Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i bolagets rapporteringsspråk

Wärtsilä Corporation, Börsmeddelande 16 juni 2020 at 10:45 UTC+2

Wärtsiläs informationsgivningspolicy uppdaterad för att återspegla förändringar i bolagets rapporteringsspråk

Wärtsiläs officiella rapporteringsspråk för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Genom att avstå från svenskan som rapporteringsspråk är Wärtsiläs målsättning att säkra snabbhet och effektivitet i bolagets finansiella rapportering samt i publiceringsprocessen. Den låga användningsgraden av svenskspråkigt material bidrog också till beslutet. Wärtsiläs informationsgivningspolicy, som godkändes 23.9.2010, har reviderats för att återspegla denna förändring.

Allt svenskspråkigt kommunikationsmaterial, inklusive börsmeddelanden, pressmeddelanden, presentationer, delårsrapporter och årsredovisningar, är tillgängligt på Wärtsiläs webbsidor fram till slutet av året. Därefter stängs den svenskspråkiga koncernwebbsidan.

Den uppdaterade informationsgivningspolicyn finns som bilaga till detta meddelande på engelska och finska. Policyn finns också på Wärtsiläs webbsidor på adressen www.wartsila.com/investors.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:
Atte Palomäki
Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Wärtsilä Corporation disclosure policy June 2020

Wärtsilä Oyj Abp tiedonantopolitiikka kesäkuu 2020