Wärtsilä donerar utrustning till Oilbusters-oljebekämpningscontainer

Wärtsilä Finland Oy,
  • Lokal nyhet
12. december 2011 kl 10:00 FLE Standard Time

Wärtsilä deltar i Muuttopalvelu Niemi Oy:s och WWF:s gemensamma åtagande att höja Östersjöns oljebekämpningsberedskap genom att donera oljebekämpningsutrustning till en Oilbusters-oljebekämpningscontainer.

Åtaganden som Baltic Sea Action Group har samlat in är konkreta gärningar som främjar Östersjöns situation. Med Wärtsiläs, Muuttopalvelu Niemis och WWF:s samarbete har man fått till stånd en unik helhet i vilken man tar i beaktande hela kedjan i oljebekämpning från utrustning till volontärer. Samarbetet är ett bevis på att olika håll kan med sin egen insats delta i det viktiga arbetet att rädda Östersjön.

Muuttopalvelu Niemi Oy har bundit sig till att donera tre ”Oilbusters”-oljebekämpningscontainrar åren 2010-2012 till WWF:s och räddningsverkens användning. Containrarna står alltid utryckningsklara och Muuttopalvelu transporterar dem till oljebekämpningsövningar samt till eventuella olycksområden.

I containrarna förvarar man oljebekämpningsutrustning för WWF:s volontärer. Wärsilä har donerat till en av Oilbusters-containrarna diverse utrustning som behövs vid oljebekämpning, så som rengörings- och skyddsutrustning, aggregat och tält.

Med sin donation har Wärtsilä sett till att containern innehåller tillräcklig utrustning för att förebygga oljekatastrofer. Det här är viktigt eftersom Östersjön är trots sin storlek det mest trafikerade havet i världen. Enbart via hamnarna vid Finska viken transporteras årligen ca 150 miljoner ton olja. Olycksrisken höjs förutom av den livliga trafiken även av de smala sunden och passagen, de svårt navigerade skärgårdsområdena samt av is- och väderleksförhållanden.

Wärtsiläs pressmeddelande 10.2.2010: Wärtsilä stöder Baltic Sea Action Group:s (BSAG) initiativ och förbinder sig till tre miljölöften

© 2020 Wärtsilä