Wärtsiläs styrelse har fattat beslut om ett nytt aktiebaserat belöningsprogram

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
30. januari 2020 kl 09:00 FLE Standard Time

Wärtsiläs styrelse har fattat beslut om ett nytt aktiebaserat belöningsprogram

Wärtsiläs långsiktiga bonusprogram 2020-2022 omfattar 8.788.000 incitamenträtter. Belöningen betalas ut i aktier. Utbetalningen baseras på aktiens värdeutveckling under en treårsperiod med en startkurs på EUR 11,01. Bonusen kan inte överstiga EUR 4,31 per incitamenträtt och beaktar 100% av de utbetalade dividenderna som återinvesteras i bolagets aktier. Bonusprogrammet förfaller till betalning i februari 2023. Bonusprogrammet gäller Wärtsiläs högsta ledning som innefattar ungefär 170 direktörer.

Principerna gällande Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram beskrivs i bolagets rapport om löner och belöningar och på webbplatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alid Dettke
Personaldirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 50 517 7083
alid.dettke@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä