Wärtsilä planerar att minska 400 jobb inom stödfunktionerna

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
18. oktober 2010 kl 14:00 FLE Standard Time

Wärtsilä har analyserat sina stödfunktioner och beslutat införa en global organisationsstruktur som omfattar alla funktioner för att stöda affärsverksamheterna på det mest effektiva sättet. Analysen indikerar att det finns överlappande verksamhet och ett behov att anpassa organisationerna till nya arbetssätt och lägre volymer. Wärtsilä påbörjar processer för att minska ca 400 jobb globalt inom stödfunktionerna och IT-funktionen.
Av dessa jobbnedskärningar är ca 130 planerade i Finland. De övriga nedskärningarna är planerade att genomföras i 30 länder. Samarbetsförhandlingsprocesserna påbörjas i de berörda länderna enligt lokal praxis och lagstiftning.

Inom IT-verksamheten planerar Wärtsilä att etablera starka kompetenscenter i Kina och Indien för att stöda sina växande asiatiska marknader.

“Trots att det finns tecken på återhämtning på marknaden är konkurrensen och prispressen fortsättningsvis intensiv. För att säkra vår konkurrenskraft och prestationsförmåga i framtiden måste vi omforma och dimensionera våra stödfunktioner till den föränderliga marknadsomgivningen. Det här kommer att påverka många jobb och tyvärr kan vi inte undvika uppsägningar”, säger Raimo Lind, vice verkställande direktör och ekonomi- och finansdirektör.

I början på 2010 tillkännagav Wärtsilä sin plan att minska antalet jobb med ca 1400 globalt och att flytta en del av tillverkningen från Europa till Kina. Nedskärningarna inom stödfunktionerna är en del av den övergripande planen.

I Nederländerna har samarbetsförhandlingarna slutförts och processen för att minska 570 jobb framskrider enligt plan. I Frankrike pågår också en process för att strömlinjeforma organisationen. Också stödfunktionerna omfattas av dessa processer.

Allt som allt har antalet anställda globalt minskat med 840 personer under 2010. I slutet av september 2010 hade Wärtsilä 17 704 anställda (18 541 i slutet av 2009).

För mer information kontakta

Raimo Lind
Vice verkställande direktör & ekonomi- och finansdirektör
Tel +358 10 7095640

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tel +358 10 7095599

© 2020 Wärtsilä