Wärtsilä förstärker sitt digitala sortiment genom förvärv av Eniram

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
30. juni 2016 kl 16:30 FLE Standard Time

Wärtsilä har idag ingått ett avtal om förvärv av Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Förvärvet av Eniram tillför Wärtsilä kapacitet att öka och förstärka sitt digitala produktutbud och koncernkunnande speciellt beträffande data-analys, simulering och optimering av driftseffektivitet.

Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams lösningar går från fartygsspecifika applikationer för trim, hastighet och maskindriftsoptimering till omfattande flottomfattande analyser. Bolagets lösningar har installerats i över 270 fartyg för att spara bränsle, öka lönsamheten och minska de skadliga utsläppen. Enirams huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland och företaget har dotterbolag i Storbritannien, Förenta Staterna, Tyskland och Singapore. Enirams omsättning uppgår till över 10 milj. euro med sammanlagt 89 anställda över hela världen. Till en början kommer Eniram att fortsätta som stark, självständig affärsenhet med stöd av Wärtsiläs globala kapacitet. Transaktionsvärdet för förvärvet är 43 milj. eur. Äganderätten till bolaget övergår till Wärtsilä från 1.7.2016.

I en kommentar till företagsaffären säger Henrik Dahl, verkställande direktör och grundar-partner för Eniram: ”Med den allt starkare trenden mot digitalisering pågår en enorm innovationsaktivitet inom marinindustrin. Wärtsiläs ledande marknadsposition tillsammans med Enirams spetsteknologi utgör en oslagbar kombination på området för marin digitalisering. Med Wärtsiläs kunnande och resurser kan vi ytterligare öka värdet för våra kunder. Enirams specialister ser fram emot att kunna driva på expansionen till nya marknader och utvecklingen av nya lösningar med Wärtsilä.”

”Eniram besitter ett analyskunnande av världsklass och genom att förena våra krafter kan vi erbjuda våra kunder en oslagbar kombination av kompetens både på fartygs- och flottnivå. Enirams sortiment och lösningar och Wärtsiläs nyligen lanserade Wärtsilä Genius service kommer verkligen att komplettera varandra. Tillsammans kan vi erbjuda kunderna möjligheter till optimering av de egna resurserna, förbättra prognoserna och ge stöd för analyser i realtid. Nya produktlanseringar från både Wärtsilä och Eniram är att vänta i den närmaste framtiden”, säger Pierpaolo Barbone, direktör för Wärtsilä Services.

”Genom detta förvärv har Wärtsilä tagit en stark ledarposition inom marin digitalisering. Digitaliseringen spelar en central roll i vår strategi och stöder våra målsättningar om att öka konkurrenskraften för såväl Wärtsilä som våra kunder. För oss handlar det om organisk tillväxt samt tillväxt genom förvärv. Vi kommer att forma strategiska partnerskap, driva innovation med nystartade företag och fortgående rekrytera ny personal för att stärka vår digitala kompetens. Digitalisering ger betydande tillväxtmöjligheter både för våra kunder och Wärtsilä”, säger Jaakko Eskola, koncernchef för Wärtsilä om förvärvet.

Mediakontakter:

Sini Spets
Direktör, Affärsutveckling
Wärtsilä Services
+358 40 831 3018
sini.spets@wartsila.com

Hanna Viita
Marknadsdirektör
Wärtsilä Services
+358 40 167 1755
hanna.viita@wartsila.com

Kontaktperson för investerare:

Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar- och mediarelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

© 2021 Wärtsilä