Marco Wirén, direktör för Energy-affärsområdet, lämnar Wärtsilä

Wärtsilä Corporation, Börsmeddelande 11 juni 2020 at 07:55 UTC+2

Marco Wirén, direktör för affärsområdet Wärtsilä Energy och direktionsmedlem, lämnar Wärtsilä för en befattning utanför bolaget 1.9.2020. Wärtsilä har inlett processen för utnämningen av Wiréns efterträdare.

“Jag vill tacka Marco för hans värdefulla insatser under sin tid på Wärtsilä, först som ekonomi- och finansdirektör och därefter som ansvarig för Energy-affärsområdet. Med sitt energiska sätt och ständiga engagemang för värdeskapning har Marco haft en central roll i stärkandet av finansiellt kunnande och operativ förträfflighet inom vår organisation. Jag önskar honom all framgång i sin nya position”, säger Jaakko Eskola, koncernchef för Wärtsilä.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Direktör, kommunikation, varumärke och marknadsföring
Tel: +358 10 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 10 709 5637

natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com