Wärtsilä Energy överlåter vissa funktioner till Citec i Finland

Wärtsilä Finland Oy, Lokal nyhet 15 september 2021 at 11:00 UTC+2

Wärtsilä Energy har beslutat att öka sin flexibilitet i nära samarbete med sin långsiktiga partner Citec. Wärtsilä överlåter därför delar av vissa funktioner inom den mekaniska och byggtekniska projekteringen samt projektkvalitetssäkring till Citec. Även projektspecifika ändringar av moduler och komponenter för kringutrustning överförs. Cirka 40 anställda i Vasa kommer följaktligen att överlåtas som så kallade gamla anställda till Citec Oy Ab från och med den 1 oktober 2021.

”Wärtsilä och Citec kommer att uppnå betydande synergifördelar genom att tillsammans utveckla den kompetens som krävs i framtiden. Med det här arbetssättet kommer Wärtsilä att öka sin långsiktiga flexibilitet och effektivitet”, säger Antti Kämi, direktör vid Wärtsilä Energy. 

Wärtsilä Energy hjälper sina kunder med dekarbonisering genom att utveckla marknadsledande teknologier. Dessa omfattar balanserande kraftverk drivna med framtida bränslen, hybridlösningar, energilagrings- och optimeringsteknologi, inklusive GEMS-energihanteringsplattformen. Wärtsilä Energys livscykeltjänster är utformade för att öka anläggningarnas effektivitet, tillförlitlighet och prestanda. 

Vi är mycket glada över att få ett mycket värdefullt kompetenstillskott till Citec. Kompetens inom projektering och modularisering är en bra förlängning av vårt serviceerbjudande idag, medan projektkvalitetssäkring är en tilläggskompetens för Citec. Vi ser fram emot att välkomna varje ny medarbetare till Citec. Vårt huvudmål nu är att säkerställa en smidig integration, och att ytterligare utveckla samarbetet inom den spännande energiindustrin”, säger affärsområdesdirektör Nichlas Råtts, Global Account, Citec.