Wärtsiläs motorer i finskt bekämpningsfartyg för olje- och kemikalieolyckor

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
14. mars 2011 kl 10:00 FLE Standard Time
Finland fick den 8 mars ett nytt flerfunktionsfartyg för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor när Louhi-fartyget döptes i Nystad. Fartyget vars hemmahamn kommer att finnas i Uddnäs förbättrar miljöskadornas bekämpningsberedskap i hela Finska viken.

Louhi kan samla upp olja från öppet vatten i högre vågförhållanden än de nuvarande finska bekämpningsfartygen samt samla upp olja under isförhållanden med hjälp av separat installerad utrustning. Louhi har byggts även för bekämpning av kemikalieolyckor och fartyget kan bl.a. samla upp farliga ämnen. Fartyget har beställts av Finlands miljöcentral Syke.

Motorerna har utsläppscertifikat
Louhi-fartyget har fyra i Vasa tillverkade Wärtsilä 9L20-huvudgeneratoraggregat med IMO Tier II-utsläppscertificat. Fartyget är ca 71 meter lång och 14,5 meter bred. Det har ett djup på 5,0 meter och väger utan last 2200 ton. I dess tankar ryms ca 1200 kubikmeter insamlad olja och ca 200 kubikmeter kemikalier. Fartyget kan samla upp ämnen på en bredd av 42 meter. Louhi har en hastighet i öppet vatten på 15 knop och i en halv meter tjock is 7,5 knop. Fartyget har en bemanning på ca 40 personer.
© 2020 Wärtsilä