Wärtsiläs samarbetsförhandlingar i Finland har avslutats

Wärtsilä Oyj Abp, Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokalt pressmeddelande
14. mars 2019 kl 15:00 FLE Standard Time

Wärtsilä meddelade 30.1.2019 att man inleder samarbetsförhandlingar i Wärtsiläs alla bolag och verksamhetsställen i Finland på grund av ett globalt anpassningsprogram. Minskningsbehovet beräknades vara max 150 arbetstillfällen. 

Samarbetsförhandlingarna i Finland har nu avslutats och som ett slutresultat av förhandlingarna konstateras minskningsbehovet vara sammanlagt 78 personer med fast anställning, främst högre tjänstemän samt tjänstemän. Av uppsägningarna berör 41 Vasa, 16 Åbo och 21 Helsingfors. Av det totala antalet är 26 personer från affärsområdet Marine Business och 40 från affärsområdet Energy Business och 12 från stödfunktionerna.

”Det är väldigt tråkigt att vi måste ta till arbetsplatsminskningar. Världsekonomins tillväxt har avtagit och för att upprätthålla konkurrenskraften krävs även omorganiseringar som är tunga. Vi lyckades dock minska det ursprungliga minskningsbehovet genom andra åtgärder och kunde lämna arbetarna i Delivery Centre Vaasa utanför samarbetsförhandlingarna redan före de egentliga förhandlingarna påbörjades. Det är viktigt att processen inte inverkat på planerna för Smart Technology Hub som kommer att byggas i Vasa”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

Wärtsilä sysselsatte i slutet av februari 3939 personer i Finland, varav 3044 i Vasa, 401 i Åbo och 494 i Helsingfors.

Målsättningen med det koncernövergripande anpassningsprogrammet är att säkerställa lönsamheten och konkurrenskraften i framtiden genom att anpassa bolagets affärsverksamheter och resurser. Programmet betonar hållbara inbesparingar och åtgärder som ökar värdet för kunderna på ett effektivt sätt, och det förväntas leda till en minskning av ca 1200 arbetsplatser globalt. Förhandlingar och åtgärder som gäller personalminskningar i övriga berörda länder fortgår enligt lokal praxis och lokala lagar.

Närmare information:

Vesa Riihimäki
verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä