Wärtsilä-rapporten förutspår att ett snabbare införande av förnybar energi kan minska kostnaderna för elproduktion med upp till 50 procent

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 6 oktober 2021 at 08:30 UTC+2
  • The key steps to front-load net zero © Wärtsilä Corporation

Svensk översättning

Teknologiföretaget Wärtsilä har utfärdat en rapport inför COP26, FN:s konferens om klimatförändringar som kommer att ordnas i Glasgow i höst, och som visar  miljömässiga och ekonomiska möjligheter för stater att ta steget bort från fossila bränslen mot en mer hållbar framtid. Rapporten kommer att presenteras på evenemanget Economist Sustainability Week idag, den 6 oktober.

Rapporten "Front-Loading Net Zero" säger att elproduktionskostnaderna skulle kunna sänkas med upp till 50% år 2050 om länder och stater implementerar 100% förnybara energisystem snabbare än vad som för närvarande planeras. Betydande kostnadsminskningar kan uppnås genom att påskynda ("frontloading") utbyggnaden av förnybara energikällor, främst vind- och solenergi, samt genom att använda den teknologin som behövs för att balansera den förnybara energins intermittens, till exempel energilagring och värmebalanseringskraftverk. Rapporten visar att koldioxidneutrala system kan medföra billigare el jämfört med nuvarande system som är baserade på fossila bränslen.

Rapporten använder Tyskland, Indien och Kalifornien som modeller, tre marknader med ytterst olika socioekonomisk dynamik, energisystem och utmaningar, vilket visar den kostnadsoptimala vägen mot 100% förnybara energisystem i respektive region.

Rapporten avslöjar att påskyndande av 100% förnybara energisystem öppnar upp betydande fördelar:

Att påskynda implementering av förnybara energikällor som huvudsaklig källa för elektricitet pressar ned användningen av fossila bränslen (dvs. kol och gas), vilket avsevärt minskar den totala genomsnittliga elkostnaden. Indien kan halvera sina elkostnader till år 2050, medan Kalifornien och Tyskland kan sänka kostnaderna med 17% respektive 8% till 2040[1].

Koleldad energi – 70% av produktionen i Indien och 33% i Tyskland – kan ersättas på ett säkert sätt genom förnybar energi och flexibilitet från energilagring och värmebalanseringskraftverk redan år 2040. 

Enorma koldioxidbesparingar kan göras på kort sikt, varigenom nationella klimatmål kan uppnås. Tyskland kan undvika 422 miljoner ton koldioxid senast år 2040 genom att påskynda sin utfasning av kol. Detta skulle hjälpa landet att nå sitt minskningsmål på 65% (jämfört med 1990 års nivåer) som fastställts för år 2030.

Förnybara energislag som primära energikällor för elproduktion kan driva energioberoende. Tyskland skulle exempelvis kunna eliminera behovet av att importera 550 TWh energi genom att påskynda utfasningen av kol.

De tydliga, leveransbara vägarna till 100% förnybara energikällor som modelleras i dessa mycket olika energisystem visar att kostnadseffektiva nollutsläppsekonomier kan uppnås för samtliga länder närvarande vid COP26. Förutom djupdykningsmodellerna understryker rapportens kapitel med fokus på Australien, Chile och Storbritanniens energiomställningar att de teknologier som behövs för att uppnå 100% förnybara energisystem redan finns tillgängliga i stor skala över hela världen. Rapporten visar den unika möjligheten – en möjlighet som endast dyker upp en gång per generation – att dramatiskt skala upp förnybar produktion och energilagring i syfte att överbrygga klyftan till 100% förnybar el utan att öka energikostnaden.

Wärtsiläs koncernchef Håkan Agnevall förklarar: "I takt med att vi närmar oss COP26 bör vår rapport "Front-Loading Net Zero" fungera som en väckarklocka för ledare eftersom detta är vår sista och bästa chans att få in länder på vägen mot koldioxidneutralitet. Vår modell visar att det är fullt genomförbart att helt befria energisystem från fossila bränslen före år 2050, och att en snabbare övergång till förnybar energi i kombination med flexibilitet kommer att hjälpa ekonomier att frodas. Vi har all den teknologi som vi behöver för att snabbt kunna övergå till nollutsläppsenergi. Fördelarna med system som drivs av förnybar energi är kumulativa och självförstärkande – ju mer vi har, desto större fördelar – så det är oerhört viktigt att ledare och energiproducenter nu arbetar ihop för att påskynda nollutsläpp under detta decennium."

Sushil Purohit, Direktör för Wärtsilä Energy tillägger: "Det finns ingen enskild lösning som passar alla marknader, och den här rapporten belyser de olika vägar och teknologier som kan användas. Det slutliga målet är dock gemensamt för alla, och det är att kolbefria energiproduktionen och dra full nytta av våra naturliga energikällor."

"Denna värdefulla rapport från Wärtsilä visar mycket tydligt vad som kan uppnås genom att komma bort från konventionella bränslen mot 100% förnybar energi. Att sänka elkostnader och CO2-utsläpp parallellt genererar CO 2-minskningsförmåner. De teknologier som finns tillgänglig idag erbjuder den flexibilitet och snabba reaktionstid som behövs för att balansera förnybara energikällor", säger Christian Breyer, professor vid LUT-universitetet.

Läs mer:

Web på engelska: Front-loading the net zero future we need   

Resultaten från rapporten kommer att presenteras av Sushil Purohit, Direktör för Wärtsilä Energy, vid Economist Sustainability Week: Nedräkning till COP onsdagen den 6 oktober klockan 15.05 brittisk tid. Du kan registrera dig för att se presentationen.

Mediakontakt samt ytterligare information om detta pressmeddelande:

Mirja-Maija Santala
Marknadsförings- och kommunikationschef
Wärtsilä Energy
Mob +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Bildtext: The key steps to front-load net zero. © Wärtsilä.

Alla Wärtsilä-meddelanden finns tillgängliga på https://www.wartsila.com/media/news-releases  samt http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilder kan laddas ner.

Wärtsilä Energy i korthet
Wärtsilä Energy leder övergången mot en framtid baserad på 100% förnybar energi. Vi hjälper våra kunder minska koldioxidutsläpp genom att utveckla marknadsledande teknologier. Dessa består av energisystems balanserande kraftverk som kan tillämpa dagens och framtidens bränslen, hybrida lösningar, energilagring samt optimeringsteknologi, vilket inkluderar GEMS-energihanteringsplattformen. Wärtsilä Energys livscykeltjänster är utformade för att öka effektiviteten, främja tillförlitlighet och garantera driftsprestanda. Vår meritlista består av 74 GW kraftverkskapacitet och mer än 80 energilagringssystem levererade till 180 länder runt om i världen.www.wartsila.com/energy

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och data-analys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2020 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med cirka 18,000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

 

______________________________________

 Kostnadsminskningar jämförs med 2020 års nivåer.