokningsgas (BOG)), gas till kraft, förvätskning och biogaslösningar. Vi hjälper våra kunder på resan mot en hållbar framtid genom att fokusera på livscykel, innovation och digitalisering.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tel: +47 91721144
Elin.saurehasund@wartsila.com

Bildtext: Layout på anläggning för uppgradering och förvätskning av biogas. © Wärtsilä

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 000 yrkesmän och kvinnor på mer än 200 verksamhetsställen i 68 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2021 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com