Wärtsilä donerade företagsdatorer som inte längre används till Vaasan lyseon lukio

Wärtsilä Finland, Lokalt pressmeddelande, 24 januari 2022 at 10:00 UTC+2

 

I samband med flytten till det nya teknologicentret Smart Technology Hub som färdigställs i Vasklot, har Wärtsilä Finland Oy gjort en inventering av sina företagsdatorer som inte längre används men som fortfarande är användbara. Speciellt i början av coronapandemin fanns det ett behov av extra datorer i skolorna, och därför beslutade Wärtsilä att donera datorerna till Vasa stads undervisningsväsen ifall det fortfarande skulle finnas ett behov för dem. Precis som företagen har även skolorna övergått till att använda leasingdatorer under de senaste åren, men i gymnasiet Vaasan lyseon lukio fanns ett behov av reservdatorer.

”Vi vill främja studiemöjligheterna för unga och i linje med hållbar utveckling förlänga livscykeln för gamla företagsdatorer som fortfarande är användbara. Samarbetet mellan företag och olika utbildningsinstitutioner är viktigt för energiklustret i hela Vasaregionen, och donationen är ett konkret sätt att vara med och stödja framtida experters studieväg”, säger Hannu Mäntymaa, vd för Wärtsilä Finland.

”Jag vill tacka Wärtsilä och alla som har bidragit till donationen. Det är fint att företaget i det här fallet kom att tänka på undervisningsväsendet och en möjlig återanvändning av gamla datorer. De donerade 70 datorerna kommer att underlätta vardagen märkbart i vår skolgemenskap. Vi har haft ett begränsat antal reservdatorer vilket har orsakat utmaningar vid arrangemang av provtillfällen. Tack vare Wärtsiläs donation finns det nu tillräckligt med datorer. Vi kan även använda dessa som reservdatorer i studentexamen, så datorerna kommer att vara användbara under en lång tid och underlättar vår vardag”, tackar Jaakko Perttu, rektor för Vaasan lyseon lukio.


Tilläggsuppgifter: 

Hannu Mäntymaa
Verkställande direktör 
Wärtsilä Finland Oy
040 751 5446 
hannu.mantymaa@wartsila.com 
 


Bild: Eemeli Saarikoski, Vaasan lyseon lukio

Bilden visar gymnasieeleverna Milja Rintamäki och Eeva Peltomäki med läraren Sami Hiltunen