Ny version av Wärtsiläs 31DF-motor minskar metanemissionerna med ytterligare 41 % i medeltal jämfört med sitt tidigare marknadsledande koncept

Wärtsilä Corporation, Fackpressmeddelanden 1 november 2023 at 11:00 UTC+2
  • Wärtsilä 31DF-motorn, med ultralåga utsläpp, har bidragit till Wasaline kunnat minska metanutsläppen från Aurora Botnia med ytterligare 10 procent © Wasaline
  • Den nya versionen av Wärtsilä 31DF-motorn med ultralåga utsläpp © Wärtsilä

Översättning av det engelska pressmeddelandet

Teknologikoncernen Wärtsilä har lanserat en ny version, med ultralåga utsläpp, av sin redan effektiva Wärtsilä 31DF-motor. Vid drift med LNG kan den nya versionen minska utsläppen av metan med upp till 56 procent och kväveoxider (NOx) med upp till 86 procent, vid en lastpunkt på 50 procent. Den vägda genomsnittliga minskningen av metanutsläppen med den nya motorversionen är 41 procent lägre jämfört med standardversionen av Wärtsilä 31DF, som redan har visat sig ha marknadens lägsta utsläpp av växthusgaser.

Den nya versionen har blivit tillämpad till en av de fyra huvudmotorerna ombord Wasalines Aurora Botnia färja. Resultatet av tillämpningen har bidragit till det finsk-svenska färjerederiet Wasaline kunnat minska metanutsläppen från Aurora Botnia med ytterligare 10 procent. Som en del av Green Ray- och Seatech projektet, delfinansierat av EU, har Wärtsilä testat sitt ultralåga metanutsläppskoncept ombord Aurora Botnia. Resultaten var exceptionella och verifierades i december 2022 i en studie utförd av den Teknologiska forskningscentralen i Finland, VTT. Uppmuntrade av de positiva resultaten har Wärtsilä nu lanserat den nya versionen av Wärtsilä 31DF-motorn med de ultralåga utsläppen för den kommersiella marknaden.

Det senaste samarbetet är en del av ett långsiktigt partnerskap mellan Wärtsilä och Wasaline i syfte att minska utsläppen ombord på Aurora Botnia, världens mest miljövänliga RoPax-fartyg för närvarande.

"Vi är mycket engagerade i att minska koldioxidutsläppen, och vi har haft ett nära samarbete med Wärtsilä för att en hållbar sjöfart ska bli verklighet. Det är ett målinriktat partnerskap som gynnar såväl de båda företagen som branschen i sin helhet. Vi har med nöje låtit Aurora Botnia användas som ett flytande laboratorium, och det har varit spännande att uppleva framgången med Wärtsiläs senaste tekniska genombrott", kommenterar Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Wärtsiläs 31DF-motorplattform lanserades 2015 och är allmänt känd för sin exceptionella bränsleekonomi, höga prestanda och minimala växthusgaspåverkan. Redan i standardutförande uppfyller motorn dagens regelverk. Den nya versionen kommer att göra det möjligt för rederierna att minska metanutsläppen ännu mer, vilket på längre sikt bidrar till att framtidssäkra deras fartyg för de globala krav som eventuellt fortsätter stramas åt. En förbättring av dubbelbränsletekniken i syfte att minska metanutsläppen kommer dessutom att ha en stor inverkan på den långsiktiga lönsamheten för LNG som marinbränsle.

"Vårt arbete med att minska metanslip och utsläpp av växthusgaser är en del av Wärtsiläs strävan att kontinuerligt förbättra effektiviteten och minska utsläppen från våra produkter, och denna nya innovation är ytterligare ett mycket viktigt steg på vägen mot minskade koldioxidutsläpp", säger Stefan Nysjö, direktör för Power Supply, Wärtsilä Marine Power.

Nysjö fortsätter: "Byggandet av den infrastruktur som behövs för att använda LNG som bränsle har varit en viktig faktor för sjöfartens övergång mot renare drift, och Wärtsilä fortsätter att skapa lösningar som stöder denna omställning. Vi har alltid fokuserat på att förbättra och optimera befintliga lösningar och utveckla nya spännande lösningar. I och med den här senaste lanseringen lever vi tydligt och klart upp till vårt åtagande."

Även om metanslip från motorer utgör en relativt liten mängd procentuellt sett, är den betydligt mer potent än koldioxid - upp till 28 gånger mer. Med tanke på hela sjöfartsbranschen är en reducering av metanutsläppen ett av de effektivaste sätten att minska de totala växthusgasutsläppen från motorerna under de kommande 10 åren, ett komplement till andra insatser som görs för att skära ner på koldioxidutsläppen.

Mediakontakt för ytterligare information om detta pressmeddelande:

Isabella Alder
Positioning and Strategic Communications Manager 
Wärtsilä Marine Power
Tel: +44 (0) 7792 681 757
marine.media@wartsila.com

Marianne Holmlund
Interim Vice President, Corporate Communications
Marketing and Communications
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 50 1842
media@wartsila.com

Bildtext: Den nya versionen av Wärtsilä 31DF-motorn, med ultralåga utsläpp, (© Wärtsilä) har bidragit till Wasaline kunnat minska metanutsläppen från Aurora Botnia (© Wasaline) med ytterligare 10 procent. Uppmuntrade av de positiva resultaten har Wärtsilä nu lanserat den nya versionen för den kommersiella marknaden.

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner.

Wärtsilä Marine Power i korthet:
Wärtsilä Marine Power är global ledare inom kraft-, propulsions- och livscykellösningar för marinmarknaden. Allt från vår end-to-end planering av digitala ekosystem till vår utveckling av framtida bränslen gör att Marine Power kan driva sjöfartsindustrin framåt på sin resa mot en koldioxidfri och hållbar framtid. Vår breda portfölj av motorer, digital teknik, framdrivningssystem, hybridteknik och integrerade drivsystem ger den verkningsgrad, tillförlitlighet, säkerhet och miljöprestanda som behövs för att stödja våra kunder. Vårt erbjudande inkluderar realtidsbaserad information om drift, prestanda och energianvändning, prestandabaserade avtal, livscykellösningar och ett oöverträffat globalt nätverk av maritim expertis.
www.wartsila.com/marine

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknologi och service för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 500 yrkesmän och -kvinnor på fler än 240 verksamhetsställen i 79 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2022 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors.
www.wartsila.com

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och frakt mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rutten är förutom den miljövänligaste sjövägen mellan Finland och Sverige också viktig för beredskapstrafiken. Rederiets hybridfärja, Aurora Botnia, är utrustad med dubbelbränslemotorer och batterier. Aurora Botnia är världens mest miljövänliga passagerarfärja och företaget satsar på hållbarhet i alla sina processer. Både färjan och rederiets tjänster har beviljats märket Nyckelflaggan som tecken på finländskt arbete.
www.wasaline.com.