Byggandet av bostadsområdet vid Wärtsiläs före detta varvstrand börjar

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
30. maj 2011 kl 10:00 FLE Standard Time

Byggarbetet vid Wärtsiläs gamla varvsområde vid Aura ås strand har påbörjats. Wärtsilä Oyj Abp äger tomterna som bostadsområdet byggs på och överlåter tomterna till valda byggpartners samt övervakar kvaliteten på arkitekturen och själva förverkligandet.

Bostadshusen börjar byggas vid slutet av 2011 och de första invånarna flyttar in på området vid slutet av 2012. Allt som allt beräknas byggarbetet pågå i cirka åtta år.

Områdets stadsplan vann laga kraft 31.7.2010. Området har bostadsbyggrätt på 46 000 våningskvadratmeter, vilket betyder cirka 600 lägenheter och cirka 1200 nya invånare i området. Det totala värdet av det färdigt byggda området kommer att vara cirka 250 miljoner euro.

Det vid Aura ås strand belägna området mittemot Åbo slott är unikt, vilket möjliggör att det kan planeras till ett av de mest åtråvärda bostadsområdena i Åbo med bl.a. arkitektoniskt hög standard, kvalitativa parkeringslösningar och egen båthamn.

Som ansvarig partner för övervakning av den arkitektoniska kvaliteten fungerar Gullichsen-Vormala Arkkitehdit och bolagets arkitekt Timo Vormala, som i tiderna vann områdets arkitekttävling. Troliga byggpartners i inledningsfasen är Sato Oy, Skanska Oy och SRV Oy.

Byggandet inverkar inte på Wärtsiläs verksamhet i Åbo.

För ytterligare information, kontakta:
Erkki Anttila
Projektchef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. 0400 422 682
erkki.anttila@wartsila.com

Elina Asumaa
Kommunikationschef
Wärtsilä Finland Oy
Tfn: 040 7514022
elina.asumaa@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä