Wärtsiläs teknologi i 12 LNG-drivna containerfartyg hjälper CMA CGM minska koldioxidutsläppen i deras sjöfartsverksamhet

Wärtsilä Corporation, Pressmeddelande 4 januari 2022 at 11:00 UTC+2
  • CMA CGM-fartygen kommer att utrustas med ett brett utbud av Wärtsilä-motorer, system och lösningar © CMA CGM

Översättning från det engelska pressmeddelandet

Teknologikoncernen Wärtsilä har återigen valts till leverantör av ett omfattandeleveransomfång av lösningar till nya LNG-drivna containerfartyg, som ägs av  CMA CGM. Den nu aktuella fartygsserien består av 12 containerfartyg som ska byggas i Kina. Sex containerfartyg med en kapacitet på 13 000 TEU byggs vid Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) CO. Ltd, medan de övriga sex containerfartygen på 15 000 TEU är under byggnad vid Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd. De värdefulla beställningarna bokades under tredje (Q3) och fjärde (Q4) kvartalet 2021.

Utrustningen från Wärtsilä är planerad för leverans till varven från och med 2022, och det första av de 12 fartygen förväntas sjösättas under Q3 2023. Wärtsilä kontrakterades tidigare av CMA CGM för att leverera ett liknande leveransomfång till nio fartyg på 23 000 TEU vilka har levererats och fem fartyg på 15 000 TEU av vilka två har levererats och tre byggs som bäst.

Genom att förse dessa fartyg med LNG-drift i stället för att driva dem med konventionell marindiesel vill CMA CGM lyfta fram sitt engagemang för att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten. Med LNG får man bort nästan alla luftföroreningar såsom svaveloxider (Sox: -99%) och kväveoxid (NOx: -92%) och partiklar (PM10: -91%) och uppnår därmed ett första steg mot utfasning av fossila bränslen. Gasmotorerna på fartygen har flerbränsledrift och kan redan köras på förnybara bränslen som biometangas, syntetisk metangas och e-metangas.

”På CMA CGM strävar vi efter att främja hållbarhet i all vår verksamhet. Vi är glada att kunna samarbeta med Wärtsilä eftersom de har ett liknande mål för att minska koldioxidutsläppen och även kan erbjuda ett mycket brett utbud av lösningar. Valet av flerbränslegasmotorer till våra nya fartyg som drivs med LNG är en del av vårt åtagande att skapa en koldioxidfri framtid”, säger Xavier Leclercq, direktör för CMA SHIPS.

Håkan Agnevall, vd och koncernchef för Wärtsilä, kommenterar: ”Det faktum att en värderad kund lagt en så här stor förnyad order på en omfattande leverans av Wärtsiläs lösningar visar hur värdefullt det är med kvalitet, tillförlitlighet och ett tydligt kundfokus. Beställningen framhäver också vårt breda kunskapsområde inom marin teknologi. CMA CGM och Wärtsilä har båda som en gemensam strategi att tillämpa LNG-lösningar för att bana väg mot en koldioxidfri sjöfart.”

De Wärtsilä-lösningar som kunden valt är alla utformade för att ge en hög verkningsgrad och vara miljömässigt hållbara. För varje fartyg omfattar leveransen fem hjälpmotorer av typen Wärtsilä 34DF-flerbränslemotorer, totalt 60 motorer, tillverkade i ett samägt bolag i Kina. Dessutom ingår Wärtsiläs integrerade navigations- och kontrollsystem Nacos Platinum, kontrollsystem för framdrift, avloppsreningsverk i serien STC-13 och system för gastillförsel utrustat med Wärtsiläs driftsförbättrings- och övervakningssystem (Operim). Operim använder den senaste digitala tekniken för att tillhandahålla data i realtid så att systemet hela tiden kan fungera med optimal prestanda, i alla väder- och havsförhållanden. 

Mediakontakter för mer information om detta meddelande:

Sari Luhanka
Global Media Relations Manager
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 50 3860 353
sari.luhanka@wartsila.com

Elin Saure Hasund
Sales & Marketing Coordinator, Gas Solutions
Wärtsilä Marine Systems
Tel: +47 91721144
elin.saurehasund@wartsila.com

Bildtext: CMA CGM-fartygen kommer att utrustas med ett brett utbud av Wärtsilä-motorer, system och lösningar © CMA CGM

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner.

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknik och tjänster för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och kvinnor på 200 verksamhetsställen i mer än 70 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2020 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com