Wärtsiläs nya logistikcenter får pris för intern logistik

Wärtsilä Finland Oy, Lokal nyhet 13 februari 2023 at 12:00 UTC+2

Wärtsiläs nya logistikcenter i Vasa har fått priset för intern logistik 2022 av Finlands inköps- och logistikförening (Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry). 

Wärtsiläs logistikverksamhet i Finland flyttade till ett nytt logistikcenter år 2022 och det fungerar som en del av forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentret Sustainable Technology Hub i Vasa. 

I och med det nya logistikcentret övergick Wärtsilä från flera olika verksamhetsställen till en centraliserad, effektiv och moderniserad intern logistik. Den interna logistiken omfattar transport och informationsflöde inom Wärtsilä. Investeringen ger Wärtsilä goda möjligheter till kontinuerlig förbättring även i framtiden.

Priset delades ut 9.2.2023 vid den årliga LOGY Conference-tillställningen i Helsingfors. Syftet med priset är att främja utvecklingen av den inhemska interna logistiken.