Wärtsilä öppnar ny serviceverkstad i Helsingfors

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
9. augusti 2011 kl 13:00 FLE Standard Time

Wärtsilä öppnar en ny serviceverkstad i Helsingfors. Tack vare de nya lokalerna kommer Wärtsilä att kunna erbjuda ett brett utbud av verkstadstjänster med korta svarstider. Verksamheten i den nya verkstaden inleds i början av augusti 2011.

”Den nya verkstaden är strategiskt placerad nära huvudtransportlederna. Tillsammans med de effektiva lagerlösningarna innebär det att vår kapacitet ökar på ett betydande sätt. Särskilt för kunder med underhållsavtal kommer reservdelslagret innebära minskade transport- och resekostnader samt även säkerställa snabba servicetjänster för fartyg med Östersjön som verksamhetsområde”, säger Christoph Vitzthum, direktör för Wärtsilä Services.

Den nya verkstaden, som är belägen i Nordsjö i östra Helsingfors, omfattar 1150 kvadratmeter och kommer att vara utrustad med en 5 och en 12,5 tons traverskran, avancerad bearbetningsutrustning, service- och testverktyg för insprutningssystemskomponenter och de senaste tekniska serviceverktygen. Man kommer bland annat att erbjuda fullständiga verkstadstjänster för motorer och framdrivningssystem, samt underhåll av mekanisk och elektrisk utrustning på fartyg av alla typer. Den nya verkstaden kommer även vara utrustad med egna fordon för att säkerställa snabba svarstider.

Kraven och efterfrågan på reparations- och underhållstjänster är mycket hög i Finland och i länderna runt Östersjön. Detta beror på en ökad medvetenhet om och fokus på miljöaspekter, till exempel via initiativ som tagits av Stiftelsen för ett levande Östersjön (Baltic Sea Action Group), som Wärtsilä stöder. Rederier och fartygsoperatörer förväntar sig effektiva tjänster som håller hög kvalitet och har minimal miljöpåverkan. Wärtsilä är väl rustat för att tillgodose dessa behov.

Den nya verkstaden komplementerar utmärkt Wärtsiläs utbud av verkstadstjänster i länderna kring Östersjön. I dagens läge erbjuder Wärtsilä verkstadstjänster i Sverige, Danmark, Tyskland, Litauen och Estland. Utöver dessa öppnade Wärtsilä även en verkstad i Gdansk i Polen i maj 2011.

Nordsjö hamn, som är en del av Helsingfors hamn, har omfattande beredskap att betjäna ro-ro- och containerfartyg. Hamnen har en ständigt växande kommersiell verksamhet och är Finlands huvudsakliga kanal för import och export. Den nya verkstadens lokaler ligger inom hamnområdet och kommer att drivas parallellt med Wärtsiläs befintliga verkstad i Vasa i västra Finland.

Wärtsilä Services, som är ett av Wärtsiläs tre affärsområden tillsammans med Ship Power och Power Plants, driver det mest omfattande servicenätverket inom branschen. Wärtsilä erbjuder tjänster globalt för både sjöfarts- och energiindustrin. I företagets omfattande serviceutbud ingår reservdelar och fältservice, samt verkstadstjänster för motorer, framdrivningssystem, el- och automationssystem och pannor. Uppgraderingar och konverteringar ingår också i verksamheten, liksom långsiktiga avtal för motor- och framdrivningssystem samt skolningstjänster och miljötjänster. Wärtsiläs serviceverksamhet är också en föregångare när det gäller att utveckla nya servicekoncept som tillgodoser kundernas behov av optimal driftseffektivitet. Wärtsilä Services har globalt cirka 70 helägda verkstäder och mer än 11,000 anställda.

Läs mera om Wärtsilä Services

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Rönnholm
Director Services Unit, Baltic and Black Sea
Wärtsilä Finland Oy
Tlf. +358 40 725 1700
christian.ronnholm@wartsila.com

Anna-Leena Pohjanpalo
Media Officer
Wärtsilä Oyj Abp
Tlf. +358 40 5161343
anna-leena.pohjanpalo@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä