Wärtsilä levererar lösning för uppgradering och förvätskning av biogas till Gasums bioLNG-anläggning

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 13 juni 2023 at 10:30 UTC+2
  • Layout biogas upgrading and liquefaction plant © Wärtsilä

Översättning av det engelska pressmeddelandet

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar kunnande och utrustning till ett betydande svenskt bioLNG-projekt. Wärtsiläs lösning uppgraderar biogasen från jordbruksavfall och förvätskar den sedan till högklassig bioLNG. Beställningen gjordes av Gasum AB och installationen kommer att placeras vid företagets anläggning nära Götene i Sverige. Beställningen upptogs i Wärtsiläs orderbok i maj 2023.

När anläggningen är i drift kommer Wärtsiläs utrustning att kunna producera 25 ton bioLNG per dag. BioLNG bildas genom att man renar biogasen så att man avlägsnar svavelväte (H2S), koldioxid (CO2) och vattenånga innan den förvätskas och blir flytande vid -160 °C. Det har samma värmevärde och andra egenskaper som gör det användbart som ett miljömässigt hållbart bränsle fullt kompatibelt med fossil LNG.

"Projektet vid Götene-biogasanläggning är mycket viktigt för oss. Det är det första av våra fem stora biogasanläggningsprojekt i Sverige under de kommande åren. Efter en grundlig och omfattande upphandling kändes det bra att kunna ingå avtalet med Wärtsilä. Vi har höga förväntningar på utrustningen och servicen och är övertygade om att Wärtsilä kommer att uppfylla dem", säger Eero Lallukka, Senior Manager, Procurement på Gasum. 

"Wärtsiläs koncernstrategi är inriktad på att minska koldioxidutsläppen från våra kunders verksamhet. Vår förmåga att uppgradera och förvätska biogas stöder fullt ut den här bioLNG-anläggningen och ligger helt i linje med vårt åtagande. Vi ser fram emot att kunna hjälpa Gasum i deras arbete med att expandera sin verksamhet för att främja gröna bränslealternativ", kommenterade Rolf Håkansson, Business Development Manager, Biogas Solutions, Wärtsilä Gas Solutions.

Wärtsiläs fullständiga leveransomfång omfattar leverans, installation och driftsättning av utrustningen för uppgradering och förvätskning. Leveransen är planerad till augusti 2024, och anläggningen förväntas vara i full drift i början av 2025. 

Wärtsilä Gas Solutions är marknadsledande inom innovativa system och livscykellösningar för gasvärdekedjan. Våra huvudsakliga fokusområden är hantering av gas vid sjötransporter (lagring, bränsle, överföring och hantering av avkokningsgas (BOG)), gas till kraft, förvätskning och biogaslösningar. Vi hjälper våra kunder på resan mot en hållbar framtid genom att fokusera på livscykel, innovation och digitalisering.

Mediakontakt för mer information om detta meddelande:

Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tel: +47 91721144
Elin.saurehasund@wartsila.com

Sari Luhanka
Global Media Relations Manager
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 50 386 0353
sari.luhanka@wartsila.com

Bildtext: Layout över anläggningen för uppgradering och förvätskning av biogas. © Wärtsilä  

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner. 

Wärtsilä i korthet  
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och kvinnor på mer än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 
www.wartsila.com