Wärtsiläs simuleringsteknologi skapar en viktig testmiljö för smarta marinlösningar i Raumo

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Nyhet
23. mars 2020 kl 13:00 FLE Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsilä har levererat en navigeringssimulator och specifika matematiska modeller till yrkeshögskolan i Satakunda (SAMK) i Raumo. Dessa kommer att användas som en väsentlig möjliggörare av projektet Intelligent Shipping Technology Test Laboratory (ISTLAB), vars syfte är att skapa en tekniskt exakt testmiljö för fjärrstyrda, autonoma fartyg. Avtalet med Wärtsilä undertecknades under det fjärde kvartalet 2019.

Testlaboratoriet är det första i sitt slag i världen och dess unika approach gör det mycket intressant och värdefullt för det globala maritima samhället. The programme will, in turn, identify and open the prospects and possibilities for remote pilotage.

Wärtsilä och SAMK har jobbat i nära samarbete i över 20 år. 

Läs mera i meddelandet på engelska.

Bildtext: Wärtsiläs navigeringssimulator är en viktig möjliggörare i ISTLAB-projektet vars syfte är att skapa en testmiljö för smarta autonoma fartyg.

Bild: SAMK / Pekka Lehmuskallio 

© 2020 Wärtsilä