Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd i Wärtsilä

Wärtsilä Corporation, Börsmeddelande 10 juni 2020 at 11:30 UTC+2

Sammansättningen av aktieägarnas nomineringsråd i Wärtsilä

Wärtsiläs bolagstämma beslöt 5.3.2020 att grunda ett aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag angående val av styrelse och styrelseledamöternas ersättningar.

Nomineringsrådet består av fem ledamöter. Fyra av ledamöterna utses av de fyra största aktieägarna. Den femte ledamoten är Wärtsiläs styrelseordförande. De fyra största aktieägarna fastställs utifrån aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Finland Ab enligt situationen den 1 juni före årsstämman.

Följande medlemmar har utsetts till Wärtsiläs aktieägarnas nomineringsråd:

  • Petra Hedengran (chefsjurist, Investor AB), utsedd av Invaw Investor AB
  • Reima Rytsölä (vice verkställande direktör, placeringar, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma), utsedd av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
  • Mikko Mursula (vice verkställande direktör, placeringar, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen), utsedd av Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
  • Satu Huber (verkställande direktör, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo), utsedd av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
  • Tom Johnstone (Wärtsiläs styrelseordförande)
 

För ytterligare information, kontakta:

Kari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden
Tel: +358 10 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

För investerarförfrågningar:

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com