Europa kan halvera gasförbrukningen inom energisektorn och spara 323 miljarder euro genom att fördubbla mängden förnybar energi, enligt Wärtsiläs nya rapport

Wärtsilä Oyj Abp, Lokalt pressmeddelande, 29 mars 2022 at 10:00 UTC+2

Enligt en ny rapport från Wärtsilä kan Europa halvera energisektorns gasförbrukning, minska energikostnaderna med 323 miljarder euro / 356 miljarder dollar och öka energioberoendet före år 2030 om Europa snabbt ökar sin kapacitet av förnybara energikällor.

För att klara av energikrisen och möjliggöra en snabb minskning av koldioxidutsläppen uppmanar teknologiföretaget de europeiska ledarna att få till stånd en monumental men uppnåelig nivå av gränsöverskridande samordning och investeringar för att kunna leverera upp till 80 GW förnybar kapacitet per år med stöd av flexibla balanserande kraftverk.

Det ambitiösa tillvägagångssättet som modelleras i rapporten skulle innebära att andelen förnybar energi inom elproduktionen ökar från cirka 33 % i dag till över 60 % år 2030. Den direkta effekten av detta skulle göra att elräkningarna minskar på både kort och lång sikt med eventuellt ända upp till 10 %.

Det här tillvägagångssättet skulle kunna minska den årliga gasanvändningen inom energisektorn med 52 % på hela kontinenten fram till 2030. Tack vare detta skulle regionen kunna undvika en gasförbrukning på 5 456 TWh, motsvarande 3,5 års ryska gasleveranser till EU[i], vilket avsevärt skulle öka energioberoendet.

Rapporten, Europe’s Energy Future, visar hur man genom att snabba upp utvecklingen av förnybar energi också kunde bidra till att lösa den omedelbara energikrisen. Modelleringen av 33 europeiska länder, inklusive de 27 EU-medlemsstaterna, plus Storbritannien, Norge, Schweiz och Balkanländerna, visar att om mängden förnybara energikällor ökar till 50 % av kapacitetsmixen till år 2025, kunde Europa spara 98 miljarder euro / 108 miljarder dollar i energikostnader.

Sushil Purohit, VD, Wärtsilä Energy och vice VD Wärtsilä, säger: "Att minska Europas beroende av dyra fossila bränslen för baslast och öka energioberoendet behöver inte kosta mer varken för energibolag eller energikonsumenter. Genom att påskynda övergången till ett rent energisystem skulle man kunna spara 323 miljarder euro / 356 miljarder dollar fram till år 2030 jämfört med om man behåller nuvarande tillväxttakt av förnybar energi.”

”Därför efterlyser vi snabba beslut för att påskynda införandet av förnybar energi, ta itu med energipriskrisen och möjliggöra en snabb minskning av koldioxidutsläppen för att avvärja den akuta klimatfrågan. Det är dags nu.”

För att nå de ambitiösa målen som Wärtsilä modellerat, måste de europeiska länderna tillsammans i genomsnitt lägga till 80 GW ny förnybar kapacitet varje år fram till 2030. Om vind- och solkraft ska kunna stå för baskraften måste de användas tillsammans med lastbalanserande teknologier, som exempelvis energilagring och framtidssäkra motorer för lastbalansering, vilka kan drivas med hållbara bränslen.

Wärtsilä har modellerat två scenarier för energiomställningen i Europa under det kommande årtiondet. Grundscenariot, som bygger på IEA:s statistik för förnybar energi 2021[ii], visar att europeiska länder lägger till 40 GW ny kapacitet av förnybar energi varje år fram till 2030 (dvs. den utbyggnadsnivå som för närvarande kan ses i Europa). Detta skulle leda till en andel av förnybar energi på 50 % fram till 2030. I det ambitiösa scenariot skulle man fördubbla mängden förnybar energi till 80 GW per år för att nå 61 % förnybar energi år 2030.

I den ambitiösa modellen halveras också koldioxidutsläppen från 911 MMT CO2 år 2021 till 479 MMT CO2 år 2030. Denna utsläppsminskning motsvarar nästan hela Storbritanniens årliga koldioxidavtryck[iii].

Läs mer:
Webbplatsen För Europas energiframtid

Bild: Europas energiframtid – påskynda införandet av förnybara energikällor för att hantera kostnader och öka energioberoendet.  © Wärtsilä Oyj Abp

Mediakontakter för mer information om detta meddelande: 

Sari Luhanka 
Global Media Relations Manager 
Wärtsilä Corporation 
Tel: +358 50 3860 353 
sari.luhanka@wartsila.com