Hannu Mäntymaa ny verkställande direktör för Wärtsilä Finland

Wärtsilä Finland Oy, Lokalt pressmeddelande, 25 augusti 2020 at 09:30 UTC+2

Diplomingenjör Hannu Mäntymaa (43) har utnämnts till ny verkställande direktör för Wärtsilä Finland Oy fr.o.m. 1.9.2020. Samtidigt kommer Mäntymaa att fortsätta i sin nuvarande position som direktör för Performance Services med ansvar för Wärtsiläs Marine Power-livscykelavtal globalt.

Mäntymaa började på Wärtsilä år 2002 som utvecklingsingenjör vid produktionsanläggning i Vasa. Sedan dess har han haft olika befattningar inom expertis och ledning i bolaget, såsom teknologidirektör och verkställande direktör för Wärtsiläs samarbetsbolag i Kina.

Wärtsilä Finlands nuvarande verkställande direktör Vesa Riihimäki har övertagit nya uppgifter som direktör för Wärtsiläs globala produktion, produktionsanläggningar och inköp. Samtidigt blev han ansvarig för Smart Technology Hub-projektet som tidigare hörde till Mäntymaas ansvarsområde. Smart Technology Hub, ett forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum som byggs i Vasa, är en av Wärtsiläs mest betydande investeringar för tillfället.

"Det nya teknologicentret förväntas vara i användning mot slutet av nästa år, så vi står inför en av de mest hektiska faserna i projektet. Det är utmärkt att vi kan utnyttja Vesa Riihimäkis omfattande kompetens i att gå vidare med projektet och samtidigt säkerställa att det nya teknologicentret integreras smidigt i vår globala produktionsprocess och uppfyller våra kvalitetskrav. Jag ser också fram emot att inleda mitt arbete som verkställande direktör för Wärtsiläs verksamhet i Finland. Jag har varit anställd i bolaget redan länge, så jag är väl förtrogen med arbetsgemenskapen och människorna, vilket gör det lättare att sätta mig in i uppgiften”, säger Hannu Mäntymaa, blivande verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

Både Mäntymaa och Riihimäki kommer även i fortsättningen att vara baserade i Vasa. 

Närmare information:

Hannu Mäntymaa
Verkställande direktör (fr.o.m. 1.9.2020)
Wärtsilä Finland Oy
+ 358 (0)40 751 5446 
hannu.mantymaa@wartsila.com 

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
+358 (0)10 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com