Förplanerna till den nya färjan till Kvarkentrafiken är färdiga

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
16. april 2015 kl 10:00 FLE Standard Time
Sedan augusti 2014 har Wärtsilä genomfört en inledande fartygsdesign för projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Konceptet, som är resultatet av den första fasen i fartygsdesignsprocessen, en så kallad ”initial design” har nu publicerats. Arbetet omfattar det blivande fartygets huvudlinjer och utrymmen för alla funktioner som fartyget kommer att förses med. Med utgångspunkt i detta koncept övergår arbetet med fartygsdesignen nu till ett mer detaljerat skede i form av en så kallad ”basic design”. I nästa fas ska byggnationen av fartyget upphandlas och den slutgiltiga designen genomförs sedan i samarbete med det skeppsvarv som får uppdraget att bygga fartyget. Den första fasen i projektet, vars mål är en övergripande utveckling av gods- och passagerartrafiken mellan Umeå och Vasa, genomförs enligt den planerade tidtabellen.

Midway Alignment
© 2020 Wärtsilä