Samarbetsförhandlingarna angående permitteringar vid Wärtsiläs fabrik i Vasa avslutades

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
26. april 2010 kl 10:00 FLE Standard Time

Samarbetsförhandlingarna angående permitteringar vid Wärtsiläs leveransenhet i Vasa avslutades idag. Permitteringarna kommer att genomföras som förkortad arbetstid fr.o.m. den 17 maj samt två veckors permitteringsperiod i samband med semestrarna. Permitteringen berör hela personalstyrkan vid Vasa leveransenhet, med undantag av produktplaneringen och vissa produktutvecklingsprojekt, sammanlagt totalt ca 730 personer.

”Förhandlingarna har förts i god och konstruktiv anda och vi har också beaktat följderna för de berörda på individnivå”, konstaterar Kenneth Rönnbäck, direktör för Vasa leveransenhet.

Wärtsilä meddelade i januari 2010 om sina planer att minska produktionsvolymen för att anpassa sig till de grundläggande förändringarna på marknaden. Den försvagade orderingången förra året och förändringar i leveranstidtabellerna inverkar på produktionsvolymerna vid Vasa leveransenhet, varför Wärtsilä Finland meddelade om sina permitteringsplaner 12.4. Målsättningen för förhandlingarna var att kapaciteten skulle minska genom permitteringar motsvarande cirka 200 personers arbetsmängd och att permitteringarna skulle räcka högst 90 dagar på individnivå.

Tilläggsuppgifter:
VD Juha Kytölä
Wärtsilä Finland Oy
tel. 040 500 2936

Kenneth Rönnbäck
Direktör, Vasa leveransenhet
Wärtsilä Finland Oy
tel. 040 830 7730

© 2020 Wärtsilä